Yeniden Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler

Kategori: SirkülerKonu  : 537 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Yeniden Değerlemeye İlişkin DüzenlemeleriTarih  : 23.05.2022 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sürekli ve geçici yeniden değerleme uygulamalarına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğde yapılan açıklamalardan öne çıkan hususlar özetle aşağıdaki gibidir. A. Sürekli Yeniden Değerleme (Vuk Mükerrer …

Okumaya devam et