Küresel Düşün İngiltere Pazarında Yerini Al

Dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip olan İngiltere, uluslar arası finans merkezlerinin başında gelmektedir. İstikrarlı ekonomisi, güçlü para birimi, girişimciliği teşvik eden yatırım iklimi, Avrupa Birliği ve ABD piyasalarına yakınlığıyla bir çok iş insanının şirket kurmak veya şube açmak istediği lokasyonlardan biridir. Şirketinizi büyütmek, güçlü iş bağlantıları tesis etmek, markanızın değerini katlamak için siz de İngiltere pazarında yer almayı değerlendirin.

İngiltere'de Şirket Türleri

İngiltere’deki şirket türleri Türkiye’dekilerle benzerlik arz etmektedir. Bu şirket türlerini 2 başlık altında toplayabiliriz: 1) Tüzel Kişi Ticaret Şirketleri 2) Gerçek Kişi Ticaret Şirketleri. Bu şirket türlerine daha detaylı bir şekilde bakalım.

Tüzel Kişi Ticaret Şirketleri

İngiltere’de 4 çeşit tüzel kişi ticaret şirketi türü bulunmaktadır. Bunlar:

  • Public Limited Company (PLC)  (Halka Açık Limited Şirket), 
  • Private Limited Company (LTD) (Özel Limited Şirket)
  • Limited by Guarantee (CLG) (Garanti İle Sınırlanmış Şirket)
  • Unlimited Company (UNLTD) (Sınırsız Sorumlu Şirket)

Şimdi bu şirket türleri içinden en çok tercih edilen ilk 2 şirket türünü daha yakından tanıyalım.

 

1) PLC (Halka Açık Limited Şirket) 

Mülkiyeti halka açık şirket olup bu şirket türüyle menkul kıymetler borsasına hisse ve tahvil ihraç edebilirsiniz. En prestijli şirket türüdür. Ortakların sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlıdır. Şirkette en az 2 hissedar, 2 direktör ve 1 genel sekreteri olmalıdır. Şirket genel sekreteri kanunla belirlenmiş nitelikleri haiz olmalıdır. Asgari 50.000 GBP  sermaye ile kurulur. Sermayesinin %25’i kuruluş aşamasında ödenmiş olmalıdır.


2) LTD (Özel Limited Şirket)

PLC şirket türünden en önemli farkı halka açık olmamasıdır. Hisseleri, menkul kıymetler borsasında serbestçe devredilemez. Ortakların sorumlulukları koydukları sermaye kadardır. İngiltere’de şahıs şirketlerinden sonra en çok tercih edilen şirket türüdür. Asgari sermaye yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tek bir tüzel kişi veya özel şahıs tarafından kurulabilir. Ortaklık sayısında bir sınır yoktur. En az 1 direktör yönetici olarak atanmalıdır.

big-ben-clock-tower-thames-river-london

Gerçek Kişi Ticaret Şirket Türleri

Tüzel kişi ticaret şirketler ile arasındaki temel fark tüzel kişiliği olmayan şirketlerde pay sahiplerinin tüm kişisel malvarlıkları ile sınırsız sorumlu olmalarıdır. Bu şirket türünde bir şirket kurmak için gerekli asgari sermaye şartı bulunmamaktadır. Ortaklıklar en az iki veya daha fazla kişi veya tüzel kişi ile kurulabilirler.

İngiltere’de 4 çeşit gerçek kişi ticaret şirketi türü bulunmaktadır. Bunlar:

  • Sole Trader (Şahıs Şirketi),
  • Ordinary Partnership (Adi Ortaklık) 
  • Limited Partnership (Sınırlı Ortaklık)
  • Limited Liability Partnership (Sınırlı Sorumlu Ortaklık)

    

Şimdi bu şirket türlerini daha yakından tanıyalım.

1) Sole Trader (Şahıs Şirketi)

İngiltere’de 3 milyonun üzerinde şahıs şirketi bulunmaktadır. En yaygın şirket türüdür. Tek kişilik şahıs şirketidir. Kurucu şahıs tüm varlığıyla şirketin borçlarından sorumludur. Gelir İdaresine (HMRC) serbest meslek kaydı yaptırmak yeterlidir. Gelir vergisi mükellefidir.  

