İngiltere’de Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Çarpıcı Başlıklar

Alper Şentürk | Uluslararası İlişkiler

Sanayileşmiş ilk ülke olan İngiltere (Birleşik Krallık), 2022 yılı verilerine göre, GSYİH sıralamasında dünya ülkeleri arasında 5. sırada yer almaktadır ve 3.198 trilyon dolar ekonomisiyle Avrupa kıtasında Almanya’dan sonra en büyük ikinci ekonomik büyüklüğe sahiptir. Londra, dünya finansal piyasalarında önemli bir merkezdir ve birçok finansal kurum, yatırımcı ve finansal hizmet sağlayıcısı burada bulunmaktadır. İngiltere, işletme dostu bir iklim sunar ve şirket kuruluşu, yönetimi ve vergilendirme konularında esnek ve adil bir yaklaşım sergiler. İngiltere, istikrarlı bir ekonomiye sahiptir ve çeşitli sektörlerde cazip iş fırsatları sunmaktadır. Bu yönleriyle tüm dünyadan pek çok yatırımcının ilgisini çekmektedir. Bu yazımızda dünyanın en büyük finans merkezi konumunda olan İngiltere’yi ele alıyor ve yatırım yapmak isteyen girişimcilere İngiltere hakkında özet bilgiler sunuyoruz.


İngiltere Hakkında Genel Bilgiler

Ülkenin tam adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’dır. Avrupa’nın kuzeybatısında yer alır. Ada olduğu için tarih boyunca denizdeki üstünlüğü ile ün kazanmıştır. Ana dili İngilizce, başkenti Londra’dır.  Para birimi Sterlin’dir. Yüzölçümü 244.100 km²’dir. Nüfusu 67.5 milyondur. Nüfus artmaya devam etse de ilerleyen yıllarda nüfus artış hızının düşmesi öngörülmektedir.

İngiltere’nin üye olduğu bazı uluslararası kuruluşlar: BM, NATO, OECD, DTÖ, Avrupa Konseyi. Brexit referandumu sonrasında 2020 yılında AB’den ayrılmıştır.

İngiltere’nin Siyasi Yapısı

Birleşik Krallık anayasal bir monarşidir ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Dört kurucu ülkeden oluşmaktadır. Bunlar: İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dır. Devletin başı kral veya kraliçedir ancak gerçek bir güç sahibi değildir. Monarşi, siyaseti birleştiren sembolik bir kurum olarak kabul edilmektedir. Yürütmenin başı ise başbakandır. İngiltere’de parlamento, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olmak üzere iki yapıdan oluşmaktadır. Avam Kamarası 645 üyeye sahiptir ve seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır.

Brexit süreci sancılı geçse de ülke, resmi olarak AB’den ayrılmıştır. Anlaşmaya göre iş ve seyahat konularında AB mevzuatına uygun davranmaya devam edecektir. Gümrük vergisiz ve kotasız ticaret çoğu alanda garanti altına alınmış olup, AB ile iş birliğinin devam edeceği öngörülmektedir.

Hizmetlerimizi Keşfedin

Yurt Dışında
Şirket Kurmak

Almanya, İngiltere, Hollanda,
Belçika'da şirketiniz olsun

Online Yurt Dışı
Yatırım Danışmanı

Küresel pazarların fırsatlarını
uzmanından öğrenin!

KDV İade
Hizmeti

10 yılda 200'den fazla müşteri ve
1000'den fazla iade raporu

Tam Tasdik
Denetimi

Tam tasdik denetimden daha ötesi
Risk odaklı vergi planlaması

Online Vergi
Danışmanı

Uzmanımız bir tık ilerinizde!
Vergisel avantajları keşfedin!

İngiltere’de Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Genel Ekonomik Veriler

İngiltere 2022 yılında % 4,1 oranında ekonomik büyüme kaydetmiştir. Uluslararası Para Fonu’nun açıkladığı GSYİH sıralamasına göre Birleşik Krallık 3.198.470 milyon $ ile dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Dünyanın en büyük 500 şirketinden 26’sı İngiltere’de bulunmaktadır ve Londra dünyanın en büyük ikinci finans merkezidir.

