Belçika’da Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Çarpıcı Başlıklar

Alper Şentürk | Uluslararası İlişkiler

Belçika, küçük ama güçlü bir Avrupa ülkesidir. Dünya Bankası’na göre, ekonomik özgürlüklerinde dünya genelinde üçüncü sıradadır. Avrupa Birliği’nin merkezinde yer alması, düşük vergi oranları, yüksek yaşam standardı ve iyi bir işgücü piyasası nedeniyle, Belçika yatırımcılar için son derece cazip bir yatırım ülkesidir. Bu yazımızda kültürel zenginliği, yüksek milli geliri, kalifiye iş gücü, Avrupa’daki diğer büyük ekonomilere ulaşım için fayda sağlayacak merkezi konumu ve gelişmiş altyapısıyla yatırımcıların ilgisini çekecek Belçika’yı ele alıyoruz.   

Kuzeybatı Avrupa’da bulunan Belçika, 2022 yılı verilerine göre, GSYİH sıralamasında dünya ülkeleri arasında 25. sırada yer almaktadır ve 610 milyar dolara yaklaşan ekonomisiyle AB içindeki en büyük altıncı ekonomidir. 2022 yılındaki verilere göre kişi başı milli gelir 52 bin doların biraz üzerindedir.

Belçika, lojistik ve taşımacılık sektörlerinde özellikle önemli bir konuma sahiptir. Avrupa’nın en büyük limanlarından birine sahip olan Antwerp, dünya genelinde ticarette önemli bir rol oynar. Ayrıca, ülke Avrupa’nın en büyük hava taşımacılığı merkezlerinden birine sahip ve Avrupa’nın ortasında yer aldığından, lojistik sektöründe de önemli bir konuma sahiptir. Belçika, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biridir ve ayrıca diğer sektörlerde de önemli bir üretim gücüne sahiptir. Bunların yanı sıra, Belçika’nın gelişmiş teknoloji sektörü, özellikle yazılım, biyoteknoloji ve çevre teknolojisi gibi alanlarda, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır.


Belçika Hakkında Genel Bilgiler

Resmi adı Belçika Krallığı olan ülke, Kuzeybatı Avrupa’da bulunur. Başkenti Brüksel’dir. Resmi dilleri Felemenkçe, Fransızca ve Almanca’dır. Avrupa Birliği üyesidir ve para birimi Avro’dur. Ülkenin komşuları Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda’dır. Kuzeyinde ise Kuzey Denizi bulunmaktadır. Belçika 30.528 km² yüzölçümüne sahip küçük bir ülkedir. 11.6 milyon popülasyonuyla dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinin başında gelmektedir. Bağımsızlığını iki yüz yıl önce Hollanda’ya karşı kazanmıştır.

Avrupa Birliğinin ekonomik merkezi Almanya iken siyasi merkezi Belçika’nın başkenti Brükseldir. Belçika’nın üye olduğu bazı uluslararası kuruluşlar şunlardır: BM (Birleşmiş Milletler), NATO (Kuzey Atlantik Paktı), AB (Avrupa Birliği), AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı), Avrupa Konseyi, G-10, DTÖ, Dünya Bankası, Intelsat ve Interpol. Belçika, dünya çapında ünlü şirketlerin merkezlerine ev sahipliği yapmasıyla bilinir.  Dünya ekonomisi için önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca, Belçika, dünya çikolatası, bira, elmas ve diğer lüks malları üretmesiyle tanınır.

Belçikada-yatirim

Belçika’nın Siyasi Yapısı

Belçika anayasal bir monarşidir ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Devletin başı kraldır ancak gerçek bir güç sahibi değildir. Şu an bu görev Kral Philippe tarafından icra edilmektedir. Monarşi, siyaseti birleştiren sembolik bir kurum olarak kabul edilmektedir. Yürütmenin başı ise başbakandır. Başbakanlık seçimleri 5 yılda bir gerçekleşir.

Ülke üniter bir yapı ile kuruldu. Fakat daha sonra federal bir yapıya geçtiler. Kendine özgü olarak, Belçika’da federal hükümetler ve federe birimlerin birbirlerinin üzerinde yetkisi yoktur. İki yapının mevzuatı eşit değerde sayılmaktadır. Sorumluluklar dağıtılmıştır.