2) Ordinary Partnership (Adi Ortaklık)

Kâr amacıyla ortak iş yapacak iki veya daha fazla kişinin kurduğu şirket türüdür. Ortaklar şirketin borçlarından şahsi malvarlıklarıyla dahil sorumludurlar. Genel ortaklığın en önemli özelliklerinden biri de, ortaklarının birlikte ve ayrı yasal sorumluluklarıdır. Örneğin ortaklardan birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, alacaklılar diğer ortakların kurumsal ve bireysel varlıklarının peşine düşebilir. Ortakların, Gelir İdaresine (HMRC) serbest meslek kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Ortaklar kendi paylarına düşen karlar üzerinden şahsen gelir vergisi öderler.

3) Limited Partnership (Sınırlı Ortaklık)

2 veya daha fazla kişi tarafında kurulur. Bu şirket türünde yönetici ortak ve yönetici olmayan ortak şeklinde 2 ayrı ortak vardır. Yönetici olmayan ortak, yönetime karışmaz ve sadece koyduğu sermaye ile sınırlı olarak şirketin edimlerinden sorumlu olur. Yönetici ortak ise tüm varlığıyla şirketin yükümlülüklerine karşı sorumlu olur. Ayrıca, ortaklığın Companies House’a kayıt ettirilmesi zorunludur. Ortaklar kişisel olarak gelir vergisi beyanında bulunurlar.Ortaklar kendi paylarına düşen karlar üzerinden şahsen gelir vergisi öderler.

4) Limited Liability Partnership (LLP) (Sınırlı Sorumlu Ortaklık)

En az iki ortak bulunmalıdır. Şirketin borçlarına karşı şahıslar değil, ortaklık sorumludur. Kuruluşu, limited şirket gibi olduğundan, diğer ortaklık türlerine göre kısmen daha karmaşıktır. Ortakların Gelir İdaresine (HMRC), ortaklığın ise Companies House’a kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Ortaklar kişisel olarak gelir vergisi  beyanında bulunurlar.

Nasıl Bir Şirket Kurmalıyım?

Yapılmak istenen işin niteliği, şirketin hedefleri, yatırılacak sermaye miktarı, ortaklık yapısı, üstlenilecek sorumluluk düzeyi, çalışan ve yönetici sayısı, tahmini satış hacmi ve vergisel avantajlar değerlendirilerek iyi bir danışmanlıkla en uygun şirket türüne karar verilir. Bir şirket türünden ihtiyaca göre başka bir türüne geçiş yapmak mümkündür. 

İngiltere'de Şirket Kurmak İçin Gerekenler

İngiltere’de LTD (Limited Özel Şirket) Nasıl Kurulur?

Dünya Bankası verilerine göre şirket kurmak Avrupa’da en az 32 gün sürerken İngiltere’de 13 günde tamamlanmaktadır. Dünya Bankası’nın 2019 yılındaki değerlendirmelerine göre İngiltere, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 8. sırada yer almaktadır.

İngiltere’de şahıs şirketinden sonra en çok tercih edilen ve en yaygın şirket türüdür. Türkiye’deki limited şirkete karşılık gelmektedir. Tek bir şahıs veya tüzel kişiyle de LTD kurulabilir. İngiltere’de şirket kurma prosedürleri sadedir. Tüm dokümanlar hazırsa ortalama 13 gün içinde şirketinizi kurabilirsiniz. Ortakların İngiltere vatandaşı olmalarına hatta oturma iznine sahip olmalarına gerek bulunmamaktadır. 

Şirket, yasal olarak izin verilen her türlü faaliyeti icra edebilir. LTD şirketi kurmak için minimum sermaye şartı aranmamaktadır. İngiltere’de kurulan bir LTD şirketinin en az bir direktörü olmak zorundadır. Türkiye’deki firma sahibi İngiltere’de açacağı şirketin direktörü olamamaktadır. Bu durumda ya İngiltere’de oturum ve çalışma vizesine sahip bir kişi direktör olarak atanacak ya da Türkiye’de yerleşik ana şirketin görevlendireceği bir çalışanının “investor” veya “sole representative” vizesine başvurması gerekecektir.

