Tam Tasdik Denetimleri İçin Kapsamlı Sirküler

Kategori: Sirküler Konu  : Tam Tasdik Denetimleri İçin Kapsamlı Sirküler Tarih  : 21.05.2022 Tam Tasdik Nedir ve Neyi Amaçlamaktadır? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmünün 4 üncü maddesine göre de, tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, …

Okumaya devam et

Bir Şirkette Neden İç Denetim Sistemi Olmalı?

Yazar: Osman Çatak | Danışman Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tanımına göre İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Başka bir deyişle denetim; işlerin hedeflere, bütçelere ve usullere uygunluğunun test edilerek belirlenmesidir. Denetim güvene mani değildir İşletmeler, iş süreçlerini amaç ve hedefleri doğrultusunda dizayn etmektedir. Peki dizayn …

Okumaya devam et

Denetim Sektöründe Müşteri İletişiminin Önemine Dair 10 Neden

Yazar: Bayram Kont | Danışman İbni Haldun, ünlü Mukaddime’sinde insanı tarif ederken “medeni ü bittab”’dır, yani “insan özü gereği medenidir” der. İnsanın, hemcinsleriyle iş bölümü yaparak yaşaması doğal bir ihtiyaçtır. Bu birlikte yaşama ihtiyacı da insanlar arası her türlü ilişkide hukuk, iletişim ve görgü kurallarını öne çıkartmaktadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel yetenek “dil yeteneği”, yani konuşma yetisidir. Konuşma yetisi …

Okumaya devam et

İç Denetim Nedir? İç Denetimin Amaç ve Faaliyet Alanları Nelerdir?

Yazar: Osman Çatak | Danışman İç denetimin tanımı   Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tanımına göre İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Başka bir deyişle denetim; işlerin hedeflere, bütçelere ve usullere uygunluğunun test edilerek belirlenmesidir. Denetim kelimesi, iletişimin temel öğesi olan dinleme kökünden gelmektedir. Şirketlerde ne …

Okumaya devam et