Binek Araçlara İlişkin Amortisman Gider Kısıtlaması

MHR & Partners Akademi

Mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldığı veya kiraladığı binek otomobiller vergi mevzuatı açısından sürekli soru işareti olmuştur. Şirket aktifine kaydedilen otomobillerin kişisel kullanıma konu edilmesi ile özel harcamaların giderleştirilmesinin engellenmesi amacıyla idare, uygulamaya koyduğu kıst amortisman, gider kısıtlaması ve kira giderinde üst sınır belirlenmesi gibi uygulamalar ile bunu kısmen engellemeye çalışmaktadır.

Bu yazıda binek araç satın almada şu sorulara cevap verilecektir. Gider yazma üst sınırı nedir? Binek otomobillerin alımında yüklenilen ÖTV’nin ve KDV’nin ne kadarlık kısmı gider yazılabilir? Gider kısıtlaması ve amortisman giderleri konuları ayrı başlıklar halinde ele alınmaktadır.

 

1-) Gider Kayıt Alt Türü: Amortisman Giderleri (Gelir Vergisi Kanunu 68/4) – Binek Sıfır Araç (KDV – ÖTV Hariç)

7194 Sayılı Kanunun 14’üncü maddesiyle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli

2022 Yılı: 230.000–TL

2021 Yılı: 170.000-TL

2020 Yılı: 160.000-TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek Sıfır Araçlara (KDV-ÖTV Hariç)” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar

2022 Yılı: 230.000-TL

2021 Yılı: 170.000-TL

2020 Yılı: 160.000-TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak “Amortismana Tabi İktisadi Tutar” alanına en fazla

2022 Yılı: 230.000-TL

2021 Yılı: 170.000-TL

2020 Yılı:160.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymetin (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir.

Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

 

2-) Gider Kayıt Alt Türü: Amortisman Giderleri (GVK 68/4) – Binek Sıfır Araç (KDV-ÖTV Dâhil)

7194 sayılı kanunun 14’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 68‘inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine vergilerin maliyet bedeline eklenerek iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı

2022 Yılı: 430.000 TL –

2021 Yılı: 320.000 TL-

2020 Yılı: 300.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek Sıfır Araçlara (KDV-ÖTV Dâhil)” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar

2022 Yılı: 430.000-TL

2021 Yılı: 320.000-TL

2020 Yılı: 300.000 -TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak “Amortismana Tabi İktisadi Tutar” alanına en fazla

2022 Yılı: 430.000-TL

2021 Yılı: 320.000-TL

2020 Yılı:300.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

3-) Gider Kayıt Alt Türü: Amortisman Giderleri (68/4) – Binek İkinci El Araç

7194 sayılı kanunun 14’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı

2022 Yılı: 430.000 TL –

2021 Yılı: 320.000 TL-

2020 Yılı: 300.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir hükmü eklenmiştir.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek İkinci El Araçlara” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar

2022 Yılı: 430.000-TL

2021 Yılı: 320.000-TL

2020 Yılı: 300.000 -TL ile sınırlandırılmıştır. Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak “Amortismana Tabi İktisadi Tutar” alanına en fazla

2022 Yılı: 430.000-TL

2021 Yılı: 320.000- TL

2020 Yılı:300.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

4-) Gider Kayıt Alt Tür: Amortisman Giderleri (40/7) – Binek Sıfır Araç (KDV-ÖTV Hariç)

7194 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli

2022 Yılı: 230.000 TL

2021 Yılı: 170.000 TL

2020 Yılı: 160.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek Sıfır Araçlara (KDV-ÖTV Hariç)” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar

2022 Yılı: 230.000-TL

2021 Yılı: 170.000- TL

2020 Yılı: 160.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak

“Amortismana Tabi İktisadi Tutar” alanına en fazla

2022 Yılı: 230.000-TL

2021 Yılı: 170.000-TL

2020 Yılı: 160.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

 

5-) Gider Kayıt Alt Tür: Amortisman Giderleri (40/7)- Binek Sıfır Araç (KDV-ÖTV Dâhil)

7194 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine vergilerin maliyet bedeline eklenerek iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı

2022 Yılı: 430.000 TL –

2021 Yılı: 320.000 TL-

2020 Yılı: 300.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek Sıfır Araçlara (KDV-ÖTV Dâhil)” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar

2022 Yılı: 430.000-TL

2021 Yılı: 320.000-TL

2020 Yılı: 300.000 -TL ile sınırlandırılmıştır. Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak “Amortismana Tabi İktisadi Tutar” alanına en fazla

2022 Yılı: 430.000-TL

2021 Yılı: 320.000- TL

2020 Yılı:300.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

 

6-) Gider Kayıt Alt Tür: Amortisman Giderleri (40/7) – Binek İkinci El Araç

7194 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı

2022 Yılı: 430.000 TL –

2021 Yılı: 320.000 TL-

2020 Yılı: 300.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir hükmü eklenmiştir.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek İkinci El Araçlara” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar

2022 Yılı: 430.000-TL

2021 Yılı: 320.000-TL

2020 Yılı: 300.000 -TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak “Amortismana Tabi İktisadi Tutar” alanına en fazla

2022 Yılı: 430.000-TL

2021 Yılı: 320.000- TL

2020 Yılı: 300.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.