Türkiye’de Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Çarpıcı Başlıklar

Alper Şentürk | Uluslararası İlişkiler

Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sağlayan stratejik bir konuma sahiptir. Doğu ile Batı, Ortadoğu ile Orta Asya arasında köprü ülkedir. Genişleyen pazarlar, yatırım teşvikleri ve gelişen alt yapı imkanları, Türkiye’yi yatırımcılar için çekici bir konum haline getirmiştir. Bunun yanında genç ve eğitimli nüfusu, büyüyen dinamik ekonomisi ve gelişen teknolojisiyle, Türkiye, dünya genelinde iş yapmak isteyen girişimciler için giderek daha fazla tercih edilen bir ülke haline gelmektedir. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Türkiye, aynı zamanda, yenilikçi girişimcileri, rekabetçi iş ortamı, gelişmiş lojistik altyapısı, ileri teknolojisi, enerji ve doğal kaynakları gibi birçok avantajıyla da öne çıkmaktadır. Bu özellikleri sayesinde Türkiye, gelişmekte olan ekonomiler arasında dikkat çekmekte ve yatırım yapmak isteyen uluslararası ve yerli yatırımcılar için yüksek getiri potansiyeli sunmaktadır. Bu yazımızda Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen girişimciler için özellikle de uluslararası yatırımcılar için Türkiye’nin yatırım iklimi ve potansiyeli hakkında ana başlıklar halinde özet bilgiler sunuyoruz.

Türkiye Hakkında Genel Bilgiler

Kıtalararası bir ülke olan Türkiye’nin resmi adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Başkenti Ankara’dır. Resmi dili Türkçedir. AB aday ülkesidir ve para birimi Türk lirasıdır. NATO ittifakının bir parçasıdır. Yüz ölçümü 783.562 km²’dir. Nüfusu 85 milyon olan Türkiye, dünyanın en kalabalık 20 ülkesi arasında yer almaktadır. Ülkenin komşuları Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan’dır. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya en popüler şehirleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşları şunlardır: BM (Birleşmiş Milletler), NATO (Kuzey Atlantik Paktı), G-20, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Avrupa Konseyi (COE), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Interpol, Europol, Türk Devletleri Teşkilatı.

Türkiye’nin Siyasi Yapısı

Türkiye bir cumhuriyettir ve 2017 referandumundan beri başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Ülke üniter bir yapıya sahiptir.

Tek meclisli bir sistem vardır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin yasama organıdır. 23 Nisan 1920’de kurulmuştur. Genel seçimler beş yılda bir gerçekleştirilir. Seçme ve seçilme yaşı 18’dir.

Hizmetlerimizi Keşfedin

Yurt Dışında
Şirket Kurmak

Almanya, İngiltere, Hollanda,
Belçika'da şirketiniz olsun

Online Yurt Dışı
Yatırım Danışmanı

Küresel pazarların fırsatlarını
uzmanından öğrenin!

KDV İade
Hizmeti

10 yılda 200'den fazla müşteri ve
1000'den fazla iade raporu

Tam Tasdik
Denetimi

Tam tasdik denetimden daha ötesi
Risk odaklı vergi planlaması

Online Vergi
Danışmanı

Uzmanımız bir tık ilerinizde!
Vergisel avantajları keşfedin!

Türkiye’de Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Genel Ekonomik Veriler

2022 yılı sonu itibariyle Türkiye ekonomisi 940 milyar USD’yi aşan GSYİH ile dünyada yirmi birinci sırada yer almaktadır. 2022 yılındaki verilere göre kişi başı milli gelir 10.500 USD’nin biraz üzerindedir. Türkiye, üye olduğu OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilere sahip birkaç ülkeden biridir.

Türkiye’nin borç stoku 4.487 milyar TL olarak açıklanmıştır. Borç stokunun 1.688,5 milyar TL tutarı TL cinsinden, 2.798,5 milyar TL tutarı ise döviz cinsinden oluşmaktadır. Dış borcun milli gelire oranı %51’dir. (Euro Bölgesi’nde kamu borcunun GYSH’ye oranı %94,2 seviyesindedir.)

2022 verilerine göre Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 43. sıradadır. İnsani Gelişim Endeksinde 48. sırada, Küresel Rekabet Endeksinde 61. sırada yer almaktadır. İnovasyon Endeksinde 37. Sırada, ülkeler arası yaşam kalitesi sıralamasında ise 44. sıradadır.

