2023 Yılı Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Tam Tasdik Tutarları

MHR & Partners Akademi 2023 Yılında Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Tam Tasdik Tutarları Yeniden belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihinde 46 Sıra Nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca, Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Tam Tasdik Raporuna istinaden alabilecekleri …

Okumaya devam et

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

MHR & Partners Akademi 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tebliği şu şekildedir: MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Kanununun 46’ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve …

Okumaya devam et

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerin Tam Tasdik Hizmetlerinde Mesleki Sorumluluklarına Yönelik Genel Yazı

Kategori: SirkülerKonu  : Meslek Mensuplarının SorumluluklarıTarih  : 03.08.2022 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mesleki sorumlulukla alakalı bazı keyfi uygulamaları engellemek ve sorumluluk alanını netleştirmek amacıyla yönetmelik yayınlamıştır.   Buna göre;   Vergi   Müfettişlerince   yürütülmekte   olan   vergi   incelemeleri   sırasında   3568   sayılı Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik   ve   Yeminli   Mali   Müşavirlik   Kanunu   ve   ilgili   diğer   mevzuat çerçevesinde,   meslek   mensuplarının   mesleki   sorumluluklarına   ilişkin   olarak   …

Okumaya devam et