46 Nolu Tebliğle Bazı Katma Değer Vergisi Uygulamalarında Değişiklikler Yapıldı

MHR & Partners Akademi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) 04.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğle birlikte ele alınan ve açıklığa kavuşturulan konu başlıkları özetle şu şekildedir:

İade talebinde bulunulabilecek asgari tutar yeniden belirlendi.

Öte yandan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Şubat 2023’ten itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere mükelleflerin KDV iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin lira olarak belirlendi.

Tebliğ düzenlemesiyle konunun ne şekilde uygulanacağı detaylı olarak açıklandı. Buna göre mükelleflerin bir vergilendirme dönemindeki iade talep tutarının 2 bin liranın altında olmasına karşın sonraki vergilendirme dönemlerindeki iade talep tutarları birlikte dikkate alındığında söz konusu sınır aşılıyorsa iade yapılabilecek.

YMM’ler ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz tespitleri olması durumunda, belgelerde yer alan alım tutarının aynı dönemdeki toplam alımlarının yüzde 5’ini geçmemesi halinde, mükellefler için bu tespitler nedeniyle özel esas uygulaması söz konusu olmayacak.


Bazı hizmetler ve işler için KDV iade prosedürleri kolaylaştırıldı.

Hizmet nitelikli tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan ve vergi inceleme raporuyla sonuçlandırılan KDV iade taleplerinin (temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri; her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, yapı denetim hizmeti, taşımacılık hizmetleri, her türlü baskı ve basım hizmeti, ticari reklam hizmetleri, işgücü temin hizmeti gibi) mükelleflerin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması kaydıyla, yeminli mali müşavir (YMM) raporu ile de yerine getirilebilmesine imkan tanınarak söz konusu işlemlerdeki KDV iade prosedürleri kolaylaştırıldı.


PTT A.Ş.’nin posta işlerinin yürütülmesine yönelik olarak aldığı hizmetler KDV tevkifatı kapsamına alındı.
 

PTT AŞ’nin posta işlerinin yürütülmesinde aldığı hizmetlerin (gönderilerin toplanması, yüklenmesi, ayrımı, sevki ve işlenmesi gibi) iş gücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifatına tabi olduğu hususu tebliğde düzenlenerek uyuşmazlıkların sona erdirilmesi için konu açıklığa kavuşturuldu.


Mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin mücbir sebep halinin sonlandırılması talebi üzerine genel usuller çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilmesi sağlandı.

Tebliğ ile mücbir sebep ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan ancak faaliyetlerine olağan şekilde devam edebilecek nitelikteki mükelleflerin, idareye mücbir sebep halinin sona erdirilmesi amacıyla yapacakları başvuru neticesinde yapılacak değerlendirmeye göre bu halinin sona ereceği ve söz konusu mükelleflerin alış ve satışlarında genel usuller çerçevesinde tevkifat uygulanabileceği hususu açıklığa kavuşturuldu.

Sahte ve yanıltıcı belge ile ilgili hususlara yer verildi.

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri nedeniyle KDV iade uygulamalarında özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların genel esaslara dönüşü sağlandı.

Sayılan nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden zamanaşımına uğramamış dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7440 sayılı (Af) Kanunu’nun 5. ve geçici 1. maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunanların, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılması tebliğle sağlandı.


Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan dolmuş işletmecilerinin hasılat esaslı vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapıldı.

6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin, talep etmeleri durumunda, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına geçmelerine imkan tanınırken, yapılan düzenlemeyle uygulamanın ne şekilde yürütüleceği ifade edildi.


2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için istisna düzenlemesi yapıldı.

13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7431 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 40 ncı maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde 2019 UEFA Süper Kupa ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için geçerli olmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğin tamamına buradan erişebilirsiniz.

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!