2023 Mayıs ayı itibariyle yıllık tüketici enflasyonu yüzde 44, üretici enflasyonu yüzde 48 olarak gerçekleşti. Ticari kredilerin aylık faiz oranları yüzde 2,5’nin biraz üzerindedir. Yıllık enflasyona göre reel faiz oranları negatif seyretmektedir. Asgari ücret 8.250 TL’dir. Asgari ücretin işverene maliyeti net ücretten daha fazladır.

Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi uygulanmaktadır. Dışa açık bir ekonomiye sahiptir. Son 20 yılda yapılan özelleştirmeler ile kamu iktisadi şirketlerin ekonomideki ağırlığı azalmıştır. Sermaye hareketleri ve kambiyo rejimi serbesttir. Gelişmiş bir bankacılık sistemine ve finansal piyasalara sahiptir. Bankacılık sektöründe uluslararası büyük bankaların payı oldukça yüksektir.

 

Türkiye’de İhracat ve İthalat

TÜİK Dış Ticaret istatistiklerine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artarak 254 milyar 172 milyon dolar, ithalat %34,0 artarak 363 milyar 711 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2002 yılı Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %137,0 artarak 46 milyar 211 milyon dolardan, 109 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Aralık döneminde %83,0 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,9’a geriledi.

2022 Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6 ile dominant konumdadır. Bu da Türkiye’nin imalat sektörünün dışa açıklığını gösteren en önemli kriterlerden biridir. İthalatta ise, 2022 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı %80,4, sermaye mallarının payı %11,1 ve tüketim mallarının payı %8,4 oldu. Türkiye özellikle petrol, doğalgaz ve ara hammadde ürünlerinde dışa bağımlı bir ülkedir.

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ilk beş ülke şunlardır:

  • Almanya (22 milyar $)
  • ABD (17 milyar $)
  • Irak (14 milyar $),
  • Birleşik Krallık (13 milyar $)
  • İtalya (12 milyar $)

Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ilk beş ülke şunlardır:

  • Rusya (58 milyar $)
  • Çin (41 milyar $)
  • Almanya (24 milyar $)
  • İsviçre (15.5 milyar $)
  • ABD (15 milyar $)

 
Dış ticarette genel olarak öne çıkan sektörler şunlardır: Otomotiv, beyaz eşya, tarım ve gıda ürünleri, hazır giyim ve tekstil, doğalgaz ve petrol, elektronik.

Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yabancı Yatırım (UDY) Verileri

Türkiye’deki uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 2000’li yılların başında 5.600 iken, 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla 78.257’ye ulaşmıştır.​Türkiye’deki toplam UDY girişi 2002 yılına kadar sadece 15 milyar ABD doları seviyesinde yer alırken, bu rakam 2003-2021 döneminde 240 milyar ABD doları seviyelerine yükselmiştir.​ Bu yönüyle dünya ülkeleri arasında 38. sırada yer almaktadır. Ülkenin stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım altyapısı ve görece kalifiye iş gücü doğrudan yabancı yatırımın gelecekte artacağına dair işaretler vermektedir.

Ernest Young firmasının araştırmasına göre Türkiye, 2021 yılında 264 proje ile Avrupa genelinde iki basamak yükselerek en çok rağbet edilen beşinci Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) destinasyonu konumuna gelmiş ve 2020 yılında Avrupa geneli UDY içinde %3,7 olan payını Covid-19’un ciddi etkilerine rağmen 2021 yılında %4,5’e yükseltmiştir. Ayrıca Türkiye, 2021 yılında gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında toplam UDY projelerinde %27’lik artışla en çok tercih edilen UDY destinasyonu olmuştur.

Finans (%31,6), imalat sanayi (%24,2), enerji (%10,6), bilgi işlem teknolojileri (%8,8) Türkiye’de en fazla UDY çeken sektörlerin başında gelmektedir. Avrupa standartların hizmet ve teknoloji altyapısına sahip olan Türkiye bankacılık sektöründe yabancı girişimcilerin ağırlığı dikkat çekmektedir.

Son 18 yılda Türkiye’deki UDY girişinin büyük bir kısmı Avrupa, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşirken, Asya’nın payı da belirgin bir şekilde artış göstermektedir. ​Hollanda, ABD, Körfez ülkeleri, İngiltere, Almanya, Avusturya en çok paya sahip olan ülkelerin başında gelmektedir.

Okuma Tavsiyesi

Türkiye’de şirket türleri nelerdir? Türkiye’de şirket kurmak ve şube açmak için ne gerekir? Yabancı girişimciler ve uluslararası yatırımcılar Türkiye’de şirket kurmak için nereden başlamalılar? Tüm bu soruların cevabı için derin bir okuma yapın!

