2023 Yılı Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Tam Tasdik Tutarları

MHR & Partners Akademi

2023 Yılında Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Tam Tasdik Tutarları Yeniden belirlendi.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihinde 46 Sıra Nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği yayınlandı.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca, Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Tam Tasdik Raporuna istinaden alabilecekleri Katma Değer Vergisi iadelerine ilişkin azami hadler 2023 yılı için yeniden tespit edildi. Buna göre;

  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Tam Tasdik hesaplanacak ücret alt sınırı yıllık 65.000 TL olarak belirlendi.

  • Net satışları 50.000.000 TL olanlarda %0,002 (Binde 2)

  • Sonraki 50.000.000 TL için ise ayrıca Binde 1,75 olarak uygulanacaktır.

  • Sonraki 75.000.000 için ise ayrıca Binde 1,25 olarak uygulanacaktır.

  • İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu tutar %20 arttırılarak uygulanacaktır.


Yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca, yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma değer vergisi iadelerine ilişkin azami hadler belirlendi.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 2 milyon 600 bin lira, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar ve yolcu beraberi eşya kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 350 bin lira, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek diğer katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 1 milyon 300 lira olarak tespit edildi.

Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisna ile ilgili işlemlere ilişkin had 663 bin lira, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerine ilişkin had 1 milyon 508 bin lira olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan işlemlere ilişkin hadler, 2023 yılı ve izleyen yıllarda artış olmaksızın devam edecek.

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!