Yasama organı, 150 üyeden oluşan Temsilciler Meclisi ve 71 üyenin oluşturduğu Senato ile Federal Parlamentodur. Temsilciler Meclisi doğrudan halk tarafından seçilirken, Senato ise düzenlemeye tabi olmak suretiyle kimisi atanarak, kimisi de seçilerek görev alırlar. Seçme ve seçilme yaşı 18’dir. Seçimlerde oy kullanma zorunluluğu yoktur.


Belçika’da Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Genel Ekonomik Veriler

Belçika, AB ve Euro bölgesinin kurucu üyelerinden biridir. Bu nedenle para politikalarında Avrupa Merkez Bankası’na bağlıdır.

Uluslararası Para Fonu’nun açıkladığı GSYİH sıralamasına göre Belçika 595 milyar $ ile dünyada yirmi beşinci sırada yer almaktadır. Belçika’nın kamu borcu 500 milyar doların üstüne ulaştı ve kamu borcunun GSYH’ye oranı %115’in üzerinde olarak açıklandı. (Euro Bölgesi’nde kamu borcunun GYSH’ye oranı %94,2 seviyesinde bulunmaktadır.)

2022 verilerine göre Belçika, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 46. sırada bulunmaktadır. İnsani Gelişim Endeksinde 13. sırada, Küresel Rekabet Endeksinde 22. sırada yer almaktadır. İnovasyon Endeksinde 26. sırada olup, Made-In Endeksinde 18. sırada yer almaktadır. Ülkeler arası yaşam kalitesi sıralamasında 23. sıradadır. Aynı zamanda Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre yolsuzluğun en az gerçekleştiği ülkelerden biridir.

Belçika, dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri olmasına rağmen, yüksek bir yaşam standardı ve güçlü bir ekonomiye sahiptir. GSYİH’nın yaklaşık %80’i hizmet sektöründen gelirken, imalat ve tarım sektörleri de önemli bir paya sahiptir.

Hizmetlerimizi Keşfedin

Yurt Dışında
Şirket Kurmak

Almanya, İngiltere, Hollanda,
Belçika'da şirketiniz olsun

Online Yurt Dışı
Yatırım Danışmanı

Küresel pazarların fırsatlarını
uzmanından öğrenin!

KDV İade
Hizmeti

10 yılda 200'den fazla müşteri ve
1000'den fazla iade raporu

Tam Tasdik
Denetimi

Tam tasdik denetimden daha ötesi
Risk odaklı vergi planlaması

Online Vergi
Danışmanı

Uzmanımız bir tık ilerinizde!
Vergisel avantajları keşfedin!

İhracat ve İthalat

Belçika’nın en çok ihracat yaptığı beş ülke şunlardır:

   • Almanya (58 milyar $)
   • Fransa (46 milyar $)
   • Hollanda (40 milyar $)
   • ABD (24 milyar $)
   • İngiltere (22 milyar $)


Belçika’nın en çok ithalat yaptığı beş ülke şunlardır:

   • Hollanda (72.5 milyar $)
   • Almanya (55 milyar $)
   • Fransa (35 milyar $)
   • İrlanda (19 milyar $)
   • ABD (16 milyar $)

 
Belçika’nın Türkiye’ye ihracatı 5.6 milyar dolar, Türkiye’den ithalatı ise 4.9 milyar dolardır.

Genel olarak öne çıkan sektörler: İlaç ve Kimya, Otomotiv, Demir – Çelik ve Metal, Plastik ve Kauçuk, Elektrik – Elektronik, Tarım Ürünleri, Makine, Ağaç ve Orman Ürünleri.


Belçika’da Doğrudan Yabancı Yatırım Verileri

Eurostat’un verilerine göre, 2020 yılında Belçika’nın doğrudan yabancı yatırım stoku (DYY) 785,8 milyar Euro olarak rapor edilmiştir.  2020 yılında Belçikaya giren net doğrudan yatırım tutarı 25 Milyar USD’dir. Bu yatırım verileri ile ile AB ülkeleri arasında 7. sırada yer almaktadır. Ülkenin stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım altyapısı ve kalifiye iş gücü doğrudan yabancı yatırımın gelecekte artacağına dair işaretler vermektedir.

