KDV İade Alacaklarında Zamanaşımı Süreleri Nedir?

Mevzuatta bir hakkın kullanılabilmesi için zamanaşımı sürelerinin bilinmesi ve takip edilmesi özel önem arz etmektedir. KDV iade alacakları özelinde zamanaşımı süreleri aşıldığında mükellef için hak düşüren ve bir alacaktan mahrum bırakan ciddi mali sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Mükellefler bu yüzden KDV iade alacaklarında zamanaşımı sürelerini ve dikkat edilmesi gereken özel hususları merak etmektedir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre KDV de …

Okumaya devam et

Transit Taşımacılık KDV İadesinde Hazırlanması Gereken Listeler Nelerdir?

25 Şubat 2022 – Meltem Alptekin – Denetçi Coğrafi konum nedeniyle ülkemizde uluslararası taşımacılık işlerine uygulanan vergi istisnaları büyük önem arz etmektedir. Avrupa – Türkiye ile Avrupa – Ortadoğu ticareti ve boğazlar yolu ile Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm ülkelerin ülkemiz ulaştırma kanallarını sıklıkla kullanmak durumunda olmaları, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda başlı başına bir madde ile istisna hükümleri içerinde yer alan …

Okumaya devam et

İhracat İşlemlerinde KDV İadesi ve Gelir Nasıl Beyan Edilmeli?

6 Şubat 2022 – Şeyma Karakaş – Denetçi KDV iadelerine en çok konu olan sektörlerin başında ihracat gelmektedir. İhracat yapan firmaların merak ettikleri konulardan biri de “ihracatın faturasının düzenlendiği dönemin gerçekleştiği dönemden farklı olması durumunda KDV ve gelirin nasıl beyan edileceği” hususudur. Aşağıda bu sorunun cevabıyla ilgili detaylı analizimiz yer almaktadır. İhracatta KDV İstisnasının Yasal Dayanağı 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun …

Okumaya devam et

Kriz Zamanında Maliyetler Nasıl Düşürülür?

05 Şubat 2022 – Muhammed Satılmış – Kıdemli Danışman Maliyet yönetimi ve maliyetleri düşürme stratejileri her zaman önemli iken, zor zamanlarda daha kritik hale gelir. Maliyetleri azaltmak için hızlı sonuç alınabilecek dört alanı paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki hususlar yalın bakış ve verimlilik yaklaşımıyla her zaman şirketlerin gündeminde olmalıdır, iş yapış şekli haline gelmelidir. Süreç analizi ve iyileştirme: Süreçlerdeki katma değer oluşturmayan …

Okumaya devam et