2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

MHR & Partners Akademi 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tebliği şu şekildedir: MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Kanununun 46’ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve …

Okumaya devam et

Temmuz 2022 Asgari Ücret Tespit Tutarları ve Hesaplanması

MHR & Partners Akademi 1 Temmuz 2022 Cuma Karar Tarihi: 01/07/2022 Sayı: 31883 (Mükerrer) sayılı karar ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır. Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini …

Okumaya devam et

Sigorta Primlerine Tabi Olmayan Ödemeler Nelerdir?

MHR & Partners Akademi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) alt bendi uyarınca: 1. Ayni yardımlar,2. Ölüm, 3. Doğum ve evlenme yardımları, 4. Görev yollukları, 5. Seyyar görev tazminatı, 6. Kıdem tazminatı, 7. İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, 8. Keşif ücreti, 9. İhbar ve kasa tazminatları 10. …

Okumaya devam et

2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tebliği

MHR & Partners Akademi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tebliği 3 Eylül 2022 Cumartesi Resmî Gazete Sayı: 31942 ile yayınlanmıştır. Avukatlık hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin genel hükümler aşağıda belirtilmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesi ise ektedir. Amaç ve kapsam MADDE 1: (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği …

Okumaya devam et

Binek Araçlara İlişkin Amortisman Gider Kısıtlaması

MHR & Partners Akademi Mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldığı veya kiraladığı binek otomobiller vergi mevzuatı açısından sürekli soru işareti olmuştur. Şirket aktifine kaydedilen otomobillerin kişisel kullanıma konu edilmesi ile özel harcamaların giderleştirilmesinin engellenmesi amacıyla idare, uygulamaya koyduğu kıst amortisman, gider kısıtlaması ve kira giderinde üst sınır belirlenmesi gibi uygulamalar ile bunu kısmen engellemeye çalışmaktadır. Bu yazıda binek araç satın …

Okumaya devam et

Stratejik Farkındalık İçin SWOT Analizinin Önemi

Muhammed Satılmış | Kıdemli Eğitimci ve Danışman Stratejik planlama çalışmalarında şirketlerin öncelikle “stratejik farkındalık” oluşturmaları gerekir. Bu çalışma hazırlanacak stratejik planın kalitesini direkt etkilemektedir. Stratejik farkındalık için kurumsal SWOT analizi çok güçlü bir araçtır. SWOT ile kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin objektif ve detaylı şekilde ortaya konması gerekir. Elde edilecek veriler ve değerlendirmeler …

Okumaya devam et

Almanya’da Yatırım Yaparken ve Oturum İzni Talep Ederken Bilinmesi Gereken Önemli Başlıklar

MHR & Partners Akademi Şirket olarak yurt dışında yatırım yapmak son derece stratejik bir operasyondur. Yatırım kararı aldıktan sonraki aşamada yatırımcı vizesini, şirket kurma ve oturum izinlerini alıp yatırıma başlamak daha zorlu bir aşamadır. Bu yazımızda Almanya’da şirket kurmak ve yatırım yapmak isteyen girişimcilerimizin çokça sordukları şu sorulara cevap arıyoruz. Şirket yöneticisi olarak Almanya’ya yatırım yaparken ve oturum talebinde bulunurken …

Okumaya devam et

Almanya’da Şirket Satın Alma Yaparken Şirket Değerlemede Nelere Dikkat Edilmeli?

MHR & Partners Akademi Almanya’da şirket kurmak veya şirket satın alarak yatırım yapmak yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdikleri konuların başında gelmektedir. Yabancı girişimciler Almanya’ya yatırım yaparak hem dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin pazar imkanlarından yararlanmak istiyorlar hem de Avrupa Birliği piyasasının sunduğu devasa fırsatları kâra dönüştürmenin peşindeler. Almanya’da yatırım yapmanın avantajları ile ilgili bu makalemizi gözden geçirmenizi öneririz. Öte yandan, Almanya’da …

Okumaya devam et

Almanya’da Şirket Kurmak Mı Yoksa Şube Açmak Mı?

MHR & Partners Akademi Almanya’da şirket kurmak veya şube açmak suretiyle yatırım yapmak isteyen yerli girişimcilerimizin sayısı hızla artmaktadır. Almanya’nın Türkiye ile ticaret hacminin büyüklüğü, Almanya pazarının çok geniş ve coğrafi olarak yakın olması bu ilgiyi güçlendirmektedir. Yereldeki risklerini yurt dışı yatırımlarla dengelemek isteyen iş insanları artan kurların da yarattığı gelir cazibesiyle Almanya pazarından yatırım yaparak cirolarını ve karlarını büyütmek …

Okumaya devam et

Almanya’daki Şirkete Türkiye’deki Şubesinin Kazançlarının Aktarılmasında Vergilendirme

Kategori: SirkülerKonu :  Almanya’daki Şirkete Türkiye’deki Şubesinin Kazançlarının Aktarılmasında Vergilendirme Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Almanya, Avrupa Birliğinin ekonomik başkenti olarak yabancı yatırımcıların dünyada şirket kurmak istedikleri ülkelerin başında gelmektedir. Türkiyeli iş insalarında da Almanya’da şirket kurmak konusunda son dönemde belirgin bir çabanın olduğunu gözlemlemekteyiz. Girişimcilerimiz markalarını, şirketlerini, gelirlerini, karlarını büyütmek ve küresel iş yapma vizyonu ve deneyimi kazanmak …

Okumaya devam et