Dünya Bankası verilerine göre, 2019 yılında Belçika’nın en fazla doğrudan yabancı yatırım (DYY) aldığı ülkelerin başında ABD gelmektedir. ABD, Belçika’daki DYY’nin %20,6’sını oluştururken, diğer önemli yatırım kaynakları sırasıyla Hollanda (%19,6), Lüksemburg (%12,2), İngiltere (%8,2) ve İsviçre (%6,9) şeklindedir. Bu veriler, Belçika’nın özellikle Avrupa’daki diğer ülkelerle sıkı ekonomik bağları olduğunu ve ABD gibi küresel güçlerle de önemli ticari ilişkiler sürdürdüğünü göstermektedir.

Belçika, Doğrudan Yabancı Yatırımcıya yönelik teşvikler sunan birçok program ve hükümet destekli kuruluşa da sahiptir. Bunlar arasında yabancı yatırımcıların çekilmesini ve yerleşmesini teşvik eden Flanders Yatırım ve Ticaret Ajansı, Brüksel İşletme Ajansı ve Wallonya Yatırım Ajansı gibi kuruluşlar yer almaktadır.

Belçika’da Genel Vergi Oranları

 Belçika’da vergi sistemi oldukça karmaşıktır ve yatırımcıların yerleşik vergi uzmanlarına danışmaları önerilir.

 Gelir Vergisi

0.01 € – 15.200 €

% 25

15.200 € – 26.830 €

% 40

26.830 € – 46.440 €

% 45

46.440 €+

% 50

  
KDV Oranları

   • %0 KDV tarifesi
   • %6 KDV tarifesi
   • %12 KDV tarifesi
   • %21 KDV tarifesi uygulanan genel tarifedir.


2022 Yılı İçin Geçerli Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax) oranı yüzde 25’tir.

Belçika Avrupa Gümrük Birliği üyesidir. Bu nedenle AB Gümrük Birliği kurallarını uygulamaktadır. Ayrıca, Belçika, çift vergilendirmeyi önlemek için birçok ülke ile (Türkiye dahil) çeşitli çifte vergilendirme anlaşmaları (ÇVA) imzalamıştır. ÇVA, bir ülkede kazanılan gelirin, kazanılan ülke ve ikamet edilen ülke tarafından vergilendirilmesini önlemek için imzalanan anlaşmalardır.

Belçika, yatırımcılar için çeşitli vergi teşvikleri sunar. Örneğin, yatırım yapmak için Belçika’ya taşınan yabancı vatandaşlar için “beyin göçü” programı vardır. Bu program, yabancı yatırımcılara, Belçika’da yaşamak ve çalışmak için gerekli olan belgeleri kolayca almalarına yardımcı olur. Ayrıca, belirli yatırım projelerine yapılan harcamaların %120’si, vergi indirimlerinden yararlanabilir. Bu teşvikler, yatırım yapmak isteyen yabancı vatandaşlar için oldukça çekici olabilir.

Okuma Tavsiyesi

Türkiye’de şirket türleri nelerdir? Türkiye’de şirket kurmak ve şube açmak için ne gerekir? Yabancı girişimciler ve uluslararası yatırımcılar Türkiye’de şirket kurmak için nereden başlamalılar? Tüm bu soruların cevabı için derin bir okuma yapın!

Belçika’nın Nüfus ve İstihdam Verileri

Belçika’da nüfusun yaklaşık %98’i şehirlerde yaşamaktadır. Belçika nüfusunun %75’ini Belçikalılar, %25’ini ise azınlıklar oluşturur. En kalabalık azınlık grupları İtalyanlar, Faslılar, Fransızlar ve Türklerdir. Nüfusun en fazla olduğu şehirler sırasıyla: Brüksel Başkent Bölgesi, Antwerp, Ghent, Charleroi ve Liége’dir.

