Temmuz 2022 Asgari Ücret Tespit Tutarları ve Hesaplanması

MHR & Partners Akademi

1 Temmuz 2022 Cuma Karar Tarihi: 01/07/2022 Sayı: 31883 (Mükerrer) sayılı karar ile

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29/06/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01/07/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,
2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,
3) İş bu Kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oybirliğiyle, karar verilmiştir.

Asgari Ücret Hesaplama şekli Ocak 2022 – Temmuz 2022 karşılaştırmalı olarak aşağıdadır.

GV Yok + AGİ Yok + DV Yok + BES Yok + İşveren 5 Puan Teşvikli

 

Temmuz – 2022

 Ocak – 2022

 ASGARİ ÜCRET

6.471,00

5.004,00

 SGK TABANI

6.471,00

5.004,00

 SGK TAVANI

48.532,50

37.530,00

 GÜN

30

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

215,70

166,80

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

6.471,00

5.004,00

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

64,71

50,04

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

905,94

700,56

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

5.500,35

4.253,40

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

0,00

0,00

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI

-0,00

-0,00

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

0,00

0,00

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

0,00

0,00

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

970,65

750,60

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz)

5.500,35

4.253,40

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

6.471,00  

 5.004,00

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

1.326,56  

1.025,82

 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)  

(-323,55)  

(-250,20)

 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)  

1.003,01  

775,62

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

129,42  

100,08

 TOPLAM MALİYET  

7.603,43  

5.879,70

ARTIŞ ORANI

%30

 

ARTIŞ TUTARI

 1.723,73