Yurt Dışında Şirket Kurma Sürecinin Doğru Yönetilmesi

Mehmet Akif Özmen | Yeminli Mali Müşavir | Kurucu, CEO

Yatırımcılar ve girişimciler için yurt dışında şirket kurma süreci, hem heyecan verici fırsatlarla dolu bir yolculuk hem de karmaşık bir deneyimi barındırıyor. Küreselleşen dünyada iş yapma konusunda sınırlar giderek ortadan kalkıyor. Yurtdışında şirket kurmak ise uluslararası pazarlara açılmak ve büyümek için önemli bir adım haline geliyor. Ancak, bu süreç yanlış yönetildiğinde zaman, para ve potansiyel fırsatlar heba olup gidiyor.

Yurtdışında şirket kurarken karşılaşabileceğimiz zorlukları düşünürken, doğru bilgi, stratejik planlama ve profesyonel rehberlik olmaksızın bu teşebbüsü tam anlamıyla yönetmek oldukça zordur. Bu yazıda, yurt dışında şirket kurma sürecinin doğru yönetilmesi için gerekli olan adımları, stratejileri ve pratik tavsiyeleri ele alıyoruz. Yatırımcılar ve girişimciler için bir kılavuz niteliğinde olan bu yazı, doğru bilgilerle donanmış olarak bu önemli adımı atmanızı sağlayacak ve sizi olası zorluklarla başa çıkmanız için güçlendirecektir. Unutmayın, doğru adımlarla atılan her adım, uluslararası iş dünyasında başarıya giden kapıları açabilir.

1. Karşılaştırmalı Ülke Analizi ile Stratejinizi Senaryolaştırın

Yurt dışında iş geliştirmek ve yatırım yapmadan önce iş stratejilerinize uygun olan doğru ülkenin ve bölgenin belirlenmesi son derece stratejik bir karardır. Burada verilecek yanlış bir karar bu iş için tahsis edeceğiniz sermaye, zaman ve insan kaynağının israf edilmesine neden olacaktır. Bu noktada “Karşılaştırmalı Ülke Analizi” hizmeti son derece katma değeri yüksek bir fonksiyon icra eder ve hedef ülkelerdeki iş yapma potansiyelinizi ve riskleriniz belirlemede önemli bir yol haritası sağlar. Bu analizler, şirketinizin hedef pazarlarda rekabet avantajı elde etmesi için doğru stratejileri geliştirmenize yardımcı olur.

MHR & Partners olarak hedef yatırım ülkeleri esas alınarak aşağıdaki başlıklarla ilgili sizin stratejik planlarınıza özel kapsamlı bir rapor hazırlar ve simülasyon şeklinde size sunumunu yaparız.

 • Ekonomik Analiz
 • Pazar Potansiyeli ve Büyüme Fırsatları
 • Rekabet Analizi
 • Risk Analizi
 • İşgücü ve Yetenek Araştırması
 • Vergi ve Maliyet Analizi
 • Yatırım iklimi ve Yasal Faktörleri
 • Kültürel ve Sosyal Faktörler
 • Lojistik ve Altyapı Analizi
 • Doğal Kaynaklar

2. Piyasa Araştırması Yapın

Hangi ülkede şirket kuracağınıza ve yatırım yapacağınıza karar verdiniz. Bir sonraki adım hedef pazarı ve piyasayı daha derinlemesine analiz etmek ve tanımaktır. Piyasa araştırması yaparak hedef pazarınız hakkında kapsamlı bir iç görü kazanmaya çalışın. Bunun için aşağıdaki soruların cevaplarını veren bir çalışma yapmanız gerekmektedir:

 • Pazar potansiyeli ve büyüklüğü nedir?
 • Hedef kitleniz kimlerdir?
 • Hedef pazardaki rakiplerimiz kimdir? Rekabet güçleri ve pazar payları nedir? Hangi ürün ve hizmetleri sunmaktadırlar?
 • Hedef pazardaki tüketici davranışı ve tercihleri nasıldır?
 • Pazar segmentasyonu nasıldır?
 • Dağıtım kanalları ve dağıtım ağları nelerdir, nasıl olmalıdır?
 • Fiyatlandırma stratejileri nasıl olacaktır?
 • Pazar giriş ve çıkış stratejileri neler olacaktır?

