Denetim Sektöründe Müşteri İletişiminin Önemine Dair 10 Neden

Yazar: Bayram Kont | Danışman İbni Haldun, ünlü Mukaddime’sinde insanı tarif ederken “medeni ü bittab”’dır, yani “insan özü gereği medenidir” der. İnsanın, hemcinsleriyle iş bölümü yaparak yaşaması doğal bir ihtiyaçtır. Bu birlikte yaşama ihtiyacı da insanlar arası her türlü ilişkide hukuk, iletişim ve görgü kurallarını öne çıkartmaktadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel yetenek “dil yeteneği”, yani konuşma yetisidir. Konuşma yetisi …

Okumaya devam et

İç Denetim Nedir? İç Denetimin Amaç ve Faaliyet Alanları Nelerdir?

Yazar: Osman Çatak | Danışman İç denetimin tanımı   Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tanımına göre İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Başka bir deyişle denetim; işlerin hedeflere, bütçelere ve usullere uygunluğunun test edilerek belirlenmesidir. Denetim kelimesi, iletişimin temel öğesi olan dinleme kökünden gelmektedir. Şirketlerde ne …

Okumaya devam et

Risk Yönetimi mi? Kriz Yönetimi mi?

Yazar: Muhammed Satılmış | Danışman Kriz ve risk yönetimi sıkça karıştırılan, bazen de aynı olduğu bilinen iki süreçtir. Risk yönetimi denilip kriz yönetiminden bahsedildiği veya tersi durumlar da söz konusudur. Temelde kriz yönetiminde başarı, risk yönetiminin güçlü olmasına bağlıdır. Risk Yönetiminde değerlendirilen bazı riskler, günün birinde karşımıza çıktığında devreye Kriz Yönetimi girer. Önce risk yönetimini ele alalım Risk, bir kurumun …

Okumaya devam et