Türkiye’de Yatırım Yapacak ve Çalışacaklar İçin Türk İş Kültürü

Mehmet Akif Özmen | MHR & Partners Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir

Türkiye’de iş dünyasında meşhur olmuş bir hikaye vardır. Türklerle iş yapmış Japon bir iş insanına Türkiye’de ne öğrendin diye sormuşlar?  O da “Bir Türk, bir Japon’dan akıllıdır; fakat iki Türk, iki Japon’dan akıllı değildir!” demiş. Türklerin bireysel girişimlerde müthiş yetenekli olduklarına fakat ortaklık kurma pratiklerinin zayıf olduğuna işaret eden bir Japon atasözü.

Türk iş kültürü, uluslararası yatırımcılar için farklı ve ilgi çekici deneyimler barındırıyor. Doğru yaklaşımla ve doğru ilişkilerle, Türkiye’de yatırım yapmak ve çalışmak oldukça verimli sonuçlar doğuracaktır. Türk toplumunda istihdam yaratan ve döviz kazandıran yabancı yatırımcılara karşı saygı ve sempati vardır. Türkiye’de yabancı ve yerli yatırımcılar arasında hukuken herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Yatırım iklimi dostane ve teşvik edicidir.

İş dünyası açısından Türk kültürü oldukça zengin ve çeşitlidir. Türkiye, coğrafi konumu, hızlı ekonomik büyümesi ve güçlü altyapısı ile uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken bir ülkedir. Bununla birlikte, Türk iş kültürü ve iş yapma tarzı, yabancı yatırımcılar için bazen zorlu bir öğrenme eğrisi oluşturabilir. Bu yazımızda Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı girişimciler ve uluslararası yatırımcılar için kısa bir rehber niteliğinde olmak üzere Türk iş kültürünün göze çarpan öğelerini ortaya koyuyoruz.

türk-iş-kültürü

Türk İş Kültürünün Göze Çarpan Öğeleri

Türkiye’de iş kültüründe tarih, coğrafya ve inanç kodlarının etkisi çok belirgindir. Türkiye, imparatorluk bakiyesi çok köklü tarihsel bağlantıları olan bir ülkedir. Geçmişte yüzlerce medeniyete beşiklik etmesinin, uluslararası göç yollarının kesişim yerinde bulunmasının (heartland) ve farklı coğrafi iklim ve yer yüzü şekillerine sahip olmasının belirlediği çok kültürlü bir sosyolojiye ve etnik çeşitliliğe sahiptir.

Nüfusun% 90’dan fazlası Müslümandır. Türkiye laik bir devlettir. Gelenek ve modernlik iç içe ve bir arada yaşamaktadır. Türk toplumu lider odaklı olup kolektif hareket etmeyi sevmektedir. Türkiye’de çok zengin bir üst sınıf vardır. Bunun yanında orta sınıf da gelişmektedir. İş dünyasında çok sayıda dünyaya açık, eğitimli ve iyi yetişmiş yöneticiler görev yapmaktadır. Türkiye’nin yetenek altyapısı sürekli gelişmektedir.

Uzun yıllar Türkiye’de mentor ve yönetim danışmanı olarak çalışan İngiliz Ticaret Odası – BCCT Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Tim Bright Türk iş kültürüne dair gözlemlerini şu şekilde aktarıyor: “Türkiye’de iş insanları yeni fikirlere daima açık ve çalışkan. Yabancı konuklara, yatırımcılara, iş insanlarına daima saygılı ve misafirperver davranıyorlar. Bununla birlikte karşılıklı güveni tesis etmek zaman alabiliyor. Ancak güven bağı kurulduğunda ise kolay sarsılmıyor. Türk toplumunda takım ruhu bireyselliğin önünde yer alıyor. İş dünyasına modern anlayışla geleneksel değerlerin bir karması hakim.”

Bright şirketlerin kriz yönetiminde oldukça başarılı olduğunu, çoğunlukla kısa vadeli planlarla hareket etmeyi tercih ettiklerini dile getirerek, bu ülkede iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için Türk iş kültürünün anahtarlarını şöyle sıralıyor: Güç mesafesi yüksek, aidiyet duygusu güçlü ve sosyal ilişkiler çok önemli.

Türk iş kültürü, toplumun kültürel, tarihsel ve sosyal yapısından kaynaklanan özelliklerini yansıtır. Türk iş dünyası, genel olarak samimi, sıcakkanlı, misafirperver ve insan ilişkilerine önem veren bir yapıya sahiptir. Türkiye’de iş görüşmeleri, öncelikle kişisel ilişkiler ve güvene dayalıdır. Yabancı yatırımcıların, Türk iş dünyasında yer edinmek için bu dinamikleri anlamaları ve buna uygun hareket etmeleri gerekmektedir.