Şirketin kurulması için gerekli işlem adımları şunlardır:
 1. Şirketin faaliyet konusu kararlaştırılır.
 2. Şirket için daha önce başka bir firma tarafından kullanılmamış bir ticari unvan belirlenir. Bunun için Companies House kamu kuruluşunun ücretsiz bilgi servisinden yararlanılır, herkese açık hali hazırda faal olan şirket kayıtları üzerinden araştırma yapılır.
 3.  Şirketin kuruluşu için İngiltere’de bir ticari adresinin olması zorunludur. Ticari adres için bir yer kiralanmasına gerek bulunmamaktadır. Sanal ofis hizmeti veren şirketlerden de bir kiralama adresi tesis edilebilir. Fiziki bir adres ve posta kutusu zorunludur.
 4. Companies House adresinden belirlenen SIC (Standart Endüstriyel Sınıflandırma Kodu) kodları arasından şirketin faaliyet alanına en uygun olanı belirlenir.
 5. Şirkete bir direktör atanır. Direktör hukuki olarak şirket faaliyetlerinin sorumlusu olup, şirketin muhasebe ve raporlarının düzgün olarak hazırlanmasını sağlar.
 6. Companies House’a şirketin kaydı için başvuru yapılır. Bu başvuruyu internet üzerinde (https://www.gov.uk/register-a-company-online) yapabilirsiniz. Tescil işlemi için gereken dokümanlar aşağıda belirtilmiştir.
 7. Tescil başvurunuz kabul edildiğinde Companies House tarafından şirket adresinize “Certificate of Incorporation” belgesi posta ile gönderilir. Bu şirketinizin yasal olarak var olduğunu ifade eder. Yine Gelir İdaresi (HMRC) tarafından adresinize UTR (Unique Taxpayer Reference) yani şirketinizin vergi kimlik numarası gönderilir.
 8.  3 ay içinde kurumlar vergisi mükellefi olarak ilgili gelir idaresine kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.
 
Tescil İşlemi İçin Gereken Dokümanlar:
 1. Memorandum of Association “Şirket Kuruluş Senedi”:  Şirketin adı, kayıtlı ofis adresi ve konusu/ne iş yapacağını belirtir.
 2. Articles of Association “Kuruluş Sözleşmesi”:  Şirketin iç düzenlemelerini belirleyen belgedir.
    
İngiltere’de şirketlerin mükellef oldukları vergi türleri şunlardır:

Türkiye-İngiltere arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 1988 yılından itibaren yürürlüktedir. Temelde kazancın doğduğu yerde vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Türkiye’den atanan personel için çalışma süre ve statüsüne bağlı olarak, vergiler Türkiye’de ödenebilmektedir.

 • Kurumlar Vergisi (şu anda %19)
 • Karın şirketten çekilmesi durumunda ödenen vergi
 • Katma Değer Vergisi (Şu anda %20, işe yeni başlarken 85.000 Sterline kadar KDV muafiyeti var)
 • İşyeri emlak vergisi
 

Yabancı Şirketlerin İngiltere'de İş Kurması

Yabancılar İngiltere’de Şirketi Kurabilir Mi?

İngiltere’de şirket kurmak için vatandaş olmaya veya oturum izni almaya gerek yoktur. Şirket kurmak isteyen kişi kurulum ve sonrası faaliyetlerini İngiltere’ye gelerek yerinde takip edecekse yatırım vizesi alması gerekmektedir. Turist vb. vize türleriyle bu tür işlemleri takip etmek ileride bazı sorunların çıkmasına neden olabilir. İngiltere’de online şirket kuruluşu başvurusunda bulunma imkanı, sadece Birleşik Krallık vatandaşları için geçerlidir. Bunun yanında, ortak veya kurucuların İngiltere’ye gelme imkanı bulunmuyorsa İngiltere’de ikamet eden İngiltere vatandaşı olan deneyimli danışmanlara Türkiye’deki herhangi bir noter aracılığıyla vekâletname çıkartarak işlemlerini yürütmeleri mümkündür.

İngiltere’de 3 tür yatırım vizesi vardır.  Girişimcinin yenilikçi bir iş fikri varsa “start-up” vizesine başvuru yapabilir. Bunun dışında “innovator (yenilikçi)” veya “sole representative (tek temsilci)” isimlerinde 2 ayrı yatırım vizesi türü de vardır. “Sole Representative” (Temsilcilik) vizesine başvurabilmek için A1 seviyesinde İngilizce bilmeniz ve ana şirkette %50’nin altında pay sahibi olmanız gerekmektedir. 

