Denetim Sektöründe Müşteri İletişiminin Önemine Dair 10 Neden

Yazar: Bayram Kont | Danışman İbni Haldun, ünlü Mukaddime’sinde insanı tarif ederken “medeni ü bittab”’dır, yani “insan özü gereği medenidir” der. İnsanın, hemcinsleriyle iş bölümü yaparak yaşaması doğal bir ihtiyaçtır. Bu birlikte yaşama ihtiyacı da insanlar arası her türlü ilişkide hukuk, iletişim ve görgü kurallarını öne çıkartmaktadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel yetenek “dil yeteneği”, yani konuşma yetisidir. Konuşma yetisi …

Okumaya devam et