Aşağıda Türk iş kültürünün göze çarpan ve günlük yaşamda çok sık karşılaştığımız ana dinamiklerini özetliyoruz. Bu kültürel öğelerin, her sosyal olgu gibi tüm bireylere ve hatta belirli bir topluluğa genelleştirmeleri zordur ve doğru da değildir. Büyük toplumsal yapıları ve davranışları anlamaya çalışan her açıklama bir soyutlama olup özü gereği eksiktir.

Hizmetlerimizi Keşfedin

Yurt Dışında
Şirket Kurmak

Almanya, İngiltere, Hollanda,
Belçika'da şirketiniz olsun

Online Yurt Dışı
Yatırım Danışmanı

Küresel pazarların fırsatlarını
uzmanından öğrenin!

KDV İade
Hizmeti

10 yılda 200'den fazla müşteri ve
1000'den fazla iade raporu

Tam Tasdik
Denetimi

Tam tasdik denetimden daha ötesi
Risk odaklı vergi planlaması

Online Vergi
Danışmanı

Uzmanımız bir tık ilerinizde!
Vergisel avantajları keşfedin!

Aile yapısı: Türk iş dünyasının önemli yönü, güçlü bir aile yapısına sahip olmasıdır. Aile, Türk toplumunun temel taşıdır ve bu nedenle iş dünyasında da etkilidir. Şirketler genellikle aileler tarafından yönetilir ve ailelerin birlikte çalışması ve birbirleriyle dayanışması önemlidir.

Türk aile yapısı ataerkil eğilimler taşır. Modernleşme süreciyle birlikte bu ataerkil yapı evrilmektedir. Kadının sosyal hayattaki yeri özellikle de metropol şehirlerde artmaktadır. Her ne kadar iş dünyasında hak ettikleri yeri almasalar da Türk aile yapısı içinde kadınlar son derece etkilidir.

Türkiye’deki iş kültürü, aile yapısının iş hayatına yansıması nedeniyle oldukça farklıdır. Aile ve akraba bağları iş dünyasında güven ve sadakat yaratır, ancak aynı zamanda objektif karar verme sürecini de zorlaştırabilir.


İletişim:
Türk iş kültüründe, doğrudan ve açık bir iletişim tarzı beklenmez. Dolaylı ifadeler ve imalı konuşmalar yaygındır. Yabancı yatırımcılar için bu durum, karar verme sürecinde zorluklar yaşatır, ancak anlayışlı bir yaklaşımla iletişimde bulunarak engeller aşılabilir.

Türk iş kültüründe, iş görüşmeleri öncesinde karşılıklı olarak hoş geldiniz demek ve biraz sohbet etmek, iş görüşmesinin daha sıcak bir ortamda geçmesini sağlar. Doğrudan iş konuşulmaya başlanmasına soğuk bakılır.

Türkiye’de iş insanları arasında iletişim oldukça sıcak ve samimidir. Çalışanlar e-posta veya telefon yoluyla iletişim kurarken, biraz kişisel iletişim de kurmaları beklenir. Bu, insanlar arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine yardımcı olur. Sağlam bir ilişki kurulduktan sonra, doğrudan iletişim tercih edilir. E-postalara genellikle yavaş yanıt verildiğinden, mümkün olduğunda telefon görüşmeleri ile işler hızlandırılmaya çalışılır.

Türkiye’de insanlar arasında okul ve askerlik arkadaşlıkları, hemşericilik önde gelen sosyal networklerdir.

Türkiye’de insanlar samimi olmadıkları kişilere özelini açmazlar ve özeliyle ilgili soru sorulmasından hiç hoşlanmazlar. Bir resmiyet mesafesinin korunmasını talep ederler. Özellikle insanların eşleriyle ve çocuklarıyla ilgili sorular sormamaya özen gösterin.

Türkler oldukça onurludurlar ve uluslararası saygınlığı önemserler. Yurtseverlik ve dini duyguları son derece güçlüdür. Duyguları önemserler. İkili ilişkilerde ve iletişimde bu hassasiyetler kırmızı çizgi olarak düşünülebilir.

Türkiye’de iş yapmak isteyen bir yatırımcının iş görüşmelerinde 3 hassas konuyla ilgili bahis açmaması tavsiye edilir. Bunlar: din, siyaset ve futboldur.


