Sigorta Primlerine Tabi Olmayan Ödemeler Nelerdir?

MHR & Partners Akademi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) alt bendi uyarınca: 1. Ayni yardımlar,2. Ölüm, 3. Doğum ve evlenme yardımları, 4. Görev yollukları, 5. Seyyar görev tazminatı, 6. Kıdem tazminatı, 7. İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, 8. Keşif ücreti, 9. İhbar ve kasa tazminatları 10. …

Okumaya devam et