Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi

Kategori: Sirküler
Konu : Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi

Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yurt dışı lojistik dağıtım ağı kuruluşları (YLDA) 60 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Bu kapsamda kurulan ve işletilen kuruluşlarda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilmesi şartı getirildi.

20 Nisan 2022 günkü Resmî Gazetede 5449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlüğe konuldu.

Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Kararda;

  • Ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak,
  • İhracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek
  • Önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere


yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yurt dışı lojistik dağıtım ağı kuruluşları (YLDA) 60 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Bu kapsamda kurulan ve işletilen kuruluşlarda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilmesi şartı getirildi.


60 milyon TL’ye varan destek

Buna göre, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen gümrükleme, dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren YLDA şirketlerinin yurt dışında ilk kez kurulan tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının cep depolarının ve bu ağın işletilmesine yönelik giderleri ile yurtdışı stratejik varlık (YSV) kiralanması ve işletmesi giderleri yüzde 70 oranında ve YLDA başına en fazla 60 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Bu kapsamda, yurtdışında kiralanan üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı, bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesislerin giderleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 24 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 3 milyon liraya kadar desteklenecek. Bu şirketlerde yurt dışında istihdam edilen nitelikleri bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 4.8 milyon TL tutarında destek verilecek.

Yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderlere de yüzde 60 oranında ve en fazla 3.6 milyon TL tutarında destek verilecek.


Destekleme Kararından Kimler Ne Kadar Süre İle Yararlanabilir?

Destekleme kararı, ilgili ülkede en az 5 bin metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye’de yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan en az yüzde 51 oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketleri kapsıyor. Bu şirketler, Ticaret Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve sektörel çatı kuruluşları ile ilgili hizmet sektöründeki diğer kuruluşları ifade eden iş birliği kuruluşları tarafından belirlenecek.

İş birliği kuruluşları destek unsurlarından en fazla 5 yıl süre ile yararlandırılacak. Ticaret Bakanlığı, Genelge ile belirlenen performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme neticesinde, performans kriterlerini son üç yıl boyunca karşılayan Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağlarına (YLDA) 5 yılı aşmamak üzere ilave destek verebilir. Toplam destek süresi 10 yılı aşamaz. Desteklenen YLDA sayısı sekizi geçemez.