Türkiye’de Genel Vergi Oranları

 Türkiye’nin vergi mevzuatı gelişmiş Avrupa ülkeleri ile paralellik arz etmektedir. Vergi mevzuatı kapsamlı ve son derece teknik ayrıntılar içerdiğinden vergi ile ilgili konularda bir yeminli mali müşavir veya mali müşavirden danışmanlık ve destek alınması son derece önemlidir.

“Türkiye’nin saygın yeminli mali müşavirlik şirketlerinden biri olan ve 10+ yıl şirket deneyimi 20+ yıl vergi konularında deneyim sahibi olan MHR & Partners yurt içi ve yurt dışı şirketlerde vergi konularında denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.”

 

Gelir Vergisi Oranları

Türkiye’de artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır. 2023 yılı için geçerli artan gelir dilimlerine göre gelir vergisi tarifesi aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

 

70.000 TL’ye kadar

% 15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası

% 20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL) fazlası

% 27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası

% 35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası

% 40

 

Katma Değer Vergisi (KDV Oranları)

%1 KDV tarifesi

%8 KDV tarifesi

%18 KDV tarifesi uygulanan genel tarifedir.

2023 Yılı İçin Geçerli Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax)

Türkiye’de Kurumlar Vergisi Oranı %20’tir. Kar payı dağıtımında stopaj vergi oranı ise yüzde 10’dur.

 Türkiye aynı zamanda Avrupa Gümrük Birliği üyesidir. Bu nedenle gümrük vergilerinde genellikle AB Gümrük Birliği kurallarını uygulamaktadır.

Okuma Tavsiyesi

Türkiye’de şirket kurmak, yatırım yapmak veya çalışmak için Türk iş kültürünü yakından tanımak son derece önemlidir.

Makalemizi keşfedin!

Türkiye’nin Nüfus ve İstihdam Verileri

Nüfusu 85 milyon olan Türkiye’nin demografisi oldukça gençtir. Nüfusu artmaktadır ve artmaya devam etmesi öngörülmektedir. En kalabalık şehirleri sırayla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana’dır.

Türkiye’de yapılan araştırmalara göre nüfusun %90’ı kendini Müslüman olarak tanımlarken, %5’i kendini herhangi bir dine mensup olarak atfetmemektedir. %5’i ise diğer denilebilecek dağınık gruplara dahildirler.

Türkiye istihdamının %55’i hizmet sektöründe, %21’i sanayi sektöründe, %17’si tarımda, %6’sı inşaatta istihdam olmaktadır. Toplam istihdam, 2023 verilerine göre, 33 milyona yaklaşmıştır. İşsizlik oranı %10’dur.


Türkiye’nin Doğal Kaynakları

Türkiye, zengin doğal kaynaklara sahip olan bir ülkedir. Bu doğal kaynaklar, ülkenin ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. İşte Türkiye’nin önde gelen doğal kaynakları: 

Madenler: Türkiye, dünya maden yatakları açısından oldukça zengin bir ülkedir. Bakır, krom, cıva, çinko, bor, altın, gümüş, demir, bor, barit, borat, selestit, zımpara, kireçtaşı, manyezit, mermer ve kil,kurşun ve nikel gibi birçok maden kaynağına sahiptir. Türkiye, özellikle bakır, bor ve altın rezervleri açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. 

Tarım: Türkiye, tarımsal üretim açısından da oldukça zengin bir ülkedir. Aynı anda 4 mevsim yaşanabilen nadir ülkelerden biridir. Tarım sektörü, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir ve Türkiye, dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biridir. Türkiye’nin önde gelen tarım ürünleri arasında buğday, mısır, pamuk, tütün, zeytin, fındık, çay, şeker pancarı ve meyve-sebze gibi ürünler bulunmaktadır. 

Su kaynakları: Türkiye, zengin su kaynaklarına sahip olan bir ülkedir. 3 tarafı denizlerle çevrili olup birçok büyük nehir ve güllere sahiptir. Ülkenin özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde birçok baraj ve hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Bu kaynaklar, Türkiye’nin enerji üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Ormanlar: Türkiye, ormanlık alanları bakımından zengin bir ülkedir. Ormanlar hem çevre açısından hem de ekonomik açıdan önemli bir kaynaktır. Ormanlardan elde edilen ürünler arasında kereste, kağıt, mobilya ve diğer ahşap ürünleri bulunmaktadır. Türkiye’nin doğal kaynakları, ülkenin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kaynaklar, Türkiye’nin hem iç piyasada hem de dış ticarette rekabet gücünü artırmaktadır.

