2024 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar? İşverene Maliyeti Nedir?

MHR & Partners Akademi | 29 Aralık 2023

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 27.12.2023 tarihli kararıyla, 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret açıklandı ve asgari ücret zammı % 49 olarak belirlendi. Asgari ücret aylık brüt 20.002,50 TL, aylık net 17.002,12TL, günlük brüt 665,75 TL olarak belirlendi. 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışanın yanı sıra işverenleri de doğrudan etkileyen asgari ücretin işverene maliyeti ise bir diğer merak konusu oldu.

Asgari ücret 2024 1. dönem tutarı uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından kararlaştırıldı. 7 Milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2024 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2022,2023 ve 2024 Yılları 1. ve 2. Dönem İçin Asgari Ücretin ve İşverene Maliyetinin Karşılaştırılması

Bordro Detayı – TL

2022 Ocak

2022 Temmuz

2023 Ocak

2023 Temmuz

2024

Ocak

Brüt aylık asgari ücret

5.004,00

6.471,00

10.008,00

13.414,00

20.002,50

SGK primi işçi payı

701,00

906,00

1.401,00

1.878,00

2.800,35

İşsizlik sigortası primi işçi payı (%1)

50,00

65,00

100,00

134,00

200,03

Net aylık asgari ücret

4.253,00

5,500,00

8,507

11.402,00

17.002,12

SGK primi işveren payı (% 15,5) *

776,00

1.003,00

1,551

2.079,00

3.100,3875

İşsizlik sigortası primi işveren payı (%2) *

100,00

129,00

200,00

268,00

400,05

Asgari Ücretin İşverene toplam maliyeti

5.880,00

7.603,00

11.759,00

15.761,00

23.502,94

2023 Temmuz ayına göre artış oranı (%)

   

34,02

49,00

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

2024 Ocak Döneminde asgari ücretin işverene maliyeti bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında arttı.

500 lira olarak uygulanan asgari ücrete kamu desteği ise yılın geri kalanı için 699,90 liraya yükseldi.

2024 Asgari Ücret Zammı Sonrası Bazı Ödenek ve Kesinti Tutarları da Değişti

Asgari ücrete yapılan zamma bağlı olarak bazı ödenek ve kesintilerde de değişiklik meydana geldi. İşte madde madde asgari ücret zammı ile değişecekler ve güncel tutarlar…

 • SGK Günlük Borçlanma Tutarı 300,04 TL oldu
 • SGK taban primi 20,002,50 TL, tavan primi ise 150,018,75 TL oldu.
 • Yurtdışı Borçlanma Günlük 300,04 TL oldu.
 • Bağ-Kur primi en düşük 6.901,00 TL oldu.
 • İsteğe Bağlı Sigorta primi en düşük 6399,98 TL en yüksek 48005,82 TL oldu
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi 599,4 TL oldu.
 • 65 Yaş Aylığı 4747,80 TL oldu.
 • İşsizlik maaşı en düşük 7940,33, en yüksek 15880,66 TL oldu
 • Askerlik ve doğum borçlanması günlük en düşük prim tutarı 213,23 TL, en yüksek ise 1600,00 TL oldu.
 • Engelli aylığı, yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 3912,76 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 5685,72 TL oldu.
 • Rapor ücreti ayakta tedavide ücret günlük 444,50TL, yatarak tedavide 333,37TL oldu.
 • Stajer maaşları 3.420 TL’den 5.096,00 TL’ye yükseldi.

 Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 lira olarak belirlenmiştir.

TBMM’deki grup toplantısı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: “Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak süreç bu şekilde devam edecek” diyerek, 2024 yılı için asgari ücrete ara zam yapılmayacağını ifade etti.

Asgari Ücretli İçin Bordro Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

 • Asgari ücret EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.

 • İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş verilmesi YASAKTIR.

 • Asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi durumunda İŞÇİ BAŞINA HER AY 429 TL ceza söz konusudur.

 • Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu’na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler. Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilecektir.

 • Asgari ücretin altında maaş verilmesi işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır.

 • İş Kanununa göre işçilere ödenecek asgari veya diğer maaş ücretlerinin banka aracılığı ile yapılması zorunludur. Ancak bazı özel durumlarda elden ödeme imkânı da sağlandığı görülür.

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı özelgeye göre5 kişinin altında işçi çalıştıran iş yerleri eski yıllarda olduğu gibi sigortalıların ücretlerini elden verebilirler. Bu işyerlerinin işçi ücretlerini bankadan ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun yanında Teknoloji Geliştirme Güvenliği kapsamındaki gizlilik dereceli tesislerdeki işyerleri, Savunma Sanayii Güvenliği Kanun kapsamındaki tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamında işyerleri banka aracılığı ile ödeme yapmazlar.

 • Asgari ücretliler için Gelir ve Damga vergisi istisnası yürürlüğe girmiştir.

 • Tüm hizmet erbabına ait gelir ve damga vergisi tutarı için asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisi tutarı kadar istisna uygulanacaktır.

 • Tüm ücretliler için Asgari Geçim İndirimi kaldırılmıştır.

 • Asgari Ücretli çalışan aylık en fazla 195 saat çalışabilir, bunun üzerinde çalışmalarda çalışan için mesai isteme hakkı doğar.

 • 31 gün ile biten aylarda asgari ücretliye 1 günlük fazla ücret ödenecektir.

 • Asgari ücret üzerinden Sigorta Primi İşçi Payı ve İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı kesilmektedir.

 • Asgari ücretin maaşına konulabilecek haciz tutarı ücretin üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.
Bizi takip edin, yeni yazıları ilk siz öğrenin!