İngiltere’nin 2021 itibari ile Brex-it süreci sonrası AB’den ayrılmasıyla Türkiye’nin AB ile imzaladığı Ankara Anlaşması da İngiltere ile sona ermiş oldu. Bu yüzden eskiden İngiltere’ye yatırım yapmak için Türkiye’deki girişimciler tarafından çok tercih edilen bu yöntem geçerliliğini yitirmiş oldu.

Bazen girişimciler yeni bir şirket kurmayıp, şube açarak faaliyette bulunmayı tercih edebilirler. Türk şirketleri, şirket kurmak veya şube açmak alternatifleri dışında, acente atama, dağıtım anlaşmaları, ortaklık teşebbüsleri veya İngiltere’deki şirketlerle yapacakları ticari anlaşmalar aracılığıyla da İngiltere sınırlarında ticari faaliyetlerde bulunabilirler.

Yabancı sermayeli bir şirketin kurulmasında veya merkezi başka bir ülkede olan bir şirketin şube veya temsilcilik açmasında özel bir izne gerek bulunmamaktadır. Sadece finans sektöründe bazı alanlarda yetkili kurulların özel izni söz konusudur. Yerli ve yabancı şirketlerin ticari faaliyetleri bakımından tabi oldukları esaslar arasında da fark bulunmamaktadır. Yabancı sermayeli şirketler de yerli sermayenin çalışabileceği her sahada çalışabilmektedir. Kurulacak şirketlerde, yerli ortak şartı da bulunmamaktadır.


Yabancı Şirketlerin İngiltere’de Şube Açmaları Nasıl Olur?

Yabancı şirketlerin İngiltere’de şube (branch) açmaları mümkündür. Açacakları şube yurt dışındaki ana şirkete bağlı olacaktır. Şubenin yapısı ana şirketin kuruluş ve ortaklık yapısı ile aynıdır. Yabancı bir şirketin ticari faaliyette bulunmak üzere oluşturduğu şubeyi en geç bir ay içinde kendi ülkesindeki ana şirketin bilgileri ile birlikte başvurarak Companies House’a (Şirketler Odası) kayıt yaptırmak zorundadır. Şirketler Odasına ibraz edilen tüm bilgiler halka açıktır. Şubelerin kuruluşları ve mali raporlama yükümlülükleri, limited şirketlere kıyasla daha az prosedüre tabidir.

İngiltere’de sürekli bir iş yeri kurmak isteyen yabancı şirketler, “Tek Temsilci Vizesi” ile üst düzey bir yöneticisini İngiltere’ye gönderebilir. Söz konusu temsilci ülkede bir şube kurabilir, Türkiye’deki firma adına faaliyet gösterebilir, eleman istihdam edebilir ve satışa yönelik çok çeşitli faaliyetlerde bulunabilir, değişik iş bağlantıları tesis edebilir.

İngiltere’de açılan şube, limited şirketlerde olduğu gibi faaliyetlerinde sınırlı sorumluluk kapsamında değerlendirilmezler.  İngiltere’deki şubenin direktörü şirketin borçlarından kişisel olarak sorumlu tutulabilir. Ayrıca, yabancı bir şirket İngiltere’de şube açtığında, dışarıdaki ana şirketin tüm yasal ve finansal bilgilerini düzenli olarak Companies House (Şirketler Odası) ile paylaşmak zorundadır. Bir diğer husus da, İngiltere’deki yabancı şirketin şubesi, İngiltere’de sürekli kurulu olan bir işletme olarak tesis edildiğinden şube gelirlerinden dolayı kurumlar vergisi (corporation tax) ödeme zorunluluğundadır. Bu sebeplerden dolayı, şube açmak yerine sınırlı sorumlu bir limited şirket açmak çok defa daha çok tercih edilmektedir.