 

3. SWOT Analizi ile Fırsat ve Tehditleri Araştırın

SWOT analizi kısaca; şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini anlamanıza (iç potansiyel), hedef pazarlardaki fırsatların farkına varmanıza ve karşılaşabileceğiniz tehditleri görmenize (dış potansiyel) yardımcı olacak faydalı bir tekniktir. Yurt dışında başarılı olabilmek için önce kendi imkan ve kabiliyetlerinizi sonra da iş yapacağın piyasanın fırsat ve tehditlerini iyi analiz etmeniz gerekir.  Bunun için yerel piyasayı gözlemlemek ve bu konuda deneyim sahibi danışmanlardan bilgi almak çok faydalı olur.

SWOT Analizinin önemine dair bu makalemizi gözden geçirmenizi öneririz.

Hizmetlerimizi Keşfedin

Yurt Dışında
Şirket Kurmak

Almanya, İngiltere, Hollanda,
Belçika'da şirketiniz olsun

Online Yurt Dışı
Yatırım Danışmanı

Küresel pazarların fırsatlarını
uzmanından öğrenin!

KDV İade
Hizmeti

10 yılda 200'den fazla müşteri ve
1000'den fazla iade raporu

Tam Tasdik
Denetimi

Tam tasdik denetimden daha ötesi
Risk odaklı vergi planlaması

Online Vergi
Danışmanı

Uzmanımız bir tık ilerinizde!
Vergisel avantajları keşfedin!

4. İş Planı ile Projenizi Görselleştirin ve Süreci Daha Anlaşılır Kılın

SWOT analizinden sonra sıra bir iş planı, iş modeli ve iş stratejisi oluşturmaya gelir. Kapsamlı bir iş planı amaç ve hedeflerinizin netleşmesini, bütçe ve operasyonel adımların ve yol haritasının ortaya çıkartılmasına katkıda bulunur. Bu teorik çalışmalardan sonra eyleme geçilir.

İş planı her şeyden önce sizin için son derece önemli bir planlama aracıdır ve aynı zamanda fikrinizin potansiyelini de ortaya koyar. Ne yazık ki, çoğu start-up genellikle yazılı bir iş konsepti ve planı olmadan işe başlar. Bu durum, iş başarısızlığı riskini büyük ölçüde artırır.

İş planı hazırlamak öncelikle size şu işlerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde rehber olacaktır: Mevcut işlerinizi daha iyi yönetmek, yeni bir şirket kurmak, finansal kuruluşlardan yatırım projeniz için kredi desteği sağlamak, yatırım yaparak büyümek, projeniz için ortak / girişimci bulmak, kilit tedarikçileri ve çalışanları etkilemek, hatta Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde iş vizesi ve oturum izni almak…

Yatırım projenize banka, finansal kuruluşlar ve risk sermayesi şirketlerinden finansal destek arıyorsanız veya şirketinize bir ortak bulmaya çalışıyorsanız çok iyi hazırlanmış bir iş planına sahip olmanız ön koşuldur. Fon sahiplerini açık, anlaşılır, ayrıntılı ve güven veren bir iş planınız ile ikna edebilirsiniz. Hatta iyi bir fikir çok defa güçlü bir iş geçmişine sahip olmaktan daha fazla heyecan uyandırır.

İş planı hazırlamanın faydaları ve iyi bir iş planının nasıl hazırlanacağıyla ilgili bu makalemizi incelemenizi öneririz.

 

5. Fizibilite Raporları ile Tahmini Hedefleri Tartışın

 Fizibilite Raporları, bir projenin gerçekleştirilebilirliğini, potansiyel risklerini, maliyet ve gelir projeksiyonlarını, pazar potansiyelini ve diğer faktörleri detaylı bir şekilde değerlendiren raporlardır. Bu raporlar, işletmelerin bir projeye yatırım yapmadan önce sağlam bir karar vermesine yardımcı olur ve proje planlaması, stratejik kararlar ve finansal değerlendirmeler için önemli bir yol haritası sağlar.