Ülke, sebebi büyük oranla dış ticaret açığına bağlı olarak, bütçe açığı vermektedir. Kamu borcunun GSYİH’e oranı yüksektir. Özellikle Brexit sonrası Sterlin değer kaybetmiştir.

2022 verilerine göre İngiltere, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 8. sırada bulunmaktadır. Ekonomik Serbestlik Endeksine göre 24. sıradadır. İnsani Gelişim Endeksinde 18. sırada, Küresel Rekabet Endeksinde 9. sırada yer almaktadır. Son açıklanan İnovasyon Endeksinde 4. sırada olup, Made-In Endeksinde 3. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre yolsuzluğun en az gerçekleştiği ülkelerden biridir.

İngiltere, yenilikçi ve gelişen bir teknoloji sektörüne sahiptir ve dünya çapında birçok teknoloji şirketi burada faaliyet gösterir. Ayrıca, İngiltere hükümeti, teknolojik gelişmeleri teşvik etmek için önemli bir bütçe ayırmaktadır. İngiltere hükümeti, yatırımcıları İngiltere’de yatırım yapmaya teşvik etmek için bir dizi teşvik ve destek sunmaktadır. Bu destekler, özellikle yeni girişimler için önemli olabilir.

İngiltere’nin İhracat ve İthalat Rakamları

İngiltere’nin en çok ihracat yaptığı beş ülke şunlardır:

  • ABD (58 milyar $)
  • Almanya (43.5 milyar $)
  • İrlanda (30 milyar $)
  • Hollanda (26 milyar $)
  • Fransa (24 milyar $)


İngiltere’nin en çok ithalat yaptığı beş ülke şunlardır:

  • Çin (78 milyar $)
  • Almanya (74 milyar $)
  • ABD (59 milyar $)
  • Hollanda (47 milyar $)
  • Fransa (30 milyar $)

İngiltere’nin Türkiye’ye ihracatı 5,5 milyar dolar, Türkiye’den ithalatı ise 13,8 milyar dolardır.

İngiltere’nin öne çıkan ticaret ortakları : ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Çin.

İngiltere’de öne çıkan sektörler: Otomobil, petrol, makineler, mekanik alet ve cihazlar, mücevher, mineral yakıtlar ve yağlar, eczacılık.

İngiltere’de Doğrudan Yabancı Yatırım Verileri
İngiltere, doğrudan yabancı yatırım sıralamasında 3.1 trilyon dolar ile dünyada 2. sırada yer almaktadır. İngiltere, yatırımcılara işletme dostu bir iklim sunar ve şirket kuruluşu, yönetimi ve vergilendirme konularında esnek ve adil bir yaklaşım sergiler.

Okuma Tavsiyesi

İngiltere’de şirket türleri nelerdir? İngiltere’de şirket kurmak ve şube açmak için ne gerekir? Yabancı girişimciler İngiltere’de şirket kurmak için nereden başlamalılar? Tüm bu soruların cevabı için derin bir okuma yapın!

Brexit İngiltere Ekonomisini Nasıl Etkiledi?

Brexit (Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması), İngiltere ekonomisini çeşitli yollarla etkiledi. İşte bazı örnekler:

Döviz Kuru: Brexit sonrası İngiliz sterlini değer kaybetti. Bu, İngiltere’nin ihracatının artmasına ve ithalatının maliyetinin yükselmesine neden oldu.

Ticaret: Brexit, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması anlamına geldiği için, İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ticarette bazı engeller ortaya çıktı. Bunlar arasında yeni gümrük işlemleri, vergiler ve diğer düzenlemeler yer almaktadır.

İş Gücü: Avrupa Birliği ülkelerinden gelen göçmen işçiler, İngiltere’nin işgücü piyasasında önemli bir rol oynamaktaydı. Brexit, İngiltere’de çalışan Avrupa Birliği vatandaşlarının durumunu belirlemek için yeni bir sistem getirdi. Bu da bazı sektörlerde iş gücü açığını artırdı.

Yatırım: Brexit, İngiltere’ye yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlerin kararını etkiledi. Bazı yabancı yatırımcılar, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının, İngiltere ekonomisi için riskler oluşturacağına inandılar ve yatırımlarını azalttılar.

