Basit Usule Tabi Mükelleflere İlişkin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Kategori: Sirküler
Konu  : Basit Usule Tabi Mükelleflere İlişkin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
Tarih  : 03.06.2022

Basit usule tabi mükelleflere ilişkin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

26 Mayıs 2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)” yayımlandı.

320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Tebliğde özetle;

  • Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edildiği ve bu kazançlar için beyanname verilmeyeceği,

  • Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlarda basit usulden faydalanılamayacağı,

  • Bu mükelleflerin belge düzenleme ve kayıt tutma yükümlülüklerinin devam ettiği,

  • Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi halinde de basit usulden faydalanılacağı,

  • İşin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılmasının (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), basit usulün ihlali sayılmayacağı, hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.