Size özel hazırlayacağımız Fizibilite Raporları ile aşağıdaki konu başlıkları hakkında detaylı analiz ve değerlendirmelerde bulunuyoruz.

 • Finansal Analiz ve Proje Değerlendirmesi
 • Teknik ve Operasyonel Değerlendirme
 • Hukuki ve Yasal İnceleme
 • Risk Değerlendirmesi
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Maliyet ve Gelir Projeksiyonları

Okuma Tavsiyesi

Yurt dışında şirket kurarak yeni bir yaşama yelken açmak mı istiyorsunuz? Bu kişisel yolculukta deneyimli bir uzmanın tecrübelerini okumak ister misiniz? Bu makaleyi keşfedin!

 

6. Vergi Avantajlarını & Teşvik ve Belge izinlerini Araştırın

Yurt dışında yatırım yapan girişimcilerin ajandasında fırsatlar ve gelirler kadar işletme maliyetleri ve vergi yükleri de ana gündem maddelerini oluşturur. Yasal mevzuatın izin verdiği vergi avantajlarını ve yatırım teşviklerini bilmek son derece teknik ve deneyim gerektiren bir uzmanlık işidir. MHR & Partners olarak size faaliyet göstermeden önce ve faaliyete başladıktan sonra ilgili ülkenin sağladığı vergi avantajları, teşvik, hibe ve destekler konusunda özel raporlamalar yapıyoruz.

7. Şirketinizi Kurun

Bu çalışmalardan sonra şirketinizin kurulma süreci başlar. Bunun için yapılması gereken adımların özeti şu şekildedir:

Şirket Türü ve Sermaye Belirleme: İhtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun olan şirket türünü ve sermaye miktarını, kaç çalışana ihtiyaç olduğunu, kaç metre kare bir yerin gerekli olduğunu birlikte belirliyoruz.

Hukuki İşlemler: Noter işlemleri, ticaret siciline kayıt, banka işlemleri, vergi numarası alınması gibi tüm hukuki işlemleri sizin adınıza yürütüyoruz. Sizin sadece bir vekaletname vermeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz partnerimize bizzat eşlik ederek de yerinde bu işlemlere nezaret edebilirsiniz.

Süreç Yönetimi: Yurt dışında şirket kurma süreci ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Mevzuata uygun şekilde gerekli tüm prosedürleri takip ediyor ve süreci sizin adınıza yönetiyoruz.

Anahtar teslim bir şekilde şirketinizi kurup, banka hesabı açıp vergi dairesinden vergi numarası alarak ticari faaliyetlere başlamanıza hazır hale getiriyoruz.

8. Muhasebe Hizmetleri Desteği Alın

Şirketinizi kurduktan sonra almanız gereken zorunlu olan hizmetlerin başında muhasebe işlemleri gelmektedir. Özellikle yurt dışı gibi yabancısı olduğunuz bir piyasada kaliteli muhasebe destek hizmeti alınması son derece hayatidir.

Muhasebe destek hizmetleri, mali kayıtların doğru ve güncel olmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu şekilde, finansal sorunlara yol açabilecek hata ve eksiklikler önlenmiş olur. Ayrıca söz konusu hizmetler para cezaları ve yasal yaptırımlar gibi finansal riskleri azaltmaya yardımcı olur ve işletmeyi mali kayıplardan ve ticari itibarının zarar görmesinden korur.

Temel düzeydeki muhasebe destek hizmetleri içinde defter ve kayıt tutma, fatura düzenleme, beyannamelerin hazırlanması, vergi ve sigorta işlemlerinin takibi, aylık finansal raporlama (bilanço, gelir – gider) yer almaktadır.