Finans: İngiltere, Avrupa Birliği’nin finansal merkezlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Brexit, İngiltere’nin finans sektörünü Avrupa Birliği’nin finansal düzenlemelerinden ayrılmaya zorladı. Bu, bazı finansal şirketlerin İngiltere’den Avrupa’ya taşınmasına neden oldu.

Bu nedenlerle, Brexit, İngiltere ekonomisine birçok açıdan etki etti. Ancak, bu etkilerin toplam gücünü net bir şekilde ortaya koymak güçtür. Çünkü etkilerin çoğu henüz gerçekleşmedi ve gelecekteki ticaret anlaşmaları ve düzenlemeler, Brexit’in İngiltere ekonomisi üzerindeki etkilerini belirleyecektir.

Okuma Tavsiyesi

Almanya ve Hollanda’da şirket kurmanın ne kadara mal olacağıyla alakalı karşılaştırmalı bir maliyet analizi için bu makalemizi detaylı incelemenizi öneriyoruz.

Makaleyi keşfedin!

İngiltere’de Genel Vergi Oranları

Gelir Vergisi

0 – 1500£

%10

1.500 – 32.000£

%23

32.000+£

%40


KDV
KDV oranı genellikle %17.5 olarak uygulanmaktadır. Çocuk giysileri, ilaç ve eğitim harcamalarında ise KDV %0’dır.

2022 Yılı İçin Geçerli Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax)
İngiltere’de Kurumlar Vergisi Oranı %19’dur. Bu oran 1 Nisan 2023’ten itibaren %25’e yükselecektir.

İngiltere’de Nüfus ve İstihdam Verileri

65 yaş üzeri nüfus, genel nüfusun %19’unu oluşturmaktadır. 85 yaş üzeri nüfus ise %2,7 oranındadır. Ancak İngiltere çok göç alan bir ülke olduğu için çalışan nüfus artmaya devam etmektedir. Haziran 2022 verilerine göre çalışan nüfus 36 milyona ulaşmıştır. Nüfusun %87’si şehirlerde yaşamaktadır. Nüfusun en yoğun olduğu alan Londra ve çevresidir.

İngiltere nüfusunun %50’si Katoliktir.  Nüfusun %37’si herhangi bir dine mensup olmadığını beyan etmektedir. Ülkede Müslüman oranı %5.5’tur. Hinduizm %1, Sihizm %1 oranındadır.

İngiltere’de istihdamının %78’i hizmet sektöründe, %12’si sanayi sektöründe, %5’i inşaat sektöründe çalışmaktadır. İşsizlik oranı %3.9’dur.

İngiltere, yüksek kaliteli bir işgücüne sahiptir ve dünya çapında saygın üniversiteleri ve yüksek öğrenim kurumları vardır. Ayrıca, İngiltere’nin işgücü çeşitliliği ve çok kültürlü yapısı, küresel pazarlarda iş yapmak için önemli bir avantaj sağlar.

İngiltere’nin Doğal Kaynakları

İngiltere, zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahip olsa da, doğal kaynaklar açısından oldukça sınırlıdır. Ülkenin önemli doğal kaynakları şunlardır:

 Kömür: İngiltere, tarihsel olarak kömür madenciliği sektörüyle tanınmaktadır ve dünya kömür endüstrisinin öncülerinden biridir. Ancak, son yıllarda kömür madenciliği büyük ölçüde azalmıştır.

Doğal Gaz: İngiltere, Kuzey Denizi’nde önemli miktarda doğal gaz rezervine sahiptir ve enerji kaynakları arasında önemli bir yer tutar.

Demir Cevheri: İngiltere, tarihsel olarak demir cevheri endüstrisiyle de tanınmaktadır, ancak günümüzde büyük ölçüde ithalat yapmaktadır.

Taşkömürü: İngiltere, tarihsel olarak taşkömürü madenciliğiyle de tanınır, ancak bu endüstri de büyük ölçüde azalmıştır.

Tuz: İngiltere, tarihsel olarak tuz üretimiyle tanınmaktadır ve halen tuz üretimi yapmaktadır.

Tarım ürünleri: İngiltere, verimli toprakları sayesinde tarım ürünleri üretiminde önemli bir yere sahiptir. Özellikle buğday, arpa, yulaf, patates, sebzeler ve meyveler üretimi önemlidir.

