Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Gerekli Mi?

24 Aralık 2021 – Muhammed Satılmış – Kıdemli Danışman Kurumsallaşma, çok sık duyduğumuz ancak bazen çok büyütülen, bazen hiç önemsenmeyen, bazen korkulan ve uzak durulan bir kavram. Tanımını hatırlayalım, kurumsallaşma bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturulmasıdır. Kurumsallaşma, patronların işi tamamen profesyonellere bırakması demek değildir. Tam tersine, patronların işin başında olması ve diğer …

Okumaya devam et

İndirimli Oran KDV İade Taleplerinin Zaman Aşımına Uğraması

23 Aralık 2021 – Sirküler – Yasin Çakin 2020 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarında Zamanaşımı 23 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ e istinaden; 2019 ve izleyen yıllardan itibaren geçerli olmak üzere 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla …

Okumaya devam et

Finansal Kiralamaya Konu Makine ve Cihazların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı

1 Aralık 2021 | Sirküler 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 28. maddesinde mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarına ilişkin hüküm yer almaktadır. Bahse konu madde ile Cumhurbaşkanı(Öncesinde Bakanlar Kurulu) KDV oranını, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri …

Okumaya devam et

Bir Şirkette Neden İç Denetim Sistemi Olmalı?

Yazar: Osman Çatak | Danışman Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tanımına göre İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Başka bir deyişle denetim; işlerin hedeflere, bütçelere ve usullere uygunluğunun test edilerek belirlenmesidir. Denetim güvene mani değildir İşletmeler, iş süreçlerini amaç ve hedefleri doğrultusunda dizayn etmektedir. Peki dizayn …

Okumaya devam et