Konuşma Dili:
Türkiye’de resmi dil Türkçedir. Halk tarafından ve iş dünyasında yaygın olarak Türkçe konuşulur. Türkçeden sonra özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde günlük hayatta Kürtçe de yaygın olarak konuşulur. Suriye savaşından sonra Türkiye’ye 3 milyonun üzerinde mülteci akın etti. Bu durum Arapçayı üçüncü en çok konuşulan dil konumuna yükseltti. Günümüzde Türkiye’de bir çok işletme web sitelerinde ve telefon karşılama menülerinde Arapçaya dil seçeneklerine yer vermeye başladı.

Türkiye’de iyi eğitimli yönetici sınıfı dışında İngilizce çok yaygın kullanılan bir dil değildir. Bu yüzden Türkiye’de yatırım yapmak, iş kurmak veya çalışmak isteyen yabancılar için önemli bir dil bariyeri olduğunu söyleyebiliriz.

Selamlaşma: Türk iş kültüründe selamlaşmak iletişimin başarılı devam etmesi için kritik bir başlangıçtır. Karşılaşmalarda selam vermemek büyük bir kabalık olarak algılanır ve en önemli küsme nedenlerinden biridir. İş dünyasında erkekler için “Bey” (Ahmet Bey), kadınlar için “Hanım” (Ayşe Hanım) çok yaygın kullanılan hitap şeklidir. Samimi bir ilişkinin olmadığı bir kimseye ilk ismi ile hitap etmek veya sen diliyle konuşmak veya yazmak nezaketsizlik kabul edilir. Doğrusu “siz” diliyle konuşmaktır. İletişimde göz temasında kalmak son derece önemlidir.

Türkler sıcak kanlı bir millettir. İlk karşılaşmada tokalaşmaya değer verilir. Bazı yörelerde el ile tokalaşma yeterli görülmeyip sarılma şeklinde karşılaşma görürseniz hiç şaşırmayın. Özellikle başörtüsü takan kadınlarla tokalaşmada ilk önce muhatabınızın elini uzatmasını beklemek en doğru davranıştır.


İş Yemekleri:
İş yemekleri, Türk iş kültüründe çok önemli bir yer tutar. İş görüşmeleri veya iş birliği yapılacak şirket sahipleri ile dışarıda yemek, ilişkilerin daha da güçlenmesine yardımcı olur. Birçok anlaşmanın iş yemeklerinde karara bağlandığını görürseniz hiç şaşırmayın. Türk iş kültüründe misafirperverlik ve ağırlama önemli bir yer tutar. Bu yüzden iş ilişkisi içinde bulunulan kişileri yemeğe götürmek yaygın bir davranış biçimidir. Yemek davetini reddetmek hoş karşılanmaz.

Hediyelerin, domuz eti ve alkol içeriğine sahip olmamasına dikkat edilmelidir. Yine birçok Türk iş insanı içkili bir yerde yemek yemeyi tercih etmeyebilir. Bu hassasiyetlerin önceden bilinmesi iş ilişkilerinde iletişim kazalarının önüne geçer.


İş kıyafeti:
Türkiye’de iş kıyafetleri beyaz yakalılar için genelde resmi ve muhafazakardır. Erkekler için rahat elbise ve kadınlar için dekolte giyim pek tercih edilmez. Son zamanlarda kravat takmama, Cuma günleri serbest kıyafetle iş yerine gelme (free day) eğilimleri dünya ile paralel bir şekilde artmaktadır. Yazılım, pazarlama ve akademisyenlik gibi bazı iş kollarında serbest kıyafet yaygındır.


Zaman algısı:
Türk iş kültüründe zaman algısı, doğuştan gelen bir esnekliğe sahiptir ve sıklıkla esnek programlara uyum sağlanması beklenir. Örneğin, iş randevuları için sıklıkla kesin saatler verilmez. İş görüşmeleri genellikle daha uzun sürer ve takvimlere sıkı sıkıya bağlı kalınmaz. Bu durum yabancı yatırımcılar için zorluklar yaratabilir, ancak aynı zamanda bu esnekliğin fırsatlar yarattığı da unutulmamalıdır.

Okuma Tavsiyesi

Türkiye’de şirket türleri nelerdir? Türkiye’de şirket kurmak ve şube açmak için ne gerekir? Yabancı girişimciler Türkiye’de şirket kurmak için nereden başlamalılar? Tüm bu soruların cevabı için derin bir okuma yapın!