Türkiye’de Ulaşım, Lojistik ve Telekomünikasyon Altyapısı

Karayolu ağı: Türkiye’de 2019 yılında 66 bin 887 km karayolu bulunmaktadır. Bunun 2 bin 747 km’si otoyol, 27 bin 758 km’si devlet yolu, 16 bin 136 km’si il yolu ve 20 bin 246 km’si köy yolu olarak sınıflandırılmaktadır.

Demiryolu ağı: Türkiye’de 2019 yılında 12 bin 740 km uzunluğunda demiryolu hattı bulunmaktadır. Bu hatların 2 bin 896 km’si elektrikli, 9 bin 844 km’si ise konvansiyonel hatlardır.

Denizyolu taşımacılığı: Türkiye’nin sahip olduğu 8335 km’lik kıyı şeridi, denizyolu taşımacılığı için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ülkede toplam 179 adet liman bulunmaktadır. Bu limanların 10 tanesi konteyner limanı, 17 tanesi Ro-Ro limanı ve 6 tanesi kuru yük limanı olarak faaliyet göstermektedir.

Hava yolu taşımacılığı: Türkiye’de toplam 56 havalimanı bulunmaktadır. Bu havalimanlarının 26’sı uluslararası uçuşlara açıktır. 2019 yılında Türkiye’deki havalimanlarında toplam 233 milyon yolcu trafiği gerçekleşmiştir.

Telekomünikasyon: Türkiye’de 2019 yılı itibariyle toplam 82,4 milyon mobil abone bulunmaktadır. Geniş bant internet erişimi, Türkiye’de son yıllarda hızla yaygınlaşmıştır ve 2019 yılı itibariyle toplam geniş bant abone sayısı 79 milyona ulaşmıştır.

Lojistik: Türkiye, 2019 yılı itibariyle Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi’nde 160 ülke arasında 39. sırada yer almıştır. Ülke, Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü görevi görmekte ve uluslararası lojistik sektöründe büyük bir potansiyele sahiptir.

Yukarıdaki rakamsal veriler, Türkiye’nin ulaşım, lojistik ve telekomünikasyon altyapısı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve yatırımcılar için çekici bir fırsat sunduğunu göstermektedir. Bu altyapı yatırımları, yatırımcılara daha hızlı ve güvenli bir ticaret yapma imkanı sağlamakta ve ülkeye yapılacak yatırımların rekabet gücünü artırmaktadır.

Yabancı Yatırımcılar İçin Türkiye’de Cazip Olan Sektörler

Türkiye, çeşitli sektörlerde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için birçok fırsat sunmaktadır. Bu sektörler arasında öne çıkanlar şunlardır:

Enerji: Türkiye, enerji sektöründe yatırımlar için oldukça uygun bir ortam sunmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır.

Turizm: Türkiye, dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biridir ve turizm sektörü hala büyük bir potansiyele sahiptir. Yabancı yatırımcılar, konaklama tesisleri, eğlence ve etkinlik mekanları, seyahat acenteleri ve turistik tesisler gibi birçok farklı alanda yatırım yapabilirler. Antalya Türkiye’nin turizm başkenti olup 10 aya kadar turizm sezonu uzayabilmektedir. 2022 yıl sonu itibariyle 50 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye’nin turizm geliri 46 Milyar USD’yi aştı.

Sağlık: Türkiye, sağlık sektöründe de önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle özel sağlık sektöründe yapılan yatırımlar son yıllarda artış göstermiştir.

Teknoloji: Türkiye, teknoloji sektöründe hızla gelişen bir ülke konumundadır. Yabancı yatırımcılar, yazılım geliştirme, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda yatırım yapabilirler.

Gıda ve tarım: Türkiye, tarım sektöründe zengin bir potansiyele sahiptir ve dünya genelinde önemli bir gıda üreticisidir. Yabancı yatırımcılar, tarım arazileri, gıda işleme tesisleri ve ihracat şirketleri gibi alanlarda yatırım yapabilirler.

