İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Mahsuben KDV İade İçin Tam Tasdik Sözleşmesi Gerekir Mi?

MHR & Partners Akademi Mükellefler indirimli orana tabi işlemlerden doğan mahsuben KDV iade talebinde tam tasdik sözleşmesinin gerekip gerekmediğini, gerektiği durumlarda bunun nasıl uygulanacağını merak etmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-07-46 16/01/2012 sayılı özelge ile buna cevap vermiştir. Söz konusu özelgeyi, içinde geçen tutarları 2022 yılına uyarlayarak güncel haliyle aşağıda bilginize sunuyoruz. Güncel Tutarlara Uyarlanmış Söz Konusu Özelge İlgide kayıtlı özelge …

Okumaya devam et

İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı İle İlgili Sınır

Kategori: Sirküler Konu  : 2022 yılında iade konusu yapılamayacak KDV tutarı ile ilgili sınır yeniden belirlendi. Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlendi. KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesine göre indirimli oranda vergiye tabi işlemler nedeniyle iade hakkının doğması, bu işlemler …

Okumaya devam et

İndirimli Oran KDV İade Taleplerinin Zaman Aşımına Uğraması

23 Aralık 2021 – Sirküler – Yasin Çakin 2020 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarında Zamanaşımı 23 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ e istinaden; 2019 ve izleyen yıllardan itibaren geçerli olmak üzere 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla …

Okumaya devam et