İndirimli Oran KDV İade Taleplerinin Zaman Aşımına Uğraması

23 Aralık 2021 – Sirküler – Yasin Çakin 2020 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarında Zamanaşımı 23 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ e istinaden; 2019 ve izleyen yıllardan itibaren geçerli olmak üzere 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla …

Okumaya devam et