9. Lojistik Süreçleri, Depo & İş Yeri Bulma Konularını Araştırın

Bazı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, işlerinin doğası gereği fiziki ofisten çok daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Lojistik sevkiyatlar için bir depo kiralamaları veya satın almaları gerekebilir. Müşterileri ile ürün veya hizmetlerini buluşturmak için bir mağaza, dükkan, kafe veya iş yerine gereksinimleri olur.

 

10. Aylık – Yıllık Back – Ofis Desteği Alın

Çok tanımadığınız bir ülkede şirket kurma ve yatırım yapma süreci uzun zaman alır, süreklilik arz eder ve zaman içinde birçok bilgi ihtiyacı ortaya çıkar. Yanlış kararların maliyeti çok fazladır, size zaman kaybettirir ve odağınızı dağıtır. Fırsatlar ise onları zamanında fark edip hızlı aksiyon almayı gerektirir. Bu zorlu yolculukta danışmanlık hem çok katma değerli hem de riskleri azaltıp fırsatları avantaja dönüştüren bir fonksiyona sahiptir.

Bu hizmet kapsamında belirli süre paketleri halinde size anlık telefon desteği, online toplantı desteği ve sahada fiziken birlikte olma ve toplantı desteği sunuyoruz.

Kurumlarla yazışma ve görüşme, mali ve vergisel soruları cevaplama desteği sunmaktayız.

Ekibimizle havalimanında karşılama, araçla gezdirme, konaklama rezervasyonları yapma, günlük operasyonları organize etme, yasal mercilerle buluşturma, resmi işlemlerinizi çözme, ülkenin günlük yaşamına adapte etme, iş networkümüzdeki müşterilerle buluşturma ve anlaşmalar tesis etme gibi bir dizi operasyonel işlemler de back – ofis desteği hizmetimizin kapsamı içinde yer alıyor.

 

11. Finansal Danışmanlık Desteği Alın

Yurt dışındaki işlerinizin büyümesi durumunda muhasebe işlemleri için operasyonel destek almanın ötesine geçip üzerine bir de finansal danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Finansal Danışmanlık destek konularının ana başlıkları genelde şu şekilde olacaktır:

 • Maliyet, Gelir Analizi
 • Bütçe Oluşturma,
 • Nakit Akış Yönetimi
 • Finansal Hedeflerin Belirlenmesi
 • Stratejik Finansal Planlar Yapma
 • Finansal Risklerin Yönetimi
 • Mali Analiz ve Finansal Performansın Değerlendirmesi
 • Kâr Artırma Stratejileri
 • Vergi Avantajlarından Yararlanma ve Optimizasyonu
 • Finansal Analiz ve Raporlama


 12. İhracat ve Pazarlama Desteği Alın

İhracat ve pazarlama desteği almak, şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerinde ve işlerini büyütmelerinde önemli bir rol oynar. Şirketlere pazarlara giriş stratejileri oluşturma, müşteri ilişkilerini yönetme, tanıtım faaliyetleri yürütme ve satış hacmini artırma konularında uzmanlık sağlar. Distribütör ve acente ağı oluşturma, lojistik süreçlerini (taşıma, depolama ve gümrük işlemlerini) yönetme ve ihracat dokümantasyonu oluşturma diğer destek alanlarıdır.


Ne Tür Hizmetler Veriyoruz?

MHR & Partners olarak şirket kurmak, şirketini taşımak, iş kurmak veya yatırım yapmak amacıyla yurt dışına gelmek isteyen girişimciler için ihtiyaç duyulan hizmetleri önce birlikte tartışıyor, analiz ediyor ve simülasyon halinde raporlayarak bir sunum gerçekleştiriyoruz. Ardından müşterilerimizin talebi doğrultusunda gerekli bütün hizmetleri veriyoruz. Bu yazıda 12 maddede bahsedilen işlemlerin tamamı için danışmanlık ve destek hizmetlerimiz vardır. Hatta bundan daha fazlasını da müşterilerimize sunuyoruz.

Katma değerli ve kapsamlı tüm hizmetlerimizin detayları için bu sayfamızı incelemenizi öneririz.