Şirketlere Verilen Devlet Hibe, Teşvik ve Destekleri

Günümüzde işletmelerin en çok merak ettikleri konuların başında devlet kuruluşları tarafından sağlanan hibe, teşvik ve desteklerin tutarları ve içerikleri gelmektedir. Devlet hangi işler için hibe ve teşvik veriyor? 2022 yılı devlet hibe ve teşvikleri nelerdir? Devlet destekli hibe ve teşviklerin tutarları ve kullanım koşular nelerdir?

Devletler sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel nedenlerle çok kapsamlı hibe, teşvik ve destek paketleri hazırlayarak yürürlüğe koyarlar. Bu hibe, teşvik ve destek yardımlarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması, gelir eşitsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması, stratejik sektörlerin ve pazarların geliştirilmesi, yurt dışı döviz gelirlerinin artırılması, yerli üreticilerin dış rekabete karşı güçlendirilmesi, konjoktürel olarak ortaya çıkan risk ve krizlerin yumuşatılması vb. birçok hedefin gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Günümüzde işletmelerin en çok merak ettikleri konuların başında devlet kuruluşları tarafından sağlanan hibe, teşvik ve desteklerin tutarları ve içerikleri gelmektedir. Devlet hangi işler için hibe ve teşvik veriyor? 2022 yılı devlet hibe ve teşvikleri nelerdir? Devlet destekli hibe ve teşviklerin tutarları ve kullanım koşular nelerdir?

Devlet destekli hibe ve teşvik mevzuatı son derece ayrıntılı ve kapsamlı olup bir makalenin sınırlarını fazlasıyla aşmaktadır. Bu yüzden biz bu yazımızda 2022 yılı itibariyle 3 devlet kuruluşu tarafından sağlanan hibe, teşvik ve desteklerden bahsedeceğiz. Bu kuruluşlar:

 • KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı

1. KOSGEB Tarafından Şirketlere Verilen Hibe, Teşvik ve Destekler


Yurt Dışı Pazar Destek Programı

İhracat yapmak veya ihracatını artırmak isteyen firmalara %100 oranında (%70 hibe + %30 faizsiz kredi) destek sağlanmaktadır. 300.000 TL tutarında sağlanan bu destek personel, yazılım, donanım, fuar ve iş seyahatleri, tanıtım, numune gönderimi, yurt dışı marka başvurusu gibi farklı kalemlerde verilmektedir.


İşletme Geliştirme Programı

İşletmelerin, fuar ve faaliyetlere katılması, test analizler yaptırması, belgelendirmelere sahip olması ve marka, patent, faydalı model, tasarım tesciline sahip olması için %60 oranında destek sağlanmaktadır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı


Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin; Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanması için sunulan; %75 oranında destek verilen programdır, destek üst tutarı 750.000 TL’dir.

 

2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Şirketlere Verilen Hibe, Teşvik ve Destekler

 

Yatırım Teşvik Belgesi

Yapacağınız yatırımlarda, bölgeye ve sektöre göre, vergilerden muafiyet sağlayabilirsiniz. Yatırım Teşvik Belgesi sağlanan bu destek, ülke genelinde, yatırım yapılan yer ve sektöre göre farklı oranlarda destek sağlamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla, yine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği şartlara göre birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesine yönelik teşvikler sağlamaktadır.

3. Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlere Verilen Hibe, Teşvik ve Destekler


Yurtdışı Birim Desteği

Dünyanın herhangi bir yerinde kiraladığınız ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı Ticaret Bakanlığınca karşılanır. En fazla 25 biriminiz için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alabilirsiniz.


Tanıtım Faaliyetleri Desteği                

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapacağınız Google reklamları, katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alabilirsiniz. Tanıtımınızı hedef veya öncelikli ülkelerden birinde yaptıysanız veya firmanızın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranınız %70 oluyor.

Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markanız varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin önemli bir kısmı Ticaret Bakanlığınca karşılanmaktadır.


Bu destek kapsamında 4 yıl boyunca yapacağınız her bir harcamanın %50’sini 250.000$’a kadar geri alabilirsiniz.

 • Markanızı hedef veya öncelikli ülkelerden birinde tescil ettirdiyseniz, destek oranı %60 olmaktadır.
 • Firmanızın merkezi 4., 5. ve 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %60 olmaktadır.
 • Hatta hem firmanızın merkezi 4., 5. ve 6. Teşvik bölgesindeyse, hem de hedef veya öncelikli ülkelerde markanızı tescil ettiriyorsanız; destek oranı %70 olmaktadır.

 

Fuar Desteği

Yurt dışı ve yurt içi fuar katılım giderleriniz Ticaret Bakanlığınca karşılanmaktadır.

 • Bakanlık tarafından belirlenen fuarların metrekare üzerinden, yine bakanlığın belirlediği desteklemeye esas tutarda desteklenir.
 • Yurt dışında düzenlenen fuarlarda destek üst limiti; katıldığınız ve katılacağınız genel nitelikli fuarlar için 145.000 TL, sektörel nitelikli fuarlar için 220.000 TL ve prestijli fuarlar için ise 743.000 TL’dir.
 • Yurt içi fuarlarında ise destek üst limiti 77.000 TL’dir.

 

Pazar Araştırması (Seyahat) Desteği

İhracatınızı artırmak için yurt dışına yapacağınız iş seyahatlerine dair giderler Ticaret Bakanlığınca desteklenmektedir.

 • 1 takvim yılı içerisinde en fazla 10 tane Pazar Araştırması Desteği alınabilir.
 • Aynı ülke için en fazla 2 defa destek alınabilir.
 • Aynı seyahat için en fazla 2 kişi için destek alınabilir.
 • Gezi başına en fazla %70 destek oranı ile en fazla 5.000 $ destek alınabilir.
 • Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 $’a kadar araç kiralama giderleri destek kapsamındadır.
 • Konaklama: Kişi başına günlük 150 $’a kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri destek kapsamındadır.

Pazara Giriş Belge Desteği

 • Şirket başına yıllık en fazla 250.000 $’a kadar, %50 destek oranı ile destek verilir.
 • Bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.
 • Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir.

Kaynak: Bu yazımızı hazırlarken Tüm Grup Fikri ve Sınai Hakları Danışmanlık Şirketinin (kısaca TÜM GRUP – www.tumgrup.com.tr ) çalışmalarından yararlandık.