Belçika nüfusunun %58’i kendini Katolik olarak tanımlarken, %35’lik kısmı dinsiz, %3.4’lük kısmı Müslüman, %1’lik kısmı Protestan olarak tanımlamaktadır.

Belçika’nın işgücüne katılım oranı (15-64 yaş arası nüfus) %68,7’dir. Belçika istihdamının %81’i hizmet sektöründe, %17’si sanayi sektöründe çalışmaktadır. Toplam istihdam, 2022 verilerine göre, 5.5 milyona yaklaşmıştır. İşsizlik oranı %5.8’dir. İşsizlik oranının düşük olması, Belçika’da yatırım yapmak isteyen yabancı şirketler için potansiyel işgücü kaynağı olarak da önemli bir faktördür. Ayrıca, Belçika, AB ülkeleri arasında en yüksek işgücü verimliliği oranlarından birine sahiptir.

Okuma Tavsiyesi

Belçika’da şirket türleri nelerdir? Belçika’da şirket kurmak ve şube açmak için ne gerekir? Yabancı girişimciler ve uluslararası yatırımcılar Belçika’da şirket kurmak için nereden başlamalılar? Tüm bu soruların cevabı için derin bir okuma yapın!

Belçika’da Ulaşım, Lojistik ve Telekomünikasyon Altyapısı

Büyük pazarlara yakınlığı ve gelişmiş altyapısı sebebiyle Belçika yabancı yatırımcılar için son derece cazip bir destinasyondur.

Aşağıdaki veriler, Belçika’nın bu sektörlerdeki performansını göstermektedir:

Ulaşım: Belçika, Rotterdam, Amsterdam, Paris ve Londra gibi büyük Avrupa şehirlerinin yakınlarında yer almaktadır. Ülke, Avrupa’nın ve dünyanın en yoğun karayolu ağlarından birine sahip olup, toplam 154.012 km karayolu ağı ile Avrupa’nın ortasında stratejik bir konuma sahiptir. Toplam otoyol uzunluğu 1.763 km’dir. Ayrıca, Belçika’nın demiryolu ağı, ülkenin birçok bölgesine kolay ve hızlı erişim sağlamaktadır. Bütün büyük şehirleri birbirine bağlayan 3.617 km uzunluğa sahip bir demir yolu ulaşımına sahiptir.

Havalimanları ve limanlar da dahil olmak üzere diğer ulaşım ağları da oldukça gelişmiştir.

Lojistik: Belçika’nın en büyük limanları Anvers, Bruges, Ghent, Ostend ve Genk’te bulunmaktadır. Belçika, Avrupa’nın ikinci en büyük limanlarından birine sahip olan Antwerp Limanı’na ev sahipliği yapmaktadır. Bu liman, dünya çapında en büyük konteyner limanlarından biridir ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük petrol rafinerilerinden birine de sahiptir. Ayrıca, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg gibi büyük limanlara yakın olması, Belçika’yı Avrupa’da önemli bir lojistik merkezi haline getirmektedir.

Telekomünikasyon: Belçika, Avrupa’da en gelişmiş telekomünikasyon ağlarından birine sahip bir ülkedir. Ülkenin genişbant erişim oranı %98’dir ve dünya çapında en hızlı internet hızlarından birine sahiptir. Ayrıca, Belçika’nın telekomünikasyon sektörü, yüksek teknoloji ürünleri ve hizmetleri sunan birçok yerli ve yabancı şirkete ev sahipliği yapmaktadır.

Yabancı Yatırımcılar İçin Belçika’da Cazip Olan Sektörler

Belçika’da yabancı yatırımcılar için öne çıkan sektörler şu şekildedir:

Lojistik ve Taşımacılık: Belçika, Avrupa’nın en büyük limanlarından birine sahiptir ve ayrıca hava taşımacılığı merkezi konumundadır. Bu nedenle, lojistik ve taşımacılık sektörü ülkede önemli bir yere sahiptir.

Biyoteknoloji: Belçika, biyoteknoloji alanında Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biridir. Yabancı yatırımcılar için, biyoteknoloji sektöründe yüksek kaliteli araştırma ve geliştirme imkanları, yetenekli işgücü ve avantajlı vergi politikaları gibi çekici faktörler mevcuttur.