Müzakere: Türk iş kültüründe, müzakere süreci uzun olabilir ve birden fazla toplantı ile sonuca varılabilir. Yabancı yatırımcılara, sabırlı olmalarını ve adım adım ilerlemeleri tavsiye ederiz. İş yapmak için uzlaşmaya varmak ve karşılıklı fayda sağlamak gerekir. Her iki taraf için de faydayı ve iş birliğinin karlılığını vurgulamaya çalışın. Satış karlılığının yanında potansiyel prestij, etki ve güç gibi faydaları da göz önünde bulundurun.

Teklifinizi sunarken açık, iyi sunulmuş ve özlü olmasına dikkat edin. Türkler genellikle görsel ve sözlü olarak daha etkili iletişim kurduklarından, bilgileri görsel örneklerle (örneğin grafikler, haritalar, diyagramlar) tamamlamak iyi bir fikirdir. Ayrıca, söz verilen şeylerin yerine getirilmesi ve güvenilir olmak da önemlidir.

 
Pazarlık: Türkler arasında pazarlık yapmak güçlü bir gelenektir ve siz pazarlık yapmayı reddederseniz bu duruma gücenebilirler. “Her şey için pazarlık edilebilir” anlayışı çok yaygındır. Türk iş kültüründe başlangıç fiyatlarının asla kabul edilmemesi gerektiği yönünde genel bir beklenti vardır.

Fiyatlar genellikle müzakere sürecinde ilk teklifler ile nihai kararlar arasında %30’a kadar hareket eder, bu nedenle bu rakamın yüzdeleri üzerinde çalışan birden fazla teklifle hazırlıklı olun. Toplantıya girmeden önce aklınızda bir hedef bulundurun ve makul tavizler vererek yavaş yavaş ona doğru çalışın.


Kişisel ilişkiler:
Türk iş kültüründe, iş ve kişisel ilişkiler sıklıkla iç içe geçer. İş yapmak için kişisel bağlantıların kurulmasına değer verilir. İşletme sahipleri ve yöneticileri arasında samimi ilişkilerin olması, işlerin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Türk iş kültüründe görevlerden daha ziyade ilişkilere odaklanma hakimdir.

Türk iş kültüründe, kişisel ilişkiler oldukça ön plana çıkar. İş yaparken, öncelikle samimi bir ilişki kurulması beklenir. Bu, yatırımcıların öncelikle Türk iş dünyasını tanıması, insanlarla doğru ilişkiler kurması ve güven inşa etmesi gerektiği anlamına gelir.

Okuma Tavsiyesi

Türkiye’de şirket kurmak, yatırım yapmak hatta oturum almak için bir iş planınızın hazır olması çok önemlidir.

Bu konuda size yol gösterecek İngilizce makalemizi keşfedin!

Yazılı sözleşme: Türkiye’de sözlü olarak mutabık kalınan hususların yazılı sözleşmelere dökülmesi önem arz etmektedir. Kurumsal şirketlerde yazılı sözleşmeler yaygındır. Daha küçük işletmelerde yazılı sözleşme kültürü o kadar güçlü değildir. İş ilişkisinin güvenli bir şekilde devam ettirilmesi için yazılı anlaşmalara müracaat edilmesini tavsiye ederiz.


İş toplantıları: Türkiye’de toplantıların veya görüşmelerin birkaç gün önceden onaylanması planlama sürecini kolaylaştırır. Türkiye’de iş görüşmelerinde çay veya kahve içmek oldukça yaygındır. Bu, iş görüşmesinin daha samimi bir ortamda geçmesini sağlar ve iş insanlarının birbirleriyle daha iyi tanışmasına yardımcı olur. Toplantının amacına ulaşmak için insanları acele ettirmek kabalık olarak kabul edilir.

Toplantı iş ortakları arasındaki ilk toplantılardan biriyse, amacı genellikle tanışmaktır. İlk konuşmalarda bir karara varılmasının beklemeyin.

İş yerinde, toplantılarda ve iş görüşmelerinde sakız çiğnemek Türk iş kültüründe çoğunlukla itici ve laubali bulunur.


İşe alım ve yönetim:
Türk iş kültüründe, işe alım ve yönetim genellikle kişisel bağlantılar ve referanslar üzerinden gerçekleşir. Bu, yabancı yatırımcılar için zorlukların yanında uygun ağların kurulması durumunda fırsatlar da yaratabilir.