İş yeri veya ofis açılması

Yabancı bir şirket, İngiltere’de belli bir yerden düzenli olarak işlerini yürütüyorsa, ancak limited şirket olarak kurulmamış ve faaliyetleri şube olarak tanımlanmaya yeterli değilse, Companies House’a İş Yeri (A Place of Business) olarak kayıt yaptırmak zorundadır. İş yeri faaliyete geçtikten en geç bir ay içinde Companies House’a bildirim yapılması gereklidir. Depo işletilmesi veya Firma Temsilcisi (Sole Representative) atanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

İngiltere’de Yatırım Teşvikleri

İngiltere’de teşvik programları söz konusu yatırımın getireceği istihdam, kalkınmaya sağlayacağı katkı, bilişim teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi şartlara bağlı olarak verilmektedir. Yeni şirket kuranlara verilen teşvikler, KOBİ türünden şirketlere tanınan vergi avantajları, start-uplara sağlanan teşvikler, araştırma geliştirme faaliyetlerine verilen teşvikler gibi bir çok teşvik paketi bulunmaktadır. Teşvik programları çok kapsamlı olduğundan iş planlarınız doğrultusunda bir yatırım danışmanı yoluyla gerekli inceleme ve başvuraların yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Hizmetlerimiz

Yurt Dışında İş Kurmak

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

YURT DIŞI DANIŞMANINIZ

10+

Yıllık Tecrübe

MHR & Partners olarak 30’dan fazla ülkede doğrudan ve dolaylı olarak aktifiz. 10 yılda 100 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Şu anda şirket kurmak, oturum izni almak, mali – finansal başta olmak üzere yurt dışındaki tüm operasyonel süreçleriniz için uçtan uca danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyoruz.

Önceliğimiz yurt dışında büyüme vizyonu ve iş stratejisi olan firmalara danışmanlık hizmeti vermektir. Şirket kurma aşamalarından sonra MHR & Partners (Mühür YMM AŞ) güvencesiyle hizmetlerimizin kesintisiz devam etmesine özel önem veriyoruz. Güvenli liman olma ve sürdürülebilir hizmetler sunma temel misyonumuzdur.

Dünyanın en ücra yerinde dahi olsa girişimcilerimizin büyümeye ve gelişmeye yönelik iş planlarına köprü olmak istiyoruz.

İngiltere'de İş Yapmak İçin Nereden Başlamalıyım?

Öncelikle bir iş planı oluşturmalısınız. Bunun için İngiltere’yi ziyaret etmeniz ve yerel bir partner eşliğinde iş temaslarında bulunmanız, bağlantılar tesis etmeniz çok faydalı olur.

En az 3 yıllık iş planınızın içinde vizyonunuzu, faaliyet göstereceğiniz sektörü ve işiniz detaylarını belirlemeniz, amaç ve hedeflerinizi netleştirmeniz, yatırım bütçenizi ve sermayenizi çıkarmanız son derece önemlidir.

Araştırma ve planlama aşamasından sonraki adım harekete geçmektir. Hiç bilmediğiniz bir piyasada riski ve maliyeti en düşük strateji İngiltere piyasasını çok iyi bilen partnerler veya danışmanlar yoluyla ilerlemektir.

MHR & Partners olarak Almanya’da kendi şirketimizi kurduk ve Mannheim’de fiziki ofis açtık. Yurt dışı operasyonlarımızı Almanya merkezli yürütüyoruz. Hollanda, İngiltere Belçika, Romanya, Karadağ ve Bulgaristan’da tesis ettiğimiz yerel partnerler yardımıyla güvenli ve hızlı bir şekilde sıfırdan bir işletme kurmanız ve kuruluş sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm süreçleri yönetmeniz için size uçtan uca danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

İngiltere’de iş kurmak için “Yurt Dışı Hizmetlerimize Başvuru” sayfasından başvuru formunu doldurarak süreci başlatabilirsiniz.

özge tEKE

MERKEZ OFİS | KURUMSAL İLETİŞİM

Size Yardımcı Olalım

Kolay ulaşabilir olmak ve açık iletişim firmamızın temel ilkelerindendir.  

İngiltere’de şirket kurmak ve yurt dışı bağlantılı diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi ve teklif almak için bana e-posta gönderebilir veya aşağıdaki şirket telefon numarasından mesai saatleri içinde (hafta içi 9:00 – 18:00 arası) beni arayabilirsiniz.

+90 542 208 5308

kurumsal.iletisim@mhrpartner.com

30'dan Fazla Ülkede Hizmet Veriyoruz

Online Toplantı Rezerve Edin

İhtiyaç duyduğunuz hizmetimizle ilgili bilgi almak veya online toplantı rezerve etmek için aşağıdaki formu doldurun. Yatırım uzmanımız 1 işgünü içinde sizinle iletişime geçecektir.

Gönder butonuna basarak Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!