ÖTV (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Malların İhraç Kayıtlı Teslimlerinde Verginin Tecili ve Terkini

İhracatçılar ve mükellefler, ÖTV (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki malların ihraç kayıtlı teslimlerinde verginin tecili (erteleme) ve terkininin (tahsil ya da tahakkuk edilen bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi) nasıl olacağını merak ediyor. Bu makalede bu konuya izah getireceğiz.  Yasal Dayanak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasıyla, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV’nin, mükelleflerce ihracatçılardan …

Okumaya devam et

ÖTV Kanununda Yer Alan (IV) Sayılı Listedeki Mallara İlişkin İhracat İstisnası Özellikli Durumlar

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununda yer alan (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin ihracat istisnası için bazı özellikli durumlar mükelleflerce merak edilmektedir. Bu makalede bu özellikli durumlara açıklık getireceğiz.  1- İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca, ÖTV mükelleflerince ihracat istisnası uygulanarak ihraç edilen malların, Gümrük Kanunu hükümlerine göre geri gelmesi halinde ithalatta …

Okumaya devam et

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İmalat Sanayiinde Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin KDV İadesi

Yatırımların tüm ülkeye yayılması ve özel teşebbüs sahiplerince yeni yatırımların yapılmasının sağlanması için öteden beri bir takım destek/teşvik uygulamaları yürürlüğe konulmuştur. Dönem dönem söz konusu destek/teşvik uygulamalarının oranları ve esasları değişmektedir. Halen yürürlükte bulunan teşvik uygulamaları, bölgeler ve sektörler bazında farklı koşul ve destekleme oranları ile devam etmektedir. Güncellenen yatırım teşvik kararları ile yatırımların katma değer yaratan alanlara yönlendirilmesi, üretim …

Okumaya devam et

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununda Yer Alan (IV) Sayılı Listedeki Mallara İlişkin İhracat İstisnası

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununda yer alan (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin ihracat istisnası konusu mükelleflerce merak edilmektedir. Bu makalede cevabı aranan bu konuya açıklık getireceğiz. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamına giren malların ihracat teslimleri; teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi …

Okumaya devam et

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Şirketleri Ne İş Yapar?

Yeminli mali müşavirlik (YMM) şirketleri, yeminli mali müşavirler tarafından kurulan ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunan, bünyesinde yeminli mali müşavir barındıran firmalardır. Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini kısaca kamu adına vergi ve diğer yetkilendirildiği konularda denetim yapan ve denetimin sonucunu raporla belirten, ücretini ise işi yaptırandan alan şeklinde tanımlayabiliriz. Yeminli Mali Müşavirliğin Kanundaki Tanımı 3568 Sayılı Meslek Yasası ile yapılan Yeminli …

Okumaya devam et