Şirketlerde Hileli İşlemleri Önlemek İçin İç Kontrol Sistemi

Osman Çatak | Mali Müşavir | Şirket Gelişim Akademisinin Kurucusu Günümüzde şirketler, başarılarını sürdürmek ve rekabetçi bir avantaj elde etmek için bir dizi strateji ve prosedür uygularlar. Ancak, içsel ve dışsal risklerle karşı karşıya olan şirketler için, bu stratejilerin ve prosedürlerin etkin bir şekilde uygulanması hayati önem taşır. İşte bu noktada, “İç Kontrol Sistemi” devreye girer. İç Kontrol Sistemi, şirketlerin …

Okumaya devam et

Bir Şirkette Neden İç Denetim Sistemi Olmalı?

Yazar: Osman Çatak | Danışman Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tanımına göre İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Başka bir deyişle denetim; işlerin hedeflere, bütçelere ve usullere uygunluğunun test edilerek belirlenmesidir. Denetim güvene mani değildir İşletmeler, iş süreçlerini amaç ve hedefleri doğrultusunda dizayn etmektedir. Peki dizayn …

Okumaya devam et

İç Denetim Nedir? İç Denetimin Amaç ve Faaliyet Alanları Nelerdir?

Yazar: Osman Çatak | Danışman İç denetimin tanımı   Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tanımına göre İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Başka bir deyişle denetim; işlerin hedeflere, bütçelere ve usullere uygunluğunun test edilerek belirlenmesidir. Denetim kelimesi, iletişimin temel öğesi olan dinleme kökünden gelmektedir. Şirketlerde ne …

Okumaya devam et