Hollanda’da Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Çarpıcı Başlıklar

Alper Şentürk

Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Hollanda, 2022 yılı verilerine göre, GSYİH sıralamasında dünya ülkeleri arasında 18. sırada yer almaktadır ve 1 trilyon dolara yaklaşan ekonomisiyle AB içindeki en büyük beşinci ekonomidir. 2022 yılındaki verilere göre kişi başı milli gelir 55 bin doların biraz üzerindedir. Hollanda yaşam standartları, sosyal imkanları, eğitim seviyesi, tüketim alışkanlıkları vb. özelliklerinden dolayı yatırımcıların ilgisini çekmektedir.  Bu yazımızda dünya ticaretinde ve küresel sermaye transferinde önemli bir oyuncu olan Hollanda’yı ele alıyoruz.


Hollanda Hakkında Genel Bilgiler

Hollanda, Batı Avrupa’da bulunur ve kısmen Karayipler’de denizaşırı toprakları bulunmaktadır. Ana dili Felemenkçe, başkenti Amsterdam’dır.  Avrupa Birliği üyesidir ve para birimi Avro’dur. Yüzölçümü 41.543 km²’dir. Ülkenin komşuları Almanya ve Belçika’dır. Kuzeyinde ise Kuzey Denizi bulunmaktadır. Nüfusu 17.5 milyondur. Nüfus yaşlanma eğiliminde görünmektedir. 65 yaş üstü nüfus oranının %19’a ulaşması hükümetin emeklilik yaşını 65’ten, 2024 yılında geçerli olmak üzere, 67’ye çıkarma kararı almasına sebep olmuştur. Nüfusun %49,5’i erkek, %50.5’i kadındır.

Hollanda’nın üye olduğu bazı uluslararası kuruluşlar: BM, Avrupa Birliği, Benelux Ekonomik Birliği, IMF (Uluslararası Para Fonu), G-10, EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü), NATO, WTO (Dünya Ticaret Örgütü).

Hollanda’nın Siyasi Yapısı

Hollanda anayasal bir monarşidir ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. 12 eyaletten ve 3 denizaşırı bölgeden oluşur. Denizaşırı topraklarda yönetim Kral tarafından atanan valilerce idare edilmektedir. Devletin başı kraldır ancak gerçek bir güç sahibi değildir. Monarşi, siyaseti birleştiren sembolik bir kurum olarak kabul edilmektedir. Yürütmenin başı ise başbakandır. Başbakanlık seçimleri 5 yılda bir gerçekleşir. Kabineyi oluşturan bakanlarla birlikte ülke politikalarını fiili olarak yönetir. Denetim yetkisi parlamentodadır. Kral, diğer parlamenter sistemlerde genellikle görülmemek üzere, hükümetin bir üyesi olsa da parlamentoya karşı sorumlu değildir.

Hollanda Parlamentosu, Senato (Eerste Kamer) ve Temsilciler Meclisi (Tweede Kamer) olmak üzere iki yapıdan oluşmaktadır. İstisnai durumlarda Birleşik Oturum adı verilen iki kanadın da ortak katılımıyla bir oturum düzenlenebilir.

Senato, Eyalet Meclisleri tarafından 4 yıllığına seçilir. 75 üyesi vardır. Parlamentonun üst kanadı niteliğindedir. Temsilciler Meclisi doğrudan halk tarafından 4 yıllığına seçilmektedir. Parlamentonun alt kanadı niteliğindedir. 150 milletvekilinden oluşur. Seçimlerde gizli oy ve nispi temsil usulü kullanılmaktadır. Seçme ve seçilme yaşı 18’dir. Seçimlerde oy kullanma zorunluluğu yoktur.

Hollanda’da Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Genel Ekonomik Veriler

Hollanda, AB ve Euro bölgesinin kurucu üyelerinden biridir. Bu nedenle para politikalarında Avrupa Merkez Bankası’na bağlıdır.

Uluslararası Para Fonu’nun açıkladığı GSYİH sıralamasına göre Hollanda 1.018.700 milyon $ ile dünyada on sekizinci sırada yer almaktadır. Hollanda’nın kamu borcu 479 milyar doların biraz üstüne ulaştı ve 2022 yılında kamu borcunun GSYH’ye oranı %48,3 olarak açıklandı. Euro Bölgesi’ndeki ülkelerin kamu borcunun GYSH’ye oranı ortalama %94,2 seviyesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle Hollanda’nın kamu borcunun makul düzeylerde olduğunu söyleyebiliriz.

