KDV İade Alacaklarında Zamanaşımı Süreleri Nedir?

Mevzuatta bir hakkın kullanılabilmesi için zamanaşımı sürelerinin bilinmesi ve takip edilmesi özel önem arz etmektedir. KDV iade alacakları özelinde zamanaşımı süreleri aşıldığında mükellef için hak düşüren ve bir alacaktan mahrum bırakan ciddi mali sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Mükellefler bu yüzden KDV iade alacaklarında zamanaşımı sürelerini ve dikkat edilmesi gereken özel hususları merak etmektedir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre KDV de …

Okumaya devam et