Gıda İşleme: Belçika, özellikle çikolata, bira ve peynir gibi gıda ürünleri alanında dünya genelinde ün kazanmıştır. Bu nedenle, gıda işleme sektörü yabancı yatırımcılar için önemli bir sektördür.

Sağlık Hizmetleri: Belçika, sağlık hizmetleri alanında yüksek kaliteli hizmetler sunan bir ülkedir. Yabancı yatırımcılar için, sağlık hizmetleri sektöründe yatırım yapmak, ülkenin sağlık turizmi pazarından da yararlanma imkanı sunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji: Belçika, yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlara büyük önem vermektedir. Yabancı yatırımcılar için, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar, önemli fırsatlar sunmaktadır.

Belçika’da Yatırım Yaparken Yerleşim Yeri Seçimi

Belçika’da yatırım yapmak isteyenler için yerleşim yeri seçimi oldukça önemlidir. Yatırımcılar, yatırım yapılan sektöre ve hedef kitleye uygun bir yer seçmek isteyeceklerdir. Belçika, küçük bir ülke olmasına rağmen farklı özellikleri olan bölgeleri barındırır. Bu bölgeler arasında Brüksel, Valonya ve Flaman Bölgesi gibi ana bölgeler bulunmaktadır. Bununla birlikte, her bölgenin kendine özgü kriterleri vardır.

Brüksel, Belçika’nın başkentidir ve hükümetin merkezidir. Brüksel, birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapması nedeniyle, özellikle diplomatik ve ticari faaliyetlerde aktif bir bölgedir. Ayrıca, Brüksel’de birçok yabancı yatırımcıya ve işletmeye ev sahipliği yapan iş merkezleri ve endüstriyel parklar da bulunmaktadır. Ancak, Brüksel’de yaşam maliyeti oldukça yüksek olduğu için, bu bölgede yatırım yapacaklar, bu konuda dikkatli olmalıdırlar.

Valonya, Belçika’nın güneyinde yer alır ve ülkenin en büyük bölgesidir. Valonya, özellikle lojistik ve üretim sektörlerinde yatırımcılar için çekici bir bölgedir. Bu bölgede, yüksek teknolojiye sahip şirketlerin de dahil olduğu birçok uluslararası şirketin merkezi bulunmaktadır. Valonya’da aynı zamanda, diğer Belçika bölgelerine göre daha uygun fiyatlı konutlar ve ofis alanları da mevcuttur.

 Flaman Bölgesi, Belçika’nın kuzeyinde yer alır ve ülkenin ekonomik merkezidir. Flaman Bölgesi, özellikle hizmet sektörü, inovasyon ve araştırma geliştirme alanında güçlüdür. Bu bölge, dünya çapındaki önemli limanları ve birçok lojistik şirketi de barındırmaktadır. Flaman Bölgesi’nde yaşam maliyetleri, Brüksel’e göre daha düşüktür.

Yatırımcılar, yatırım amaçlarına uygun bir bölge seçerken, ekonomik verileri, yerel işgücü piyasasını, lojistik altyapıyı ve yaşam maliyetlerini göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, vergi oranları ve hükümetin teşvikleri de yatırım kararı verirken dikkate alınmalıdır.


Belçika’da Yatırım Riskleri Nelerdir?

Belçika’da yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için bazı riskler ve dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. Bu riskleri minimuma indirmek için, yatırımcıların dikkatle araştırma yapması ve iyi bir planlama yapması önemlidir.

Birinci risk faktörü, Belçika’nın yüksek vergi oranlarıdır. Özellikle işletme sahipleri için, yüksek işletme vergisi oranları yatırım getirisini azaltabilir. Ancak, Belçika hükümeti de yatırımcılara birçok teşvik sunmaktadır, örneğin, araştırma ve geliştirme (AR-GE) için vergi indirimleri gibi. Bu nedenle, yatırımcılar vergi konusunda doğru bilgilendirme almalı ve işlerinin vergi yükünü önceden hesaplamalıdırlar.