2022 yılı ikinci çeyrekte %2,6 büyüyen Hollanda, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,2 küçüldü. Enerji krizi Hollanda’yı olumsuz etkilemiş gibi görünse de, OECD’nin beklentisi Hollanda’nın 2022 yılında %2,9 ve 2023 yılında %1,1 büyüyeceği yönünde. 2022 Ekim ayında enflasyon yüzde 14.3’tür. Eylül ayında enflasyon yüzde 14.5 seviyesindeydi.

2022 verilerine göre Hollanda, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 42. sırada bulunmaktadır. Dijital iş yapma kolaylığı açısından ise 3. sırada yer bulunmaktadır. İnsani Gelişim Endeksinde 10. sırada, Küresel Rekabet Endeksinde 4. sırada yer almaktadır. İnovasyon Endeksinde 4. sırada olup, Made-In Endeksinde 12. sırada yer almaktadır. CEO World’e göre yaşam kalitesi sıralamasında 7. sıradadır. Bütün kredi değerlendirme kuruluşları tarafından AAA notu almıştır. Aynı zamanda Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre yolsuzluğun en az gerçekleştiği ülkelerden biridir. Bu veriler ışığında Hollanda’nın yatırım iklimi girişimciler için son derece caziptir.

 

Hollanda’nın İhracat ve İthalat Rakamları

Hollanda’nın en çok ihracat yaptığı beş ülke şunlardır:

  • Almanya (157 milyar $)
  • Belçika (74,5 milyar $)
  • Fransa (56 milyar $)
  • ABD (33 milyar $)
  • İtalya (30 milyar $)

Hollanda’nın en çok ithalat yaptığı beş ülke şunlardır:

  • Almanya (107 milyar $)
  • Çin (63 milyar $)
  • Belçika (61 milyar $)
  • ABD (47 milyar $)
  • Fransa (22 milyar $)

 

Hollanda’nın Türkiye’ye ihracatı 6,5 milyar dolar, Türkiye’den ithalatı ise 4,6 milyar dolardır.

Hollanda’da genel olarak öne çıkan sektörler şunlardır: İlaç ve Kimya, Elektrik-Elektronik, Makine, Demir-Çelik ve Metal, Tarım ve Hayvancılık.

Hizmetlerimizi Keşfedin

Yurt Dışında
Şirket Kurmak

Almanya, İngiltere, Hollanda,
Belçika'da şirketiniz olsun

Online Yurt Dışı
Yatırım Danışmanı

Küresel pazarların fırsatlarını
uzmanından öğrenin!

KDV İade
Hizmeti

10 yılda 200'den fazla müşteri ve
1000'den fazla iade raporu

Tam Tasdik
Denetimi

Tam tasdik denetimden daha ötesi
Risk odaklı vergi planlaması

Online Vergi
Danışmanı

Uzmanımız bir tık ilerinizde!
Vergisel avantajları keşfedin!

Hollanda’da Doğrudan Yabancı Yatırım Verileri

Hollanda, doğrudan yabancı yatırım sıralamasında 3 trilyon dolar ile dünyada 3. sırada yer almaktadır. Bu yatırım stoklarının %60’ından biraz fazlası diğer AB ülkeleri kaynaklıdır.

Hollanda’nın diğer AB ülkelerine kıyasla daha esnek bir piyasa ortamı sunması ve Brexit ile olumsuz etkilenen şirketlerin Hollanda’yı güvenli liman olarak görmesi gibi nedenlerle önümüzdeki dönemlerde Hollanda’ya Doğrudan Yabancı Yatırım artışı öngörülmektedir.

 

Hollanda’da Genel Vergi Oranları

Gelir Vergisi:

0 – 69.399 €

%37.07

69.399+ €

%49.50

 

KDV (BTW / Omzetbelasting):

%0 KDV tarifesi: Girişimciler için geçerlidir.

%9 KDV tarifesi: Yiyecek ve içecek, tarım ürün ve hizmetleri, ilaçlar, kitap vb. hizmetlere uygulanır. Düşük tarife olarak da adlandırılır.

%21 KDV tarifesi: Genel veya yüksek tarife olarak da adlandırılır.

2022 Yılı İçin Geçerli Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax)

395.000 €’ya kadar (dahil)

%15

395.000 €’nun üzeri

%25,8

 
Hollanda Avrupa Gümrük Birliği üyesidir. Bu nedenle AB Gümrük Birliği kurallarını uygulamaktadır.

Hollanda’da Yabancıların Şirket Kurması ve Yatırım Yapması

Hollanda, istikrarlı yatırım iklimi ve muazzam ticaret potansiyeli ile şirket kurmak ve iş ağını genişletmek isteyen girişimciler için bir cazibe merkezi konumundadır. Küresel fırsatları kovalayan girişimciler, yeni bir şirket kurarak, şube / ofis açarak veya var olan bir şirketi satın alarak Hollanda pazarında yer almaya çalışmaktadır. Hollanda’da şirket kurma konusunda aşağıdaki kapsamlı içeriğimize göz atın!

