İhracat KDV İadesi Sirküleri

MHR & Partners Akademi – Güncelleme: 22.11.2022 İhracat Türkiye’nin döviz gelirleri kaynağı içinde birinci sırada yer almaktadır. İhracat yapan şirketlerin en çok merak ettikleri hususlardan biri de ihracatta KDV iade alacaklarının nasıl tahsil edileceğidir. Bu sirkülerimizde ihracat KDV iadesiyle ilgili mükelleflerin merak ettikleri hususlara açıklık getiriyoruz. İhracat KDV İadesi Nedir? Katma Değer Vergisi mahiyeti itibariyle nihai tüketiciden alınan bir vergi …

Okumaya devam et

İhracat Gelirlerindeki Kurumlar Vergisi Oranında İndirim

Kategori: SirkülerKonu  : İhracat yapan firmaların münhasıran ihracattan elde ettikleri gelirleri için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması Tarih  : 21.05.2022 İhracat yapan firmaların münhasıran ihracattan elde ettikleri gelirleri için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması hakkında bir düzenleme yapıldı.   22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile; İhracat yapan kurumların …

Okumaya devam et

İmalatçıların Mal İhracında İhracat Bedeline Göre KDV İade Uygulaması

21/04/2022 tarih ve 31816 sayılı resmî gazetede yayımlanan “41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde” imalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade düzenlemesine yer verilmiştir. Bu yazımızda bu düzenleme hakkındaki değerlendirmelerimize kısaca yer vermekteyiz. 1- KDV İade Düzenlemesinde Yasal Dayanak 7104 sayılı kanunla 3065 sayılı Kanunun 32.nci maddesinde, imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan …

Okumaya devam et

41 Nolu Tebliğ ve İmalatçı Firmaların İhracat KDV İşlemlerine Yönelik Yeni Düzenlemeler

Kategori: SirkülerKonu  : 41 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ndeki değişiklik yapılmasına dair Tebliğ kapsamında imalatçı firmaların ihracat KDV İade işlemlerine yönelik yeni düzenlemelerTarih  : 11.05.2022Sayı    : YMM-2422-2022/415 21/04/2022 tarih ve 31816 sayılı resmî gazetede yayımlanan “41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 8. maddesi ile 1 Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğine aşağıdaki hususlar eklenmiştir: 1. İmalatçılar …

Okumaya devam et

İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde KDV İçin Tecil – Terkin Uygulaması

İhraç kayıtlı mal teslimlerinde KDV için tecil – terkin uygulaması imalatçılar ve ihracatçılar tarafından merak edilmektedir. Hangi durumlarda tecil – terkin uygulamasının geçerli olacağı bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.   1. İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde Tecil – Terkin Uygulamasının Yasal Dayanağı   3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 11/1-c maddesinde, imalatçıların imal ettikleri mallardan ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapacakları teslimler …

Okumaya devam et

ÖTV (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Malların İhraç Kayıtlı Teslimlerinde Verginin Tecili ve Terkini

İhracatçılar ve mükellefler, ÖTV (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki malların ihraç kayıtlı teslimlerinde verginin tecili (erteleme) ve terkininin (tahsil ya da tahakkuk edilen bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi) nasıl olacağını merak ediyor. Bu makalede bu konuya izah getireceğiz.  Yasal Dayanak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasıyla, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV’nin, mükelleflerce ihracatçılardan …

Okumaya devam et

İhracat İşlemlerinde KDV İadesi ve Gelir Nasıl Beyan Edilmeli?

6 Şubat 2022 – Şeyma Karakaş – Denetçi KDV iadelerine en çok konu olan sektörlerin başında ihracat gelmektedir. İhracat yapan firmaların merak ettikleri konulardan biri de “ihracatın faturasının düzenlendiği dönemin gerçekleştiği dönemden farklı olması durumunda KDV ve gelirin nasıl beyan edileceği” hususudur. Aşağıda bu sorunun cevabıyla ilgili detaylı analizimiz yer almaktadır. İhracatta KDV İstisnasının Yasal Dayanağı 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun …

Okumaya devam et