Kriz Zamanında Maliyetler Nasıl Düşürülür?

05 Şubat 2022 - Muhammed Satılmış - Kıdemli Danışman

Maliyet yönetimi ve maliyetleri düşürme stratejileri her zaman önemli iken, zor zamanlarda daha kritik hale gelir. Maliyetleri azaltmak için hızlı sonuç alınabilecek dört alanı paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki hususlar yalın bakış ve verimlilik yaklaşımıyla her zaman şirketlerin gündeminde olmalıdır, iş yapış şekli haline gelmelidir.

  1. Süreç analizi ve iyileştirme: Süreçlerdeki katma değer oluşturmayan tüm unsurların ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi.
 
  1. Operasyonların konsolide edilmesi: Ortak giderlerin analizi, ölçek ekonomisinden yararlanma, kapasite kullanım oranının artırılması, birim ve bölgelerin birleştirilmesi bu kapsamda alınabilecek aksiyonlardandır.
 
  1. Karmaşıklığı azaltma: Marka, ürün veya hizmet optimizasyonu, üretimi ve satışı durdurulacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, değer zincirindeki karmaşıklıkların tespit edilip iyileştirilmesi, yalın olmayan organizasyon yapısının gözden geçirilmesi bu alanda sayılabilecek aktivitelerdir.
 
  1. Satınalma faaliyetleri: Alternatif tedarikçilerin geliştirilmesi, ithal yerine yerli tedarikçiler bulma ve bu tedarikçilerin geliştirilmesi, şirket içinde üretim imkanlarının değerlendirilmesi ve birden çok işletme için ortak satınalma faaliyetlerinin organize edilmesi.
 

Bu alanlarda uzun vadeli ve kalıcı çözümler arıyorsanız ve teşebbüsünüzü taçlandırmak istiyorsanız nefesinizi iyi ayarlayıp bir dönüşüm programı başlatabilirsiniz. Kurumunuza uygun olan yalın yönetim, OPEX, TPM veya 6 Sigma dönüşüm programlarından birisini seçebilirsiniz.

 

Bir de maliyetleri çok çok hızlı azaltan ancak işe yaramayan alanları paylaşalım:

  1. Personel azaltma: En meşhur olanı. Bazen hiçbir analize dayanmayan “her birimden %10” örneklerine de rastlayabilirsiniz. Bu aksiyonun organizasyona verilebilecek en olumsuz mesajlardan birisi olduğundan emin olabilirsiniz. Bunun yanında bir de kaybolan know-how ve bir süre sonra yeni işe alımlarla yaşanan gizli ve açık maliyetlerle karşılaşırsınız. İlk tasarrufları(!) kat be kat geçeceksiniz. Bu konuda, iyi analiz yapıldıktan sonra gereksiz bir birim veya kadroları azaltmak için zor zamanları beklemeye gerek olmadığı açıktır.

  1. Eğitimlerin iptali: Bu dönemdeki eğitimlerin sayısında bir miktar azalma olabilir ancak eğitim faaliyetleri kesinlikle bıçak gibi kesilmemeli. Hatta aynı hızda devam edebilir. Bazı şirketlerin bu dönemleri fırsata dönüştürüp, yapmaya fırsat bulamadıkları eğitimlere yöneldiği, gelecek döneme hazırlık yaptığı, bir anlamda eğitimleri artırdığı da rastlanan durumlardandır.

  1. Tasarruf tedbirleri: Genellikle kırtasiye masrafları, seyahat giderleri, toplantı masrafları, fotokopi, aydınlatma giderleri gibi tedbirler olabiliyor. Kısa süreli etkisi olsa da şirketimizi kurtarmayacağı kesin olan tedbirler.

Yukarıdaki üç alandaki tasarruflara hiç kimsenin itirazı olamaz. Önemli olan rasyonel yaklaşımlarla bu tedbirlerin alınmasıdır.

Başta ifade ettiğimiz gibi maliyet yönetimi her zaman gerekli iken, zor zamanlarda daha çok kendini hissettirir.

Globalleşen dünyamızda zor zamanlarla sıkça karşılaşmaktayız. Bu yüzden her zaman maliyet yönetimi anlayışı ve maliyetleri düşürme stratejileri kazandıracaktır.