Almanya’da Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Çarpıcı Başlıklar

Alper Şentürk

Avrupa’nın hem coğrafi hem de ekonomik merkezinde bulunan Almanya, AB’nin kalbi ve dünyanın en büyük dördüncü ekonomisidir. Gelişmiş bir sosyal piyasa ekonomisi olan Almanya’nın kişi başı milli geliri yaklaşık 50 bin dolardır. Büyümeye, dış ticaret fazlası vermeye devam eden ekonomisiyle ve yüksek alım gücüyle Almanya, girişimcilere istikrarlı bir yatırım ortamı sunmaktadır. Pandemiyle birlikte yaşanan küresel durgunluk döneminde dahi iş insanlarına en güvenilir yatırım ortamı sağlamış ülkelerin başında yer almıştır.

Almanya, AB ülkeleri içinde ekonomik büyüklük açısından birinci sıradadır.  Özellikle Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasından sonra AB içinde oluşan boşluğun Almanya tarafından doldurulması öngörülmektedir. Dünyanın her yerinden Almanya’da yatırım yapmak isteyen girişimciler Almanya’nın yatırım iklimi konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu yazımızda Almanya’da yatırım yapmak isteyen iş insanlarının merak ettikleri genel konulara açıklık getiriyoruz.


Almanya Hakkında Genel Bilgiler

Orta Avrupa’da bulunan Almanya’nın ana dili Almanca olup en büyük kenti başkent Berlin’dir. Para birimi Avro ’dur. Yüzölçümü 357.588 km²’dir. Ülkenin kuzeyinde Danimarka, doğusunda Polonya ve Çekya, güneyinde Avusturya ve İsviçre, batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda bulunur. Almanya BM, G8, AB ve NATO üyesidir. Nüfusu 82.6 milyon olup, yaşlı bir nüfusa sahiptir (ortalama 45.7) ve yaşlanma eğilimi devam etmektedir. Nüfusun %49’u erkek, %51’i kadındır. 


Almanya’nın Genel Siyasi Yapısı

Almanya federal bir parlamenter cumhuriyettir. 16 eyaletten oluşmaktadır. Federal Meclis, Bundestag ve Bundesrat olmak üzere ikiye ayrılır. Bölgelerin nüfusuna göre seçilen milletvekilleri yasama organı olan Bundestag’ı oluşturur. Milletvekili sayısı 735’tir ve yasama dönemi 4 yıldır. Senato görevi gören Bundesrat ise, nüfusa bakılmaksızın bütün eyaletleri temsilen her eyaletten iki temsilcinin katılımıyla oluşur.

Federal Cumhurbaşkanı’nın çalışma dönemi 5 yıldır. Federal Meclis Genel Kurulu tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı olabilmek için seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan Alman vatandaşı olmak ve kırk yaşını doldurmak gerekmektedir. Federal Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem için seçilebilir. Ülkeyi temsil eder, yasa ile düzenlenmediği sürece memur ve federal yargıç ataması yapabilir.

Ülkenin yürütme organı Federal Hükümet’tir. Hükümet Başkanı, Cumhurbaşkanı önerisiyle, Federal Meclis tarafından seçilir. Hükümet üyeleri, Başbakanın önerisiyle, Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya görevden alınır. 

Almanya’da Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Genel Ekonomik Veriler

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) açıkladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) sıralamasına göre Almanya 4.260.553 milyon $ ile dünyanın dördüncü büyük ekonomisidir. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre 2022 yılı itibariyle kamu borcu 2 trilyon 200 milyon $ ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Bununla birlikte, Almanya’nın kamu borcu diğer Euro bölgesi ülkelerine kıyasla görece iyi seviyededir. OECD’nin tahminine göre, kamu borcunun GSYİH’ye oranının %75’e ulaşması öngörülmektedir.

2022 yılı sonu itibariyle GSYİH büyüme oranı yüzde 1,7 ve 2023 yılı için ise yüzde 3,7 olarak tahmin edilmektedir. 1,38 trilyon $ ihracat ve 1,17 trilyon $ ithalat ile dünyada ihracat ve ithalat sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Kişi başına düşen milli gelirin 50 bin doların üzerinde olduğu Almanya, kişi başı milli gelir kıyaslamasında dünyada 18. sırada yer alıyor.

Almanya’nın en çok ihracat yaptığı beş ülke şunlardır:

 • ABD (119 milyar $),
 • Çin (110 milyar $),
 • Fransa (103,7 milyar $),
 • Hollanda (89 milyar $),
 • İngiltere (76,7 milyar $)


Almanya’nın Türkiye ile olan ihracatı 24,7 milyar $ olup 16. sırada yer almaktadır.

