2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

MHR & Partners Akademi 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tebliği şu şekildedir: MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Kanununun 46’ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve …

Okumaya devam et

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerin Tam Tasdik Hizmetlerinde Mesleki Sorumluluklarına Yönelik Genel Yazı

Kategori: SirkülerKonu  : Meslek Mensuplarının SorumluluklarıTarih  : 03.08.2022 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mesleki sorumlulukla alakalı bazı keyfi uygulamaları engellemek ve sorumluluk alanını netleştirmek amacıyla yönetmelik yayınlamıştır.   Buna göre;   Vergi   Müfettişlerince   yürütülmekte   olan   vergi   incelemeleri   sırasında   3568   sayılı Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik   ve   Yeminli   Mali   Müşavirlik   Kanunu   ve   ilgili   diğer   mevzuat çerçevesinde,   meslek   mensuplarının   mesleki   sorumluluklarına   ilişkin   olarak   …

Okumaya devam et

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Şirketleri Ne İş Yapar?

Yeminli mali müşavirlik (YMM) şirketleri, yeminli mali müşavirler tarafından kurulan ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunan, bünyesinde yeminli mali müşavir barındıran firmalardır. Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini kısaca kamu adına vergi ve diğer yetkilendirildiği konularda denetim yapan ve denetimin sonucunu raporla belirten, ücretini ise işi yaptırandan alan şeklinde tanımlayabiliriz. Yeminli Mali Müşavirliğin Kanundaki Tanımı 3568 Sayılı Meslek Yasası ile yapılan Yeminli …

Okumaya devam et