İkinci risk faktörü, Belçika’nın karmaşık yönetmelik ve bürokratik süreçleridir. Yatırımcılar, iş kurma ve faaliyetlerini sürdürme izni almak için zaman ve para kaybı yaşayabilirler. Ancak, Belçika hükümeti, iş yapmayı kolaylaştırmak için çeşitli yasal düzenlemeler ve çevrimiçi hizmetler sunmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların doğru bilgilendirme ve planlama yapması önemlidir.

Üçüncü risk faktörü, Belçika’nın küçük bir ülke olmasından kaynaklanan pazar kısıtlamalarıdır. Belçika, diğer Avrupa ülkelerine göre daha küçük bir pazar ve bu, yatırımcıların sınırlı bir müşteri tabanıyla karşılaşabileceği anlamına gelir. Ancak, Belçika, Avrupa Birliği’nin merkezinde yer alır ve bu da yatırımcıların diğer AB ülkeleriyle kolay ticaret yapabileceği anlamına gelir. Ayrıca, Belçika, havaalanları, limanları ve otoyollar gibi gelişmiş ulaşım altyapısına sahiptir. Bu nedenle, yatırımcılar Belçika’yı bir lojistik merkezi olarak kullanabilirler.

Belçika İş Kültürüyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Belçika iş kültürü, farklı Avrupa ülkelerinin kültürlerinin bir karışımıdır ve belirli özellikleri vardır. İş dünyasında başarılı olmak için Belçika iş kültürünü anlamak ve buna uyum sağlamak önemlidir. İşte Belçika iş kültürüyle ilgili bilmeniz gereken bazı temel noktalar:

Dil: Belçika, üç resmi dil konuşan bir ülkedir: Felemenkçe, Fransızca ve Almanca. İş dünyasında, Felemenkçe ve Fransızca yaygın olarak kullanılır. Dolayısıyla, Belçika’da iş yaparken bu dillerden birini veya her ikisini de bilmek, işleri kolaylaştırabilir.

İş Görüşmeleri: Belçika’da, iş görüşmeleri genellikle formel ve resmi bir havada gerçekleşir. İlk toplantıda, önceden planlanmış bir gündem olabilir ve iş deneyimleri, eğitim ve nitelikler gibi konular üzerine yoğunlaşılabilir. Görüşmelerde doğrudan konuşmak ve samimi olmak yerine, nazik ve saygılı olmak önemlidir.

İş Etiketi: Belçika’da iş etiği, özellikle profesyonellik, disiplin ve güvenilirlik üzerinde yoğunlaşır. İş yerinde, zamanında gelmek, saygılı olmak, söz verdiğiniz işleri yapmak ve müşterilerle etkileşimde samimi olmak gibi temel prensipler, başarılı bir iş kültürü için önemlidir.

Yönetim Stili: Belçika iş kültüründe, yönetim tarzı genellikle takım çalışması ve katılımcılık üzerine kuruludur. Şirketler, çalışanların fikirlerini dinlemek ve onlara güvenmek için çaba sarf ederler. Çalışanlar, karar verme sürecine aktif olarak katılabilirler ve bu nedenle, farklı görüşlere saygı duymak önemlidir.

İş ve Özel Yaşam Dengesi: Belçika, iş ve özel yaşam dengesine önem veren bir ülkedir. Çalışanlar, normal çalışma saatlerinin dışında çalışmak istemediklerinde saygı görürler ve hafta sonları ve tatiller sıklıkla dinlenmek için kullanılır. Bu nedenle, işverenlerin çalışanların aile ve kişisel hayatlarına saygı göstermeleri önemlidir.

Kaynaklar:

IMF- https://www.imf.org/en/Countries/NLD
Belçika Merkez Bankası:    https://www.nbb.be/en
Ticaret Bakanlığı – www.ticaret.gov.tr
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr
Expodatabase – www.expodatabase.com
World Meters – www.worldmeters.info/tr/
The Economy Intelligence Unit (EIU) – www.eiu.com
EuroStat:  https://ec.europa.eu/eurostat
Dünya Bankası Belçika: https://data.worldbank.org/country/BE

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!