Okuma Tavsiyesi

Hollanda’da şirket türleri nelerdir? Hollanda’da şirket kurmak ve şube açmak için ne gerekir? Yabancı girişimciler Hollanda’da şirket kurmak için nereden başlamalılar? Tüm bu soruların cevabı için derin bir okuma yapın!

Hollanda’nın Nüfus ve İstihdam Verileri

Hollanda nüfusunun %77’sini Hollandalılar, %23’ünü ise azınlıklar oluşturur. En kalabalık azınlık grupları Türkler, Faslılar ve Surinamlılardır. Yüzölçümüne kıyasla görece kalabalık bir nüfusu olan Hollanda, dünyada en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biridir. Nüfusun en fazla olduğu şehirler sırasıyla: Amsterdam, Rotterdam, Lahey, Utrecht, Eindhoven’dir.

Hollanda nüfusunun %55’i herhangi bir dine mensup olmadığını beyan etmektedir. Bununla birlikte en yaygın dini inançlar Katoliklik ve Protestanlıktır. Ülkede Müslüman oranı yaklaşık olarak %5’tir.

Hollanda istihdamının %80’i hizmet sektöründe, %17’si sanayi sektöründe çalışmaktadır. Toplam istihdam, 2022 verilerine göre, 10 milyona yaklaşmıştır. İşsizlik oranı %3,8’dir. Ülkedeki göçmen sayısı 3.5 milyondur. Özellikle Rusya’nın Ukrayna işgalinden sonra Hollanda’ya göçen Ukraynalı mültecilerden dolayı AB dışı göç arttı. Ukraynalı mültecilerden sonra Hollanda’ya en çok göç eden gruplar: Suriyeliler, Türkler ve Hindistanlılardır.

 

Hollanda’nın Doğal Kaynakları

Hollanda petrol ve doğalgaz kaynaklarının yanında kömür madenleri ve tuz yataklarına sahiptir fakat bunların dışında göze çarpan önemli bir kaynağa sahip değildir.

Kuzey Denizi’nde zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir. Ülkenin doğalgaz sektörü oldukça büyüktür. Hollanda, dünyadaki en büyük doğalgaz üreticilerinden biridir. Yıllar boyunca Hollanda, Rusya ile Batı Avrupa’nın enerji sağlayıcısı olmuştur.

Hollanda’nın da içinde bulunduğu dört AB ülkesi Kuzey Denizi’nde rüzgâr çiftlikleri inşa edecek.  En az 150 gigavat enerji üretecek bu projenin 2050’ye kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu rüzgâr çiftlikleri sayesinde mevcut kapasitede 10 kat artış bekleniyor.

Öne çıkan sektörler: Tarım, petrol ve doğal gaz, metal ve mühendislik ürünleri, elektronik makine ve teçhizat, kimyasallar, inşaat, mikro elektronik, balıkçılık.

 

Hollanda’da Ulaşım, Lojistik ve Telekomünikasyon Altyapısı

Büyük pazarlara yakınlığı ve gelişmiş ulaşım altyapısı sebebiyle Hollanda son derece cazip bir seçenektir. Toplam 139 bin km yol ile dünyanın en yoğun kamu kara yollarından birine sahiptir. Toplam otoyol uzunluğunda 2758 km ile Avrupa’da altıncı sırada yer almaktadır. Otobanlarda gündüz hız sınırı 100 kilometre iken diğer saatlerde 130 kilometredir. Bütün büyük şehirleri birbirine bağlayan 3.223 km uzunluğa sahip bir demir yolu ulaşımına sahiptir. Nüfusuna göre en yoğun kara yolu ve demir yoluna sahip ülkelerden biridir.

Avrupa’nın en büyük limanı Rotterdam’da bulunmaktadır. Dünyanın en yoğun havalimanlarından birine Amsterdam ev sahipliği yapmaktadır.

 

Kaynaklar:

IMF – https://www.imf.org/en/Countries/NLD

Ticaret Bakanlığı – www.ticaret.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr

Expodatabase – www.expodatabase.com

World Meters – www.worldmeters.info/tr/

The Economy Intelligence Unit (EIU) – www.eiu.com

 

Okuma Tavsiyesi

Almanya ve Hollanda’da şirket kurmanın ne kadara mal olacağıyla alakalı karşılaştırmalı bir maliyet analizi için bu makalemizi detaylı incelemenizi öneriyoruz.

Makaleyi keşfedin!

Bizi takip edin, yeni yazıları ilk siz öğrenin!