Türkiye’nin cazip olduğu diğer sektörler arasında inşaat, otomotiv, kimya, tekstil ve madencilik yer almaktadır. Yabancı yatırımcılar, bu sektörlerde de birçok fırsat bulabilirler. Türkiye’deki yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’de Yatırım Yaparken Yerleşim Yeri Seçimi

Türkiye’de yatırım yaparken, yerleşim yeri seçimi yatırımınızın başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Yabancı yatırımcılar için Türkiye’de yatırım yaparken dikkate alınması gereken yerleşim yeri seçim kriterleri şunlardır:

Coğrafi Konum: Türkiye, dünyanın üç kıtasına sınırı olan ve üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkedir (heartland) ve stratejik bir coğrafi konuma sahiptir. Bu nedenle, yatırım yaparken yerleşim yeri seçiminde coğrafi konum önemlidir. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Gaziantep, Manisa, Denizli gibi büyük şehirler ile Antalya, Muğla gibi turistik bölgeler yatırım yapmak için popüler yerlerdir.

Ulaşım Ağı: Türkiye, geniş bir ulaşım ağına sahiptir. Yatırım yaparken, limanlara, havalimanlarına ve demiryolu bağlantılarına yakın olan yerler tercih edilebilir. Ayrıca, Türkiye’deki karayolu ağı da gelişmiştir ve yatırım yapmak için önemlidir.

İşgücü Piyasası: Türkiye, büyük bir nüfusa sahip ve genç ve eğitimli bir işgücüne sahiptir. Yatırım yaparken, ihtiyaç duyulan niteliklere uygun işgücüne sahip bir bölge seçmek önemlidir.

Vergi Avantajları: Türkiye, birçok farklı vergi avantajı sunmaktadır. Yatırım yaparken, yerleşim yerinin vergi politikaları ve teşvikleri dikkate alınmalıdır. Türkiye’de kalkınma öncelikli şehirler ve bölgelerde yapılacak yatırımlar için büyük oranda hibe, teşvik ve destekler sunmaktadır.

Altyapı: Türkiye’de altyapı, geniş bir yelpazede sunulmaktadır. İnternet bağlantısı, enerji kaynakları, su ve atık su altyapısı gibi unsurlar yatırım yaparken önemlidir.

Yönetim Kolaylığı: Türkiye, yatırımcılara yönelik birçok kolaylık sağlamaktadır. Türkiye’de bürokrasi genel olarak yatırımcı dostudur. İşlemler basit ve hızlıdır. Yatırım yaparken, yerel yönetimin etkinliği ve işlemlerin kolaylığı da dikkate alınmalıdır.

Türkiye’deki yerleşim yeri seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler bunlardan ibaret değildir. Yatırımcılar, yatırım yapacakları sektöre göre farklı kriterler belirleyebilirler. Ancak, yatırım yapmadan önce bölgenin ekonomik potansiyelini, yerel piyasa koşullarını, rekabet koşullarını, politik ve sosyal istikrarını dikkate almak önemlidir.

Türkiye’ye Yatırım Yapmak İçin 6 Neden

Uluslararası yatırımcılar için Türkiye’yi cazip kılan 6 ana nedeni şu şekilde sıralayabiliriz.

1-   Dinamik Ekonomi: 2022 yıl sonu verilerine göre Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü 940 Milyar USD’nin ve kişi başına düşen milli gelir 10.500 USD’nin üzerindedir. Son 5 yılda Türkiye’nin ortalama büyüme hızı yüzde 4,5 civarındadır. İhracatı yıllık 250 Milyar USD ve ithalatı ise 360 Milyar USD’den fazladır. Türkiye, dünyanın 21. büyük ekonomisi olarak son derece sofistike, dinamik ve canlı bir iç piyasaya sahiptir.

2- Coğrafi Konum: Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile Orta Asya’yı kapsayan toplam 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 26 trilyon ABD doları değerinde bir pazara kolay erişim sunmaktadır.​ 3 tarafı denizlerle çevrili olup deniz yoluyla her 3 kıtaya uygun maliyetlerle ticaret yapmak büyük bir avantajdır. Küresel şirketler giderek üretim, ihracat ve yönetim için merkez olarak Türkiye’yi tercih etmektedir. 

3- Nitelikli ve Rekabetçi İşgücü: Türkiye’de 85 milyon nüfusun yaklaşık yüzde 15’i genç nüfustan oluşmaktadır. Nüfusun yarısı 32 yaşın altındadır. Türkiye, nitelikli ve eğitimli işgücünün büyüklüğü açısından (35 milyon) Avrupa’da 3. sıradadır. Kalifiye eleman bulmak kolaydır. İş gücü maliyetleri gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. İş piyasası yasal mevzuatı Avrupa Birliği yasalarıyla paralellik arz etmektedir. 

