İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde KDV İçin Tecil – Terkin Uygulaması

İhraç kayıtlı mal teslimlerinde KDV için tecil – terkin uygulaması imalatçılar ve ihracatçılar tarafından merak edilmektedir. Hangi durumlarda tecil – terkin uygulamasının geçerli olacağı bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.   1. İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde Tecil – Terkin Uygulamasının Yasal Dayanağı   3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 11/1-c maddesinde, imalatçıların imal ettikleri mallardan ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapacakları teslimler …

Okumaya devam et

41 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Neler Değişti?

21 Nisan 2022 Tarih ve 31816 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 41 Seri No.lu KDV Genel Tebliği birlikte ne tür değişikliklerin olduğunu firma sahipleri ve vatandaşlar merak etmektedir. Bu tebliğ, devletten KDV iade alacağı hakkı olan şirketlerin iade haklarında da bir takım yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu sirkülerde bu değişikliklerin neler olduğunu izah edeceğiz. 1- İmalatçı – İhracatçılara İade Talep Edilecek Tutarın …

Okumaya devam et

İnşaat KDV İadelerinde Maliyetlere İlişkin Eksiklik Yazıları ve Çözüm Önerileri

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat, KDV iade alacağına en çok konu alan sektörlerin başında gelmektedir. İnşaat KDV iade alacaklarında Vergi İdaresinin inşaat maliyetlerine ilişkin eksiklik yazılarının içeriği merak edilen konulardan biridir. Bu eksiklik yazılarına muhatap olmamak, hızlı ve sorunsuz bir şekilde KDV İadesini alabilmek için Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV iadesi tasdik raporlarında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar …

Okumaya devam et

KDV İade Alacağında Yüklenilen KDV Listelerine Neler Yazılır?

KDV iade alacağını zamanında tahsil etme nakit akışı yönetiminin öncelikli olduğu bugünlerde işletmeler için büyük önem arz etmektedir. KDV iade alacağının hızlı bir şekilde alınabilmesi için Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tarafından yazılan raporlarda birçok detaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri de yüklenilen KDV listelerinin hazırlanmasıdır. Yüklenilen KDV Listesi Nedir ve Nasıl Hazırlanır? Katma Değer Vergisi (KDV) iade işlemleri, verilmesi gereken …

Okumaya devam et

Katma Değer Vergisi (KDV) İade Alacağı Ne Zaman Talep Edilir?

Vergi Kanunlarında yer alan zamanaşımı düzenlemeleri, vergi idaresi bakımından belirli süreler sonrası vergi alacağının ortadan kalmasını, mükellef tarafından ise vergi borcunun ve vergi iadesine konu bir alacağın ortadan kalmasını ifade eder. Hak düşürücü bu husustan dolayı Katma Değer Vergisinde, KDV iade alacağının talep edilme sürelerini bilmek hayati önem arz etmektedir. Mükellefler, KDV iade alacaklarını ne zaman talep edebileceklerini merak etmektedir. Bu makalede …

Okumaya devam et

KDV İade Hakkı Doğuran İşlemler ve Aranılan Belgeler Nelerdir?

Katma Değer Vergisi ile ilgili yeni düzenlemeler kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Mükellefler ve şirket sahipleri Katma Değer Vergisinde KDV iade hakkı doğuran işlemlerin neler olduğunu özellikle merak etmektedir. Merak ettikleri bir diğer husus da devletten KDV iade alacağı hakkı doğduğunda bunu hangi belgeleri ibraz ederek alabilecekleri konusudur. Bu makalemizde KDV iade alacağı konusunda merak edilen bu hususları detaylı bir …

Okumaya devam et

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlerde KDV İadesi Nasıl Alınır?

Katma Değer Vergisi (KDV) ve KDV iade alacağı, Türkiye’de en çok konuşulan ve merak edilen konuların başında gelmektedir. Mükellefler ve şirket sahipleri Katma Değer Vergisinde (KDV) kısmi tevkifat (kesinti) uygulanan işlemlerde KDV iade alacağının nasıl olacağını merak etmektedir. Bu makalemizde KDV iade alacağı konusunda merak edilen bu hususu detaylı bir şekilde izah edeceğiz. Katma Değer Vergisinde (KDV) Tevkifat 3065 sayılı …

Okumaya devam et

Katma Değer Vergisinde (KDV) Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Mükellefler ve insanlar, Katma Değer Vergisinde (KDV) müteselsil sorumluluğun (silsile halinde ortak sorumluluk) ne olduğu, hangi durumlarda ortaya çıktığı, uygulamanın nasıl olduğu, hangi durumlarda uygulanacağını ve hangi durumlarda uygulanmayacağı konularını merak ediyor. Bu makalede bu hususları örneklerle birlikte izah edeceğiz. KDV’de Müteselsil Sorumluluk Nedir? 213 Sayılı VUK’nun 11’nci maddesi Vergi Kesenlerin Sorumluluğu başlıklı maddenin 3.ncü fıkrasında düzenlenmiştir: Mal alım ve …

Okumaya devam et