ÖTV Kanununda Yer Alan (IV) Sayılı Listedeki Mallara İlişkin İhracat İstisnası Özellikli Durumlar

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununda yer alan (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin ihracat istisnası için bazı özellikli durumlar mükelleflerce merak edilmektedir. Bu makalede bu özellikli durumlara açıklık getireceğiz.  1- İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca, ÖTV mükelleflerince ihracat istisnası uygulanarak ihraç edilen malların, Gümrük Kanunu hükümlerine göre geri gelmesi halinde ithalatta …

Okumaya devam et

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununda Yer Alan (IV) Sayılı Listedeki Mallara İlişkin İhracat İstisnası

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununda yer alan (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin ihracat istisnası konusu mükelleflerce merak edilmektedir. Bu makalede cevabı aranan bu konuya açıklık getireceğiz. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamına giren malların ihracat teslimleri; teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi …

Okumaya devam et