4 – Yatırım İklimi: Türkiye’nin yatırım mevzuatı, uluslararası standartlara uygunluğu ve sadeliğinin yanında tüm yatırımcılara eşit davranmaktadır. Türkiye, yatırımcılara, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük maliyetlerle iş yapma imkanları sunar. Yerli ve yabancı yatırımcılar için çok cazip teşvik ve destek programları yürürlüktedir. Şirketler üzerindeki vergi yükü Avrupa ülkelerinden daha azdır. Türkiye’nin 81 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasıbulunmaktadır.

5- Gelişmiş Altyapı: Türkiye son derece modern ve yüksek teknoloji kullanan bankacılık ve finans piyasasına sahiptir. Telekomünikasyon, lojistik ve ulaşım altyapısı gelişmiştir. Türkiye’nin her yerine karayolu, havayolu, tren ile ulaşmak mümkündür. Deniz yolu taşımacılığı oldukça gelişmiştir. Türk Hava Yolları, 122 ülkede 255 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir.

6 – Uluslararası Üyelikler ve Sözleşmeler: Türkiye, 1952 yılından beri bir NATO üyesidir.1996 yılından günümüze AB ile Gümrük Birliği anlaşması yürürlüktedir. Dünya Ticaret Örgütü ve OECD üyesidir. Pek çok uluslararası ticari anlaşmalara taraftır. 30’a yakın ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Türkiye 86 ülke ile İkili Yatırım Anlaşması imzalamıştır. 2005 yılından bugüne Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürütmektedir.

Türkiye’de Yatırım Yapmanın Riskleri Nelerdir?

Türkiye’de yatırım ana risklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Enflasyon riski: Covid sonrasında Türkiye’de enflasyon % 50’lerin üzerine çıktı. Bu da fiyat istikrarı bağlamında yatırım getirilerin öngürülebilirliği üzerinde bazı riskler oluşturmaktadır.

Döviz kuru riski: Türkiye’de yatırım yapan yabancı yatırımcılar, Türk lirasının dalgalanmalarından etkilenebilirler. Döviz kuru dalgalanmaları, yatırımcıların kar marjını düşürebilir veya zarar etmelerine neden olabilir.

Siyasi riskler: Türkiye’de hükümet politikalarındaki değişiklikler ve siyasi istikrarsızlıklar yatırımcılar için risk oluşturabilir.

Rekabet riski: Türkiye’de birçok sektörde yoğun rekabet yaşanmaktadır. Yatırımcılar, pazar paylarını korumak veya artırmak için yüksek rekabetin olduğu sektörlere yatırım yaparken dikkatli olmalıdırlar.

Ekonomik riskler: Türkiye’nin ekonomisi, zaman zaman dalgalanmalar yaşayabilir. Ekonomik durgunluklar veya finansal krizler, yatırımcıların yatırımlarını kaybetmelerine neden olabilir.

Yasal riskler: Türkiye’de iş yapmak, bazı yasal riskler taşır. Yasal düzenlemeler, vergi yasaları ve diğer hukuki faktörler, yatırımcıların yatırımlarını korumak için dikkatli olmalarını gerektirebilir.

Özetle, Türkiye’de yatırım yapmak, diğer ülkelerde olduğu gibi bazı riskler içermektedir. Ancak, bu riskler, dikkatli bir araştırma, planlama ve yatırım stratejileri ile azaltılabilir veya yönetilebilir. Yine bu riskler avantaj ve fırsatlarla birlikte değerlendirilmeli ve ona göre karar verilmelidir. Türkiye devleti, genel anlamı itibariyle yabancı yatırımcılara sıcak ve teşvik edici bir politika izlemektedir. Türkiye uluslararası tahkime üye bir devlettir ve yabancılar yaşadıkları işle ilgili ihtilafları uluslararası mahkemelere taşıyabilirler. Türkiye’deki iş kuralları ve yasal mevzuat yerli ve yabancı girişimciler arasında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.

Kaynaklar:

IMF- https://www.imf.org/en/Countries/NLD

Ticaret Bakanlığı – www.ticaret.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası – https://www.tcmb.gov.tr/

Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Veri Portali: https://data.tuik.gov.tr/

Invest in Turkey: https://www.invest.gov.tr/en/pages/home-page.aspx

Expodatabase – www.expodatabase.com

World Meters – www.worldmeters.info/tr/

The Economy Intelligence Unit (EIU) – www.eiu.com

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!