Bu doğal kaynaklar, İngiltere’nin ekonomisine katkı sağlar ancak genel olarak sınırlıdır. İngiltere ekonomisi, hizmetler, imalat ve teknoloji sektörleri gibi diğer sektörlere dayanmaktadır. Bununla birlikte yenilenebilir enerji sektörü de gittikçe önem kazanmaktadır. Ülke, 2050 yılı itibariyle net sera gazı salınımını 0 seviyesine indirmeyi hedeflemektedir.

İngiltere’de Ulaşım, Lojistik ve Telekomünikasyon Altyapısı

İngiltere, modern bir ulaşım ağına ve geniş bir lojistik ağa sahiptir. Londra Heathrow Havaalanı, dünya çapında en yoğun havaalanlarından biridir ve İngiltere’nin limanları, Avrupa ile olan ticareti kolaylaştırır.

Ada olması itibariyle deniz ticareti oldukça gelişmiştir. Bununla birlikte toplam 350 bin km asfalt yol ile dünyanın en yoğun kamu kara yollarından birine sahiptir. Toplam otoyol uzunluğu 3.497 km’dir. İngiltere’de 16.210 km, Kuzey İrlanda’da 305 km demir yolu bulunmaktadır. Londra’da bulunan beş havalimanı: Luton, London City, Heathrow, Stansted, Gatwick.

Yabancı Yatırımcılar İçin İngiltere İş Kültürü

İngiliz iş kültürü, saygı, dürüstlük, disiplin ve özenli bir çalışma anlayışı ile karakterize edilir. İngiltere’de yatırım yapmak isteyen girişimcilerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar şunlardır:

İngiliz İş Etiği: İngiltere’de iş yapmak için uygun bir iş etiği vardır. İngiliz iş etiği, özellikle iş görüşmeleri, toplantılar ve iş yazışmaları gibi alanlarda, diğer ülkelerden farklılık gösterebilir. İngiliz iş kültüründe, disiplinli, özenli, güvenilir ve doğrudan olmak önemlidir.

İletişim: İngilizler, özellikle iş yerinde, özgüvenli ve profesyonel bir iletişim tarzına sahiptirler. Doğrudan ve açık bir dil kullanılır ve özellikle yazılı iletişimde (e-posta, raporlar vb.) formal bir tarz tercih edilir.

İş Görüşmeleri: İngiltere’de iş görüşmeleri oldukça önemlidir ve iş görüşmeleri sırasında, adayların İngiliz iş etiğine uygun olarak davranması beklenir. İş görüşmelerinde profesyonel bir görünüm ve davranış sergilemek, İngiliz iş kültürü açısından önemlidir.

İş Toplantıları: İngiltere’deki iş toplantıları, çoğunlukla önceden belirlenmiş bir gündem ile gerçekleştirilir. Toplantılar genellikle disiplinli bir şekilde yürütülür ve katılımcılar önceden belirlenmiş sırayla konuşurlar. İngiliz iş kültüründe, zamanın değerli olduğu düşünülür. Bu nedenle, iş toplantıları, iş görüşmeleri vb. için belirlenen saatlere tam olarak uyulması önemlidir. Ayrıca, iş yerinde hızlı ve verimli bir şekilde işlerin yapılması önemlidir.

Sosyal Ağ: İngiltere’de iş ağları, iş toplantılarından veya iş etkinliklerinden sonra da önemlidir. İngilizler, işyerinde sosyal bir ortamda tanışmayı ve iletişim kurmayı severler.

Kaynakça:

IMF- https://www.imf.org/en/Countries/NLD
Ticaret Bakanlığı – www.ticaret.gov.tr
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr
Expodatabase – www.expodatabase.com
World Meters – www.worldmeters.info/tr/
The Economy Intelligence Unit (EIU) – www.eiu.com
Bank of England: https://www.bankofengland.co.uk/
HM Treasury: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
Office for National Statistics: https://www.ons.gov.uk/
Financial Conduct Authority: https://www.fca.org.uk/
Department for Business, Energy & Industrial Strategy: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
UK Export Finance: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance
Competition and Markets Authority: https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!