Almanya’nın en çok ithalat yaptığı beş ülke şunlardır:

 • Çin (133 milyar $),
 • Hollanda (90 milyar $),
 • ABD (77 milyar $),
 • Polonya (66 milyar $),
 • Fransa (65 milyar $)

 

Almanya’nın ithalatında Türkiye 17,7 milyar $ ile 17. sırada yer almaktadır.

2022 Ekim ayında gerçekleşen yüzde 10,4 enflasyon oranı ile Almanya’da son 71 yılın en yüksek enflasyon düzeyine ulaşıldı. Ayrıca aylık bazda enflasyon artışı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

2022 verilerine göre Almanya, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde dünyada 17. sırada bulunmaktadır. İnsani Gelişim Endeksinde 9. sırada, Küresel Rekabet Endeksinde 7. sırada yer almaktadır. Bütün kredi değerlendirme kuruluşları tarafından AAA notu almıştır. Aynı zamanda Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre yolsuzluğun en az gerçekleştiği ülkelerden biridir.

Özellikle “Made in Germany” etiketine olan güvenden dolayı yabancı şirketlerin bu pazarda yer alma isteği oldukça güçlüdür. Almanya’ya yabancı yatırımlar sürekli artış eğilimindedir. Sadece pandeminin özel koşullarından dolayı geçici bir süre yatırımlarda azalış yaşanmıştır.

Hizmetlerimizi Keşfedin

Yurt Dışında
Şirket Kurmak

Almanya, İngiltere, Hollanda,
Belçika'da şirketiniz olsun

Online Yurt Dışı
Yatırım Danışmanı

Küresel pazarların fırsatlarını
uzmanından öğrenin!

KDV İade
Hizmeti

10 yılda 200'den fazla müşteri ve
1000'den fazla iade raporu

Tam Tasdik
Denetimi

Tam tasdik denetimden daha ötesi
Risk odaklı vergi planlaması

Online Vergi
Danışmanı

Uzmanımız bir tık ilerinizde!
Vergisel avantajları keşfedin!

Almanya 2020 yılında 1,566 proje ile FDI sıralamasında Amerika’nın ardından dünyada ikinci sırada yer almıştı. 2021 yılında ise 1,537 proje ile dünyada ilk sırada yer almayı başardı.

Doğrudan Yabancı Yatırım

2019

2020

2021

FDI Stock (milyon $)

963,567

1,107,839

1,139,106

Kaynak: UNCTAD, son mevcut veriler

Almanya’da Federal Bölgelere Göre FDI Dağılımı

Ön plana çıkan sektörler sırasıyla şöyle: Yazılım ve BT Hizmetleri, elektronik, iletişim ve medya, iş ve profesyonel hizmetler, endüstriyel makine, ekipman ve aletleri ve lojistik hizmetleri.

Almanya’da Genel Vergi Oranları

Almanya’da gelir vergisi kademelidir. Ödeyeceğiniz vergi, gelirinize göre değişkenlik göstermektedir.

Gelir

Vergi Oranı

9.984 euro’dan az

0%

9.985 – 58.596 euro

14% ve 42% arası

58.597 – 277.825 euro

42%

277.826 euro’dan fazla

45%

 

Kurumlar vergisi oranı %15’tir. Dayanışma Vergisi ile bu oran maksimum %15.8 gibi bir orana tekabül etmektedir.

Almanya Avrupa Gümrük Birliği üyesidir. Bu nedenle AB Gümrük Birliği kurallarını uygulamaktadır.

Temettü Vergisi

Sermaye Payı

Vergi Oranı

En az %25

%5

Diğer durumlarda

%15

 

Almanya’da KDV oranı %19’dur. İndirimli oran %7’dir. İndirimli oran gıda, sanat, bilim ve kitap ve gazete gibi mal ve hizmetlerde geçerlidir.

Almanya’da Yabancıların Şirket Kurması ve Yatırım Yapması

Almanya, istikrarlı yatırım iklimiyle şirket kurmak ve iş ağını genişletmek isteyen girişimciler için bir cazibe merkezi konumundadır. Küresel fırsatları kovalayan girişimciler yeni bir şirket kurarak veya var olan bir şirketi satın alarak / ortak olarak devasa Almanya pazarında yer almaya çalışmaktadır. Almanya’da şirket kurma konusunda aşağıdaki kapsamlı içeriği gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Okuma Tavsiyesi

Almanya’da şirket türleri nelerdir? Almanya’da şirket kurmak ve şube açmak için ne gerekir? Yabancılar Almanya’da şirket kurmak için nereden başlamalılar? Tüm bu soruların cevabı için derin bir okuma yapın!

