Basit Usule Tabi Mükelleflere İlişkin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Kategori: Sirküler
Konu  : Basit Usule Tabi Mükelleflere İlişkin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
Tarih  : 03.06.2022

Basit usule tabi mükelleflere ilişkin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

26 Mayıs 2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)” yayımlandı.

320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer 20/A maddesi gereğince, basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler için gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde özetle şu hükümlere yer verilmiş ve açıklık getirilmiştir:

  • Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tarz kazançlar için beyanname verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Söz konusu mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi halinde basit usulden faydalanmaya devam edeceklerdir.
  • İşin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışmak (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), basit usulün ihlali sayılmayacaktır.
  • Birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunanlar veya birden fazla motorlu araçla faaliyet yürütenler basit usulden faydalanamazlar.
  • Basit usule tabi mükelleflerin belge düzenleme ve kayıt tutma yükümlülüklerinin devam etmektedir.