2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

MHR & Partners Akademi 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tebliği şu şekildedir: MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Kanununun 46’ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve …

Okumaya devam et

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerin Tam Tasdik Hizmetlerinde Mesleki Sorumluluklarına Yönelik Genel Yazı

Kategori: SirkülerKonu  : Meslek Mensuplarının SorumluluklarıTarih  : 03.08.2022 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mesleki sorumlulukla alakalı bazı keyfi uygulamaları engellemek ve sorumluluk alanını netleştirmek amacıyla yönetmelik yayınlamıştır.   Buna göre;   Vergi   Müfettişlerince   yürütülmekte   olan   vergi   incelemeleri   sırasında   3568   sayılı Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik   ve   Yeminli   Mali   Müşavirlik   Kanunu   ve   ilgili   diğer   mevzuat çerçevesinde,   meslek   mensuplarının   mesleki   sorumluluklarına   ilişkin   olarak   …

Okumaya devam et