Hiyerarşi: Türk iş kültüründe, hiyerarşi ve otorite kavramları önemlidir. İşyerlerinde kararlar, genellikle en üst düzey yöneticiler tarafından verilir ve bu kararlara uyulması beklenir. Yöneticiler görüşlerinin tartışmaya açılmasına ve meydan okunmasına alışık değillerdir. Ayrıca, yaşça büyük kişilere saygı göstermek ve onların tecrübelerinden faydalanmak değer görür. Büyüklere ve otoriteye saygı Türk iş kültürünün önemli bileşenlerinden biridir.

takım-calismasi

Takım çalışması: Türk iş kültüründe, takım çalışması, işbirliği ve yardımlaşma gibi değerler sıklıkla vurgulanır. Türkler organizasyon kabiliyeti ve kısa sürede birçok kaynağı mobilize etme yeteneği güçlü olan bir topluluktur. Esneklik ve zor koşullara uyum sağlama konusunda yetenekleri oldukça gelişmiştir. Hızlı karar verip hızlı sonuç alırlar. Lider odaklıdırlar ve güçlü bir bireysellik toplumun genelinde göze çarpmaz. Türk iş dünyasında kriz yönetimi, zor koşullarla başa çıkmak ve esneklik son derece gelişmiştir. Bunun yanında uzun vadeli plan yapma kültürü ise zayıftır. Ayrıca, kurallara uyum sağlamakta zorlandıkları görülür.


Ortaklık:
Türk iş dünyasında, özellikle yabancı yatırımcıların iş yapmak için yerel firmalarla ortaklık kurmaları önerilir. Yerel bir ortak, Türk iş kültürünü daha iyi anlayabilir ve yabancı yatırımcıların Türk iş dünyasında yer edinmelerine yardımcı olabilir. Bunun yanında Türklerle ortaklık yapmanın kendine özgü zorlukları vardır. Ortaklık kültürü, birlikte başarma ve paylaşma kültürü çok güçlü değildir. Zaman zaman duygular akılcılığın önüne geçer. Kısa vadeli kazanımları önemserler ve maliyet odaklı düşünme yer yer baskın çıkar. Performans odaklı düşünce sonradan gelir. Bu durumu tüm iş insanları için genelleyemeyiz ancak ortak iş yapma konusunda Türkiye’de yaşayan birçok iş girişimcinin başarısız hikayesi vardır.


İş – yaşam dengesi: Türk iş kültüründe, işyeri ve özel hayat arasında ayrım o kadar net değildir. Bazı işverenler örtük olarak çalışandan daha fazlasını talep edebilir. Fakat son zamanlarda iş yaşam dengesi talebi çok güçlü bir şekilde çalışanlar tarafından dile getirilmeye başlanmıştır. Z ve milenyum kuşağı ve dijital çağın imkanları Türk iş kültürünü değişime zorlamaktadır.

Ayrıca, Türk iş kültürü, özverili çalışmaya dayanır. İş adamları, yoğun çalışma saatleri ve işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmak için büyük bir çaba sarf ederler.


Çalışma Saatleri: Türkiye’de genelde hafta içi pazartesi – Cuma günleri 9:00 -18:00 saatleri arasında haftalık maksimum 45 saat çalışılır. Öğle yemeği çok yaygın bir uygulamadır. Bazı işyerleri öğle yemeğini kendi iş yerinde çalışanlara sunar.

Cuma günleri erkeklerin çoğu Cuma namazına gider. Yine nüfusun yarısından fazlası Ramazan ayında 1 ay boyunca oruç tutar. Günde 5 vakit namaz kılanların oranı az değildir. Ramazan ve Kurban Bayramı günleri (sırasıyla 3 ve 4 gün) resmi tatildir. Tüm bu dini pratiklerin iş yaşamına ve iş kültürüne yansımaları vardır.

Covid sonrasında yazılımcılar ve çağrı merkezi çalışanları arasında uzaktan çalışma kültürü yaygınlaşmaya başladı. Bazı büyük holdingler bu mesleklerin dışındakiler için de uzaktan ve hibrit çalışma modellerine geçtiler.

Özel Günler: Türkiye’de resmi günler, dini bayramlar ve özel günler halk tarafından coşkuyla kutlanır. Tebrikleşmek, sosyal medyada ve özel Whatsapp gruplarında içerik paylaşmak çok yaygındır. Dini Bayramlarda akraba ve mezar ziyaretleri yapılır. Bazı iş yerlerinde toplu halde bayramlaşma törenleri düzenlenir. Bayram ziyaretlerinde lokum, çikolata, baklava gibi hediyeler götürülür. Dini bayramlarda ve özel günlerde hediyeleşmek takdir ve teşvik görür. Özel günlerde hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta coşku, neşe ve sıcak etkileşimler zirve yapar.

Kaynaklar:

Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları

Türk İş Kültürü- Zafer Parlar

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!