Almanya’nın İstihdam Verileri

Almanya, AB ve Euro bölgesinin kurucu üyelerinden biridir. Bu nedenle para politikalarında Avrupa Merkez Bankası’na bağlıdır.

Alman istihdamının %74’ünü hizmet sektöründe çalışanlar, %24’ünü imalat sanayii oluşturmaktadır. Toplam istihdam, 2022 verilerine göre, 45 milyondur. İşsizlik oranı %3’tür. 13 milyona yakın göçmenle birlikte ABD’den sonra dünyada en çok göçmen bulunduran ülkedir. Göçmen nüfusu toplam nüfusun %14’ünü oluşturmaktadır.


Almanya’nın Doğal Kaynakları

Almanya enerjide dışa bağımlıdır. Bununla birlikte zengin taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına da sahiptir. Almanya ayrıca AB ülkeleri arasında yenilenebilir enerjide birinci sıradadır. 2050’ye kadar yenilenebilir enerji payının %80’e çıkarılması hedeflenmektedir. Yakın tarihte de nükleer enerjiyi sıfırlama planları vardır. Devam eden Rusya – Ukrayna Savaşı ile birlikte bu plan -şimdilik- askıya alınmıştır. Alternatif kaynak temini arayışları devam etmektedir.

 

Almanya’da Ulaşım, Lojistik ve Telekomünikasyon Altyapısı

Almanya merkezi konumundan dolayı uluslararası mal taşımada önemli ülkelerden biridir. Toplam 656 bin km yol ile oldukça gelişmiş bir kara yolu ulaşımına sahiptir. Otobanlarında hız sınırı bulunmamaktadır. Buna ilave olarak demir yolu ulaşım altyapısı da son derece gelişmiştir. Ülke, deniz ticaretini kuzey bölgesinde bulunan liman kentleri aracılığıyla yapar. Hamburg şehri Almanya’nın en büyük limanına sahiptir. Almanya’nın dünyaya açılan kapısı olarak da adlandırılmaktadır. Ticari taşımacılıkta sırasıyla en çok kara yolu, deniz yolu ve demir yolu kullanılmaktadır.

Avrupa’da lojistik alanda birinci sırada yer alan Almanya’da, gelişmiş telekomünikasyon sistemi ve yaygın ulaşım altyapısı ile ürün teslim ve tedariki oldukça kolaydır.

Ülke, toplam otoyol uzunluğunda 13 bin km ile Avrupa’da ikinci sırada yer alırken, toplam demir yolu uzunluğunda ise 33 bin km ile birinci sırada yer almaktadır.


Almanya’da Yatırım Yapmak İsteyen İş İnsanlarının Bilmesi Gereken Detaylar

 • El Sıkışmak: Almanya’da el sıkışmak iş kültüründe çok önemli bir yer tutar. El sıkışırken göz temasını sağlamak ve sol elin cepte olmamasına dikkat etmek gerekir.
 • İş Disiplini: Disiplin, Alman kültüründe son derece önemlidir. Randevu, toplantı ve işe erken gelmeye özen göstermeniz gerekir.
 • Kılık – Kıyafet: Uygun kıyafetin dışına çıkılması pek hoş karşılanmaz. Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk olabildiğinden mevsime uygun giyilmesi önerilir.
 • Toplantılara Önem: Toplantılara iyi hazırlanın. Veri, istatistik ve sunulan argümanı destekleyici bilgiler kullanılması önemlidir. Detaylara iyi çalışın zira eksik gördükleri yerleri bildirmekten çekinmezler.
 • Profesyonellik: İş yerinde duygulara kesinlikle yer verilmemektedir. Alışılmışın dışında esnek davranış biçimleri kabul edilmez ve kişilerden kültüre uygun davranmaları beklenir.


Kaynaklar:

https://rizetso.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/almanya-ulke-raporu-2019.pdf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_E-yollar%C4%B1
https://www.naztic.org.tr/wp-content/uploads/2021/03/almanya-ulke-raporu.pdf
Ticaret Bakanlığı – www.ticaret.gov.tr
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr
Expodatabase – www.expodatabase.com
World Meters – www.worldmeters.info/tr/
The Economy Intelligence Unit (EIU) – www.eiu.com

Okuma Tavsiyesi

Almanya ve Hollanda’da şirket kurmanın ne kadara mal olacağıyla alakalı karşılaştırmalı bir maliyet analizi için bu makalemizi detaylı incelemenizi öneriyoruz.

Makaleyi keşfedin!