2023 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar? İşverene Maliyeti Nedir?

MHR & Partners Akademi | 29 Aralık 2023

2023 yılı 2. dönem yeni asgari ücret açıklandı ve asgari ücret Temmuz ara zammı belli oldu. Asgari ücret aylık brüt 13.414,50 TL,  aylık net 11.402,32 TL, günlük brüt 447,15 TL olarak belirlendi. 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışanın yanı sıra işverenleri de doğrudan etkileyen asgari ücretin işverene maliyeti ise bir diğer merak konusu oldu.

Asgari ücret 2023 2. dönem tutarı uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından kararlaştırıldı. 7 Milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2023 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

2022 ve 2023 Yılları 1. ve 2. Dönem İçin Asgari Ücretin ve İşverene Maliyetinin Karşılaştırılması

 

Bordro Detayı – TL2022 Ocak2022 Temmuz2023 Ocak2023 TemmuzDeğişim
Brüt aylık asgari ücret5,0046,47110,00813,4143,406
SGK primi işçi payı7019061,4011,878477
İşsizlik sigortası primi işçi payı (%1)506510013434
Net aylık asgari ücret4,2535,5008,50711,4022,895
SGK primi işveren payı (% 15,5) *7761,0031,5512,079528
İşsizlik sigortası primi işveren payı (%2) *10012920026868
Asgari Ücretin İşverene toplam maliyeti5,8807,60311,75915,7614,002
2023 Ocak ayına göre artış oranı (%)   34.02 
Temmuz 2022’ye göre artış oranı (%)   107.29 


(*)
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

Temmuz ayından itibaren geçerli yeni asgari ücret zammı dikkate alındığında geçen yılın temmuz ayına göre asgari ücretli çalışanların net eline geçen tutarda yüzde 107,29 oranında artış gerçekleşti.

2023 Temmuz 2. Döneminde asgari ücretin işverene maliyeti bir önceki döneme göre yüzde 34,02 oranında arttı.

Ocak-haziran döneminde 400 lira olarak uygulanan asgari ücrete kamu desteği ise yılın geri kalanı için 500 liraya yükseldi.

2023 Asgari Ücret Temmuz Ara Zammı Sonrası Bazı Ödenek ve Kesinti Tutarları da Değişti

Asgari ücrete yapılan zamma bağlı olarak bazı ödenek ve kesintilerde de değişiklik meydana geldi. İşte madde madde asgari ücret zammı ile değişecekler ve güncel tutarlar…

 • SGK Günlük Borçlanma Tutarı 143 TL oldu
 • SGK taban primi 13.414 TL, tavan primi ise 100.605 TL oldu.
 • Yurtdışı Borçlanma Günlük 201.19 TL oldu.
 • Bağ-Kur primi en düşük 3.956 TL oldu.
 • İsteğe Bağlı Sigorta primi en düşük 4.292 TL en yüksek 32.193 TL oldu
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi 402 TL oldu.
 • 65 Yaş Aylığı 3.490 TL oldu.
 • İşsizlik maaşı en düşük 5.365, en yüksek 10.731 TL oldu
 • Askerlik ve doğum borçlanması günlük en düşük prim tutarı 143 TL, en yüksek ise 1.070 TL oldu.
 • Engelli aylığı, yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 2.328 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 3.496 TL oldu.
 • Rapor ücreti ayakta tedavide ücret günlük 299,49 TL, yatarak tedavide 224,69 TL oldu.
 • Stajer maaşları 2.552,04 TL’den 3.420 TL’ye yükseldi.

 

1 Temmuz’dan itibaren asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13.414 lira olacak.

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 19.982,83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek.

Asgari Ücretli İçin Bordro Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

 • Asgari ücret EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.

 • İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş verilmesi YASAKTIR.

 • Asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi durumunda İŞÇİ BAŞINA HER AY 429 TL ceza söz konusudur.

 • Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu’na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler. Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilecektir.

 • Asgari ücretin altında maaş verilmesi işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır.

 • İş Kanununa göre işçilere ödenecek asgari veya diğer maaş ücretlerinin banka aracılığı ile yapılması zorunludur. Ancak bazı özel durumlarda elden ödeme imkânı da sağlandığı görülür.

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı özelgeye göre5 kişinin altında işçi çalıştıran iş yerleri eski yıllarda olduğu gibi sigortalıların ücretlerini elden verebilirler. Bu işyerlerinin işçi ücretlerini bankadan ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun yanında Teknoloji Geliştirme Güvenliği kapsamındaki gizlilik dereceli tesislerdeki işyerleri, Savunma Sanayii Güvenliği Kanun kapsamındaki tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamında işyerleri banka aracılığı ile ödeme yapmazlar.

 • Asgari ücretliler için Gelir ve Damga vergisi istisnası yürürlüğe girmiştir.

 • Tüm hizmet erbabına ait gelir ve damga vergisi tutarı için asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisi tutarı kadar istisna uygulanacaktır.

 • Tüm ücretliler için Asgari Geçim İndirimi kaldırılmıştır.

 • Asgari Ücretli çalışan aylık en fazla 195 saat çalışabilir, bunun üzerinde çalışmalarda çalışan için mesai isteme hakkı doğar.

 • 31 gün ile biten aylarda asgari ücretliye 1 günlük fazla ücret ödenecektir.

 • Asgari ücret üzerinden Sigorta Primi İşçi Payı ve İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı kesilmektedir.

 • Asgari ücretin maaşına konulabilecek haciz tutarı ücretin üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.
Bizi takip edin